Nytt om GMO 01.10.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

 

Store følger av «naturlig GMO» Forskning.no, 22.05.14
Professor Hans K. Stenøien ved NTNU refererer til en studie som viser at gener kan overføres mellom arter  i naturen. Dette kan også skje mellom fjerntstående arter, i dette tilfellet mellom en mose og en bregne, noe som fikk store konsekvenser for hele økosystemet på sikt. Artikkelen utfordrer både GMO-tilhengere og motstandere til ettertanke.
http://forskning.no/content/store-folger-av-naturlig-gmo

Internasjonal bondeleder med klokkertro på markedet,  BUSKAP 15.09
Den engelske storbonden Peter Kendall er ny leder i den globale bondeorganisasjonen World Farmer Organisation, der også Norges Bondelag er med. Kendall mener at markedet må styre hva som skal produseres, og at dette vil være løsningen for verdens matvareproduksjon. EU’s restriktive GMO-politikk er et hinder i denne sammenhengen
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=62ae4ed9225b2df49d6cde1382628c77&d=0201782014091527048862

Større avlinger uten GMO, Klassekampen 18.09
Prosjektet «Tørketolerant mais for Afrika» fremstiller nye maissorter, både konvensjonelt og ved GM-teknikker. Resultatet til nå viser at sorter som er krysset fram på gamlemåten gir størst avling under alle forhold, og spesielt ved tørke og dårlig jordsmonn. Resultatet er presentert  på «Nature.com».
http://www.nature.com/news/cross-bred-crops-get-fit-faster-1.15940

Om GMO og dyrehelse, Norsk Landbruk 26.09
Journalist Øystein Heggdal presenterer en rapport fra ASAS, som er en amerikansk organisasjon for kjøttprodusenter. Statistikkstudier og noe forskning på dyrehelse fra 1983 til 1996 (året GM-fôr ble tatt i bruk) og videre til 2011, viser ingen negative konsekvenser ved bruk av GM-fôr. Statistikken oppgis å omfatte 100 milliarder dyr. Forfatterne konkluderer også med at det er et stort behov for å synkronisere regelverkene omkring godkjenning av GMO  i eksporterende og importerende land. Slik situasjonen er idag, virker manglende harmonisering handelsforstyrrende.
http://www.norsklandbruk.no/nyhet/gmo-pavirker-ikke-helsen-til-husdyr/
Øystein Heggdal har tidligere rettet skarp kritikk mot GMO-Nettverket og fôr. Se to artikler i Nytt om GMO/ 8.

Hva skjer ved desentralisering av GMO-politikken i EU? Brev til EU-parlamentarikere 04.08.14
Et vedtak EU’s miljøvernministre gjorde i juni 14 er tidligere omtalt (Nytt om GMO/ 11). I vedtaket  anbefales det at hvert enkelt land skal avgjøre om de skal dyrke GMO eller ikke. 10 tyske GMO-kritiske organisasjoner har skrevet brev til EU-representanter der de peker på at en slik ordning vil føre til at hvert enkelt land må foreta risikovurderinger og dessuten forholde seg til GMO-industrien med alle dens krav og trusler om økonomiske sanksjoner. Brevskriverne henvender seg nå til tilsvarende organisasjoner i andre land og spør om de har tatt lignende initiativ?
Se vedlegg

TTIP-avtalen: EU og USA vil overta butikken, VG 29.09,14
Frihandelsavtalen TTIP omfatter 60% av verdensøkonomien. Norske forbrukere og norsk lovverk må sette sin lit til hemmelige forhandlinger som nå pågår mellom EU og USA. VG hevder at dersom TTIP vedtas vil norsk landbruk og norsk  matindustri komme til å savne Sylvi Listhaug. Et viktig spørsmål er standarder for mattrygghet. Skal europeiske standarder kunne opprettholdes? Mest sannsynlig blir amerikanske standarder med klorkylling, hormonkjøtt og antibiotikabruk gjort gjeldende. Også syn på GMO divergerer i USA og Europa, og må harmoniseres.
http://www.vg.no/nyheter/meninger/eu/eu-og-usa-vil-overta-butikken/a/23305494/

Vedlegg 1: entwurf_brief_MEP_opt_out_englisch_final_140804-3