Nytt om GMO 01.11.2014

Dette er en ekstrautgave av Nytt om GMO. Bakgrunnen er at klima-og miljøminister Tine Sundtoft har gått ut med en melding om at to genmodifiserte mais er tillat å selge i Norge. De to maisene er NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer.

Fakta om maisene
Maisen NK603 fra Monsanto ha fått tilført et gen fra en jordbakterie. Dette gjør at maisen tåler ugressmiddelet glyfosat (Roundup). I land som over tid har dyrket sprøytemiddelresistent mais er det registrert økende problemer med resistente ugras. NK603 er den maisen som den franske forskeren Seralini brukte i sine omdiskuterte foringsforsøk med rotter som utviklet kreft (publisert 2012).
Maisen T25 fra Bayer har fått tilført gener fra bakterie og virus. Dette gjør planten motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glufosinat-ammonium. Dette sprøytemiddelet er svært giftig, og kan gi akutte og kroniske skader på hjerne, forplantningsevne og foster hos pattedyr, inkludert menneske. Glufosinat-ammonium er forbudt i Norge, og skal fases ut i EU innen 2017

Saksgangen til nå
Pga EØS-avtalen må Norge ta stilling til alle GMOer som blir godkjent i EU. Vår gode genteknologilov krever at en GMO må være bærekraftig, etisk forsvarlig og ha samfunnsnytte i tillegg til at den ikke må være skadelig for helse og miljø. NK603 og T25 ble ferdigbehandlet i Miljødirektoratet i 2008. Siden har spørsmålet om norsk forbud eller godkjenning vært diskutert i skiftende regjeringer, uten noen endelig avgjørelse. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har ingen innvendinger mot disse maisene. Det har heller ikke Miljødirektoratet, mens Bioteknologirådet har sagt klart nei til begge maisene i to behandlingsrunder. Tine Sundtoft mener at siden saken om NK603 og T25 har vært til behandling over så lang tid uten at det er fattet vedtak om forbud, er maisene i praksis godkjent. Hun har derfor bestemt at de kan slippes ut på det norske markedet.
Det kan nevnes at Sylvi Listhaug så sent som i januar uttalte at hun ikke ønsker et GMO-landbruk i Norge.

Reaksjoner
Nyheten om at NK603 og T25 er godkjent for bruk (ikke dyrking) i Norge ble offentliggjort i Bergens Tidende (BT) om kvelden onsdag 29.10.2014.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=973bc0565576855d3b3d41add3d2234d&d=020021201410302029069

En pressemelding fra nettverket ble publisert umiddelbart etterpå.
http://www.oikos.no/aktuelt/regjeringen-tillater-genmanipulert-mat.aspx

Det har ellers kommet reaksjoner fra mange hold på Sundtofts godkjenning av de to maisene , så langt er 30-40 oppslag registrert. Nyhetsbrevet bringer her et lite utvalg av reaksjoner:

Naturvernforbundet mener regjeringen skyver ansvaret over på forbrukerne
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/article3230273.ece

Trygve Slagsvold Vedum er opprørt over Sundtofts handlemåte, og vil ta saken opp i Stortinget. Han deltok  også med saken i «Dagsnytt 18» 30.10.2014
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=912e3ea856069358fa0ee33391499ca8&d=0550172014103196426

Bård Vegard Solhjell er fortørnet over at Sundtoft legger skylden for at de genmodifiserte maisene nå blir godkjent på den rødgrønne regjeringen. Han vil ta saken til Stortinget.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/30/210809/solhell-raser-mot-regjeringens-gmo-pastander

Bioteknologirådet har i flere runder tilrådd ikke å godkjenne maisene NK603 og T25 i Norge. Begrunnelsen er kravene i genteknologiloven om bærekraft, etikk og samfunnsnytte. Hvis de to maisene nå blir godkjent for bruk i Norge, vil det trolig få konsekvenser for 37 søknader om godkjenning av andre GMOer som nå ligger til behandling i Miljødirektoratet.
http://www.bioteknologiradet.no/2014/10/regjeringa-opnar-for-import-av-genmodifisert-mais/

Er ikke NK603 og T25 godkjente likevel? Klima-og miljødepartementet forsøker å ta et skritt tilbake, og hevder at de vil gå videre med vurderinger av disse søknadene. Men at de samtidig må anses som godkjente – – –
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/aktuelt/nyheter/2014/Regjeringen-har-ikke-fattet-vedtak-om-genmodifisert-mais.html?id=773603

Nettverket arbeider videre med denne saken. Medlemmene  vil bli orientert når ny informasjon foreligger.
Sidsel Børresen