Nytt om GMO 02.06.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Oikos  23.05.14 og 27.05.14, web
Årets såfrøaksjoner er godt gjennomført. Aksjonen på Bygdø Kongsgård fant sted i flott sommervær med over 100 deltakere, gode appeller og interessant innføring i kornsortenes betydning. Johan Swärd, som hadde levert såkornet, ledet såingen. Arrangementet fikk god dekning i pressen.
På Ommang hadde ikke aksjonen samme omfang, men vertskapet hadde lagt alt til rette på en fin måte, og appellene var gode. Kornet som ble sådd var gårdens eget hvetekorn.
Den tredje aksjonen, på Alm Østre i Stange, blir omtalt når den skriftlige rapporten foreligger.
http://www.oikos.no/aktuelt/saadde-fro-for-verdens-beste-lov.aspx

http://www.oikos.no/aktuelt/siste-saafroaksjon-vel-i-havn.aspx


Norges Bondelag, 25.05.14, web

Den 24.05.14 var en internasjonal dag for å markere motstand mot GMO-industrien, eksemplifisert ved Monsanto. Her i Norge ble det arrangert «March against Monsanto» i Oslo, Bergen og Kristiansand. Det rapporteres om flere hundre deltakere de forskjellige stedene. GMO-Nettverket hadde sine egne arrangementer denne dagen, og som «organisasjon» deltok ikke nettverket i marsjene.
http://www.bondelaget.no/nyheter/march-against-monsanto-kristiansand-article78310-5053.html

Nationen 24.05.14, to oppslag
Artikkelen i den første lenken tar utgangspunkt i marsjene mot Monsanto, og hevder at motstanden mot GMO mangler legitimitet. Journalisten intervjuer en samfunnsdebattant, som sier han ikke har greie på GMO. Likevel hevder han at konspirasjonsteorier i høyeste grad kupper den seriøse GMO-kritikken.
Oppslaget i den andre lenken er et slags tilsvar til det første. En sentral GMO-motstander bak marsjen mot Monsanto hevder at påstandene om legitimitetsproblemer og konspirasjoner ikke holder stikk, og tar avstand fra grove påstander i oppslaget. (NB! Nettstedet monsanto.no eies av denne GMO-motstanderen)
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=5682a8d8a5f5d5b12e07aea831438d38&d=0550172014052484835

https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=cada626c4e131e668459dd9a13f8bdbd&d=0550172014052484910

Nationen, 28.05.14
Avisen beklager at det den 24.05.14 ble hevdet at deler av GMO-motstanden har kontakt med antisemittiske nettsteder. Se siste lenke ovenfor.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=45846ca1d1e08c47b6fd2fd5d1f155ec&d=0550172014052885231

Nationen 26.05.14
Kari Gåsvatn trekker historiske linjer om såfrøets betydning. Hun hevder at det har oppstått nye allianser mellom forbrukere og bønder i kampen for naturlig matproduksjon. Nøkkelen til motmakt mot agrokjemisk industri er kunnskap og alliansebygging. Maten må gjenerobres av demokratiet. Såvarer må igjen bli folkets eiendom. Konsernmakt må avløses av folkemakt for at matdyrkingen kan bli robust, hevder Gåsvatn.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=d93eb95b3088d552f6e959c8d77fd6a8&d=0550172014052684767

Nationen 31.05.14
Kari Gåsvatn gir en bred analyse av GMO-industriens maktspill og metodene som brukes. Hun trekker paralleller til First House sine arbeidsmåter, peker på at Syngenta (et av de store agrokjemiske selskapene) søker å framstå som bienes redningsmann, og kritiserer sterkt forsøket på å sverte GMO-motstanden som konspiratorisk.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=02b065c8edf3cddb4f3e149d6bf611d5&d=0550172014053185294

Kyst.no 17.05.14, web og Nationen 23.05.14
Det er oppnevnt ny vitenskapskomité for mattrygghet (VKM), med funskjonstid 2014-18. Komitéen skal nå ha 98 medlemmer, alle med vitenskapelig kompetanse. Den sittende VKM fikk nylig kritikk for sin konklusjon om at økologisk mat ikke er sunnere enn konvensjonell mat. Den sittende lederen, Jan Alexander, fortsetter som leder av den nye komitéen.
Vi minner forøvrig om konferansen som VKM arrangerer i Oslo 17.06.14. Se Nytt om GMO/ 9.
http://www.kyst.no/?page_id=120&article_id=105549

https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=eeb2ecf616cd6f2dea83b71df2a60763&d=0550172014052384418