Nytt om GMO 03.06.2015

Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Saker denne gangen:

  • Såfrøaksjon 20.05.2015
  • Miljødirektoratet tilrår forbud mot fire GMOer
  • Forskningsmiljøer promoterer GMO
  • Regjeringen signaliserer en mer offensiv handelspolitikk
  • Om patenter på ikke-GMOer
  • Diverse

Såfrøaksjon på Bygdø Kongsgård 20.05.15. Bygdekvinnelaget 22.05.2015
Årets såfrøaksjon var lagt opp som et familiearrangement, med matkurs for store og små, og besøk hos dyra på Kongsgården. Forvalteren på Kongsgården ønsket velkommen og Bærum bygdekvinnelag serverte velsmakende byggrøt til alle. Appellanter var bl.a. Kristin Ianssen (Norges Bondelag) og Merete Furuberg (Norges Bonde- og Småbrukarlag). Det var også appeller fra Natur og Ungdom, Felleskjøpet og GMO-Nettverket v/Aina Bartmann. Et pløyd åkerstykke ble sådd i fellesskap med konvensjonelt GMO-fritt såkorn.
http://bygdekvinnelaget.no/vil-ha-frihet-til-a-velge-gmo-fritt
Miljødirektoratet tilrår forbud mot fire GMOer. Miljødirektoratet.no 21.05 2015
Den genmodifiserte maisen MON863 og de genmodifiserte rapssortene Ms8, Rf3 og Ms8Rf3 er godkjent i EU, men Miljødirektoratet (MD) tilrår nå at import og bruk av disse GMOene blir forbudt i Norge. Det er MD’s oppgave å gi Klima-og Miljødepartementet en faglig vurdering av GMOer som er godkjent i EU etter det såkalte Utsettingsdirektivet. Høsten 2014 fikk MD mye kritikk fordi de frarådde dyrking av maisen MON810 i Norge av miljøhensyn, samtidig som de anbefalte å åpne for import av MON810 dyrket i andre land.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mai-2015/Anbefaler-forbud-mot-fire-genmodifiserte-planter/
Forskere på Bioforsk promoterer GMO. Klassekampen 20.05.2015
I forbindelse med såfrøaksjonen på Bygdøy blir Aina Bartmann intervjuet om årsakene til at vi bør praktisere en føre-var-holdning når det gjelder GMO. På samme side i avisen blir forsker Tage Thorsteinsen ved Bioforsk intervjuet. Han uttaler seg uforbeholdent positivt om GMO i framtidas matproduksjon, og hevder at motstanden mot GMO baserer seg på følelser, ikke fakta.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=da635ef3b7c663e34911b9c773dfb0c0&d=05501020150520219038&s=55010
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=9a5a2652383ff1c2d1b3f70a5d5995d1&d=05501020150520219039&s=55010

Bioforsk og Havforskningsindustrien ser positivt på GM-soya til fôr. Klassekampen 21.05.2015
Genmodifisert soya kan bli nødvendig for å skaffe fôr til norsk landbruk og fiskeoppdrett, mener Bioforsk. Også Havforskningsinstituttet  er positive til GM-soya, og mener at den er risikofri. Norske bønder og fiskeoppdrettere betaler i dag dyrt for at importert soya til kraftfôr skal være GMO-fri, i tråd med Norges restriktive regelverk. Nå ønsker den amerikanske landbruksgiganten Monsanto innpass i Europa med et genmodifisert soyaprodukt, med faglig støtte fra tunge norske forskningsmiljøer.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=e875ccf605c7b13e956a368db6941b91&d=05501020150521219292&s=55010
Regjeringen kan komme til å ofre det norske landbruket i TTIP-forhandlingene. Klassekampen 30.05.2015
Nå skal Norge klargjøres for den transatlantiske handelsavtalen (TTIP) mellom USA og EU.   Den blåblå regjeringen arbeider for tiden for en raskest mulig norsk tilknytning til TTIP.  «Når jeg møter kollegaer i USA og EU, benytter jeg enhver anledning til å snakke om hvordan vi kan bli en del av denne avtalen, slik at vi ikke må starte ti meter bak de andre når startskuddet går,» sa utenriksminister Børge Brende på en konferanse i Oslo 26.05.15 Dagen før la regjeringen fram en stortingsmelding som varsler store offer innen landbruket.  «Ambisjonene i TTIP går langt ut over det som er vanlig i en ordinær frihandelsavtale i det den skal resultere i et bredt regulatorisk samarbeid», skriver regjeringen i stortingsmeldingen. Brende sa det slik på konferansen: «Vi må sikre vår markedsadgang, og da kan vi ikke se bort fra at landbruksspørsmålet vil bli krevende».
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=a9692a9fdff0642b0e666b4e45db8793&d=05501020150530220984&s=55010
Funn av produkter med ulovlig høyt GMO-innhold i Norge. Mattilsynet 26.05.15
Mattilsynet har ansvaret for å kontrollere at mat, fôr og såvarer ikke inneholder GMO. Er innholdet mindre enn 0.9% regnes det ikke som GMO. I 2014 ble det gjort funn av 6 GMOer godkjent i EU, og en GMO som ikke er godkjent i EU. Dette er på nivå med tidligere år. Papaya er spesielt utsatt. Av 121 prøver av papaya inneholdt 56 prøver ulovlig høye GMO-verdier.
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/rapport__tilsyn_med_genmodifisering_2014.19267/binary/Rapport%20%20tilsyn%20med%20genmodifisering%202014
Om patenter på konvensjonelle matplanter. Klassekampen 16.05.15
Under overskriften «Hva skjedde med brokkolien?» skriver Utviklingsfondet at regjeringen må endre patentloven slik at det ikke blir mulig å ta patent på konvensjonelt foredlete planter, at opprinnelseslandet til en nytteplante blir respektert, og at patenter blir vurdert etter mer omfattende etiske kriterier enn i dag. Bakgrunnen er at Den utvidete klagenemnd ved Det europeiske patentverket (EPO) 25. mars tok en endelig beslutning om å opprettholde de innvilgede patentene i en omstridt sak som gjelder konvensjonell brokkoli- og tomat. Dette skjedde til tross for at nemnda i desember 2010 presiserte at konvensjonelt foredlete planter ikke skal være patenterbare.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=617aae64ef16e348c89349ee3a194294&d=05501020150516218065&s=55010

 

Over og ut med GMO i Burkina Faso? Internasjonal landbruksoppdatering 25.05.15
I Burkina Faso lever 70% av befolkningen av landbruk, og landet er en stor bomullsprodusent. Burkina Faso er ett av få afrikanske land som har tillatt GMO. Monsanto lovet bøndene minst 30% større avlinger med GM-bomullsfrø. Bøndene visste ikke engang hva GMO betydde. Økningen viste seg å være mindre enn 10%, og etter tre år begynte resistensproblemene å  melde seg. I tillegg er GM-bomull av dårligere kvalitet, og bøndene får mindre betalt for avlingene. Monsanto vil nå genmodifisere bomullen videre, slik at den kan sprøytes med Roundup, som nylig ble klassifisert av FN som «mulig kreftfremkallende».
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/23/manifestation-au-burkina-faso-contre-les-ogm-de-monsanto_4639357_3212.html#1Bu25wslBUzO4bLu.99  (for de som kan fransk)
Monsanto har forsøkt å kjøpe Syngenta. Nationen 08.05.2015
Amerikanske Monsanto, verdens største produsent av GM-frø, ønsker å bli enda større. De har budt 45 milliarder for det sveitsiske plantevernfirmaet Syngenta. Syngentas eiere har avvist tilbudet, da de mener det er for lavt. Det er fremdeles kontakt mellom selskapene.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=8d78f150112dcd12a521d3219c26db13&d=05501720150511110986&s=55017
Marsj mot Monsanto. Nationen 27.05.15
Den 24.05.15 ble det arrangert Marsjer mot Monsanto i Oslo, Bergen og Kristiansand. Det var mellom 100 og 200 deltakere i de to største byene. Marsjen er en del av et internasjonalt initiativ, og ble arrangert i Norge for første gang i 2012.
http://www.nationen.no/naering/marsjerte-mot-monsanto-i-flere-byer/

Villfisk utkonkurrerer GM-fisk i laboratorieforsøk. Forskning.no 13.05.15
Forskere ved Purdue University i Indiana, USA, har funnet ut at hanner av genmanipulerte sebrafisk blir utkonkurrert av villfisk-hanner i laboratorieforsøk. GM-fisk ble satt ut blant villfisk i et omfattende forsøk som foregikk i 18 forskjellige akvarier. Etter 15 generasjoner var det ikke lenger GM-fisk til stede i  akvariene.
http://forskning.no/2015/05/gmo-fisk-utkonkurrert-av-villfisk

Genteknologiens muligheter og nedturer. NRK radio 12.05.15
I det polulærvitenskapelige radioprogrammet EKKO (Nrk P2) ble nettverkets Aina Bartmann og direktør i Bioteknologirådet, Sissel Rogne intervjuet om genteknologiens muligheter innen matproduksjonen. I programmet gis det også en oversikt over genteknologiens suksesser og nedturer de siste 20 årene. Programmet inneholder mye nyttig informasjon, og kan høres ved å klikke på lenken nedenfor.
http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25009415/12-05-2015#t=1h29m50s