Nytt om GMO 03.12.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Det er sendt ut 3 ekstra-utgaver av Nytt om GMO, den 01.11, 11.11 og 17.11. De dekker debatten så langt etterat klima-og miljøminister Tine Sundtoft gikk ut med at to genmodifiserte maistyper er å anse som godkjente for omsetning i Norge.

Dette er en ordinær utgave av Nytt om GMO.

I Nytt om GMO, ekstra 3 den 17.11.14 omtales en kronikk i Aftenposten fredag 14.11.14. Kopi av kronikken foreligger nå, og følger dette nyhetsbrevet, oppdelt som to vedlegg.
Ikke flertall for GMO-merking i Colorado og Oregon. Nationen 07.11.2014
I Colorado stemte 32% for GMO-merking, mens rundt 49% stemte for merking i Oregon. Connecticut og Maine har tidligere vedtatt merking, men det forutsettes at andre stater følger etter.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=51273fc1850e7cfe04727bb162624c9f&d=0550172014110797055
Som vedlegg følger en utgave av «Internasjonal landbruksoppdatering» fra Ole Jacob Christensen i Småbrukarlaget. Der går det fram at GM-industrien hadde omfattende kampanjer foran avstemningene. Det ble brukt mellom 16 og 17 mill dollar i hver av statene. Opplysningene kommer fra en artikkel i Le Monde.

EU-parlamentet åpner for GMO-forbud. ABC nyheter 12.11.2014
Med 53 mot 11 stemmer har EU’s miljøkomité vedtatt at medlemsland må få lov å forby dyrking av GMOer som er tillatt i EU. Til nå har slik «GMO-ulydighet» formelt ikke vært lov. Viktig er det også at parlamentet har stoppet en bestemmelse om at hvert land skulle pålegges å forhandle direkte med produsenten av GMOen i behandlingen av søknaden. Med dette går EU-reglene i retning av den norske genteknologiloven.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/11/12/211671/eu-parlamentet-stotter-forbud-mot-gmo-landbruk

Mattilsynet har ikke fornyet dispensasjon til bruk av GMO i fiskefôr. Bioteknologirådet 13.11.2014
Siden 2005 har fire fiskefôrprodusenter hvert år fått dispensasjon til å bruke 19 forskjellige GMOer som råstoff i produksjonen av fiskefôr. Dispensasjonen er gitt til tross for at 8 av disse inneholder gener for antibiotika-resistens, og derfor ikke er lovlige i Norge i følge mat-lovgivningen. De fire fiskefôr-produsentene opplyser at de ikke har benyttet seg av dispensasjonene, men ønsker å ha dem i bakhånd. Nå har Mattilsynet sagt nei til å fornye dispensasjonene.
http://www.bioteknologiradet.no/2014/11/stopper-dispensasjon-for-omdiskutert-fiskefor/

Samfunnsdebatten om GMO må komme først. Fiskeribladet Fiskaren 12.11.2014
Rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim, advarer på det sterkeste mot at GMO blir brukt i laksefôr på det nåværende tidspunkt. Han mener markedet vil reagere svært negativt om GMO nå skulle bli tatt i bruk,  og at diskusjonen om GMO må avklares i samfunnsdebatten i forkant av en slik utvikling.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=31e1e3893147dd60f5c4593be13d2a86&d=020076201411120f5043d5ebe456aa5ae4fe451162e6d9

Danskene mot GMO i EU-avstemning/ Internasjonalt forskningsprosjekt om farer ved GMO. web Nationen 14.11.2014
Den danske regjeringen vil gå mot salg av tre typer GMO i EU. Årsaken er en undersøkelse ved Universitetet i Aarhus som mener å kunne påvise at dyr kan bli syke av å spise GM-planter. I tillegg er glyfosat satt under lupen i EU. I samme oppslag opplyses det at institusjoner i Russland, USA og deler av Europa i fellesskap skal studere  farer ved GMO og korresponderende sprøytemidler. Det skal brukes 6000 rotter i forsøkene. Budsjettet er på 170 mill kroner.
http://www.nationen.no/verden/dansk-kuvending-om-gmo-i-eu/

McDonald’s sier nei til ny GM-potet. Nationen 19.11.2014
En potettype som er genmodifisert til å inneholde mindre av et potensielt kreftfremkallende stoff ved steking er godkjent av matmyndighetene i USA. Potettypen heter Innate, og er utviklet av fimaet J.R. Simplot & co. Poteten inngår i en ny bølge GMOer som sies å gi fordeler til forbrukere, ikke bare til produsenten. McDonald’s sier nei til poteten, men Simplot tar sikte på å selge Innate som ferskpotet i USA, uten merking om at det er en GMO.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=4589d3ec62423017494e57f797191155&d=0550172014111997898

Vedlegg 1:

GMO-2014-12-01-1.jpg Thorstensen

Vedlegg 2:

GMO-2014-11-26- Traavik