Nytt om GMO 05.01.2015

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Velkommen til et nytt år med GMO-arbeid!
Debatten omkring godkjenning og bruk av GMO gikk videre i desember 2014. I dette nyhetsbrevet følger de viktigste innspillene sammen med andre GMO-nyheter.

Bondebladet 04.12.14: Regjeringens godkjenningspraksis: GMO tillatt i dyrefôr.
Journalisten i Bondebladet peker på forholdet mellom genteknologiloven og matloven når det gjelder godkjenning av GMOer. Da klima-og miljøminister Sundtoft gikk ut med at to typer mais er godkjente for utsetting i Norge, var dette en overraskelse for alle, også for Mattilsynet. Mattilsynet er tilsynsmyndighet for GMO i Norge. Hvis GMOer skal brukes til mat, må de også godkjennes etter matloven. Matloven har imidlertid mindre strenge godkjenningskriterier enn genteknologiloven. KMD mener nå at to typer mais og tre typer raps skal være lov å bruke til fôr og andre produkter enn mat. Artikkelen inneholder også intervjuer med statsekretær i KMD, Lars Andreas Lunde, og koordinator i nettverket, Regine Andersen. Det er stor uenighet om når en GMO er å anse som godkjent etter genteknologiloven.
Artikkelen følger dette nyhetsbrevet som vedlegg.

Aftenposten 12.12.14: Bioteknologirådet er undrende til departementets nye godkjenningspraksis.
Bioteknologirådets leder, Kristin Halvorsen og rådets direktør, Sissel Rogne, er overrasket over departementets nye praksis ved godkjenning av GMOer. På faglig grunnlag er de kritiske til godkjenning av mange av GMOene på departementets liste med GMO-søknader.  Etter den nye praksisen må disse være å anse som godkjente.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=129c86f9daa97c25811f2e60e98cff74&d=020002201412122094082

 

Bondebladet 23.12.14: Viktige juridiske vurderinger om godkjenning av GMO i Norge.
Juss-professor Ole Kristian Fauchald mener at klima-og miljøminister Sundtoft med sin tolkning av lovverket har snudd bevisbyrden i saker om godkjenning av GMOer i Norge. Hun har påført seg selv en bevisbyrde som tidligere lå hos bioteknologi-selskapene. Det vil nå lønne seg for selskapene å trenere saker ved å unnlate å sende informasjon som myndighetene trenger i arbeidet med godkjenningssøknadene. Statssekretær i Klima-og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, er ikke enig i dette. Han peker på at avgjørelsen om godkjenning eller forbud til syvende og sist vil være en politisk vurdering.
http://www.bondebladet.no/marked/sundtoft-har-snudd-gmo-bevisbyrden/

 

Dagens Næringsliv 08.12.14: Genmodifisering gir store muligheter.
Professor Hvoslef-Eide (Ås) og forskningssjef Thorstensen (Bioforsk) argumenterer på nytt for bruk av genteknologi i matproduksjonen. Se tidligere kronikk i Aftenposten 14.11.14 (Nytt om GMO ekstra 3, 16.11.14). I Dagens Næringsliv peker de spesielt på mulighetene til å skape insektresistente vekster og til å forbedre næringsinnholdet i matplanter. De hevder at den norske genteknologiloven er altfor streng, og at den setter unødvendige stengsler for nyttig anvendelse av genteknologien. Det samme gjelder etter deres oppfatning Europa generelt, noe som fører til at all utvikling på området ligger i hendene til store multinasjonale selskap, der flere nå har trukket seg ut av Europa.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=8680eede7e9d645a55348e2c1de238b2&d=020005201412090e414c6af3ff4cf6cd7cecf80e103b56

Aftenposten 11.12.14: Er det unaturlige farlig?
Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen, stiller spørsmål omkring begrepene unaturlig/farlig og naturlig/ufarlig. Han hevder at folks motstand mot GMO har sin årsak i en «overtro» om at det unaturlige er farlig. I artikkelen prøver han også å vise at modifisert DNA ikke er farligere enn naturlig DNA. Nyhetsbrevets kommentar: Gundersens argumentasjon omkring DNA er overforenklet ut fra faglige vurderinger (i følge to andre professorer).
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=b47f4e1de06c413c3fc09b44dffacf88&d=020002201412112092109

Aftenposten 19.11.14: GMO-motstandere fornekter vitenskapen
Jan Arild Snoen, tidligere FrP-medlem og politiker, nå Minerva og spaltist i Aftenposten, retter et sterkt angrep mot GMO-motstanden. Artikkelen har svært mange klikkbare lenker. Snoen trekker en udiskutabel konklusjon om at høyresiden må stille seg positiv til de fremskritt genteknologien representerer.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article7791180.ece

Dagbladet 28.11.14: Biosikkerhet og behovet for uavhengig forskning omkring GMO
Jan Husby, seniorforsker i GenØk, gir en bred innføring GMO-spørsmålets mange sider. Han hevder at det er klare interessemotsetninger mellom uavhengige forskere og de som forsker for industrien. Han peker videre på at globaliseringen medfører store utfordringer omkring håndteringen av GMO-spørsmål, med spesielle problemer i forhold til GMO i u-land. Det er verdt å merke seg at han i artikkelen innfører en relativt ny forkortelse, GMP (genmodifierte planter).
http://www.dagbladet.no/2014/11/28/kultur/meninger/debatt/kronikk/forskning/36480291/
Nationen 17.12.14: På vei mot nasjonale GMO-forbud
EU’s medlemsland skal få lov til å forby dyrking av EU-godkjente GMOer. Etter fire år med forhandlinger i EU-systemet er det forventet at en avtale om dette blir godkjent i januar. Avtalen vil gjøre EU-reglene mer lik den norske genteknologiloven. Men ikke alle er fornøyde. Miljøbevegelsen er redd for at enkeltland kan bli utsatt for juridisk/økonomisk press fra biotek-gigantene. Europa-Bio, den europeiske foreningen for biotek-industrien, er bekymret for det frie indre markedet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=ea4e5fbc7dd042c68405d4c107b5747c&d=05501720141217100013

Dagens Næringsliv 18.12.14: NHO ser mange fordeler ved en TTIP-avtale
Direktør i NHO, Gaute Lenvik, mener at TTIP-avtalen i hovedsak er positiv for norsk næringsliv. Men mye er uavklart, og det haster med å gjennomføre en detaljert analyse av konsekvensene en slik avtale vil få for en del av næringene, bl.a. matindustrien. Dette står på NHO’s agenda. Et hovedmål med TTIP er harmonisering av regelverk. Det er klart at for matområdet vil det bety innføring av amerikansk regelverk med GMO, veksthormoner og antibiotikabruk.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=c0dd148947034037e54a3520a78c0370&d=0200052014121877ff2d424ab0f870057db1155b47fe92
Internasjonal landbruksoppdatering 04.12.14: GMO går tilbake i Europa
Europa dyrker nå mindre GMO enn tidligere. Men forskjellene mellom landene er store. Spania dyrker mest GMO. Nyheten kommer via Ole-Jacob Christensen i Småbrukarlaget, som følger med i internasjonal landbrukspolitikk.
Mer informasjon i vedlegg

Internasjonal landbruksoppdatering 12.12.14: Kina strammer inn sin  GMO-politikk.
Kina straffer hardt bedrifter eller personer som dyrker GM-ris. Den kinesiske null-toleransen rammer også import av høy fra USA, der hundrevis av containere er blitt returnert.
Også denne nyheten kommer via Ole-Jacob Christensen i Småbrukarlaget, som følger med i internasjonal landbrukspolitikk.
Mer informasjon i vedlegg

 

Vedlegg 1: bondebladet 04.12.14

Vedlegg 2: Internasjonal landbruksoppdatering 4. desember 201

Vedlegg 3: Kina strammer inn GMO-politikken