Nytt om GMO 07.02.2014

Nettverket for GMO-fri mat og fôr har vedtatt å opprette en tjeneste for melding av viktige nyheter om GMO til medlemmene. Sidsel Børresen (Naturvernforbundet) har påtatt seg denne oppgaven. Dette er første forsiktige utgave. Meld fra ved eventuelle tekniske problemer.

Nationen, 28.01.14:
Kari Gåsvatn: EU har valgt å legge frihandelsavtalen med SA på is. Er dette en etappeseier for motstanden mot avtalen, eller er det strategi foran valg av nytt EU-parlament i mai? Viktig artikkel!

https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=521373122a10eafc3932b727bcb6ed66&d=0550172014012876153


Framtiden i våre hender, 27.01.14:

Økobomull like lønnsomt for indiske bønder som GM-bomull

http://www.framtiden.no/201401276358/aktuelt/mat/oko-bomull-like-lonnsomt-som-gmo.html


Mattilsynet, 27.01.14:
Mattilsynet har fått foretatt  en vurdering av effekt av glyfosattolerant mais på agronomi og miljø. Bioforsk har utført vurderingen

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/hvilken_effekt_har_glyfosattolerant_mais_paa_agronomi_og_miljo.12461

Dag og tid, 31.01.14:
Siri Helle om Coop Gräddost Spissformulert artikkel om problem med importert mat fra land som tillater GMO i fôr

https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=5347032d1cd73d3c4b591797f95ce709&d=05502920140131e54c68b0331225a8e4ce32d1318644c5


Nationen, 03.02.14:
Kari Gåsvatn om risiko ved giftmiks i matproduksjonen. Mulig sammenheng mellom DDT og Alzheimer. I tillegg til agroøkonomiske og økologiske hensyn må helse mer med i risikovurderinger.

http://www.nationen.no/meninger/ddt-var-ogsa-trygt-en-gang/
Aftenposten 02.02.14:
Trygve Slagsvold Vedum har foreslått to landbruksforskere som er positive til GMO som kandidater til Nobels fredspris

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article7454678.ece#.UvPu07Qz2S0