Nytt om GMO 10.08.16

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Saker denne gangen

  1. 110 nobelprisvinnere kritiserer GMO-motstanden
  2. Nytt om GM-soya og mais i EU
  3. Russland forbyr GMO
  4. Neil Young mot GMO
  5. Økologiske konsekvenser av GM-laks?
  6. GMO-merking i USA

SAK 1

GMO-motstand er uvitenskapelig. Nationen 02.07.16

110 vinnere av Nobelprisen har underskrevet et opprop mot Greenpeace der de ber organisasjonen oppgi sin «antivitenskapelige GMO-motstand», spesielt motstanden mot den såkalte Golden Rice, som er A-vitamin-beriket. Oppropet er organisert av nobelprisvinneren i medisin i 1993, Richard Roberts, som også er den vitenskapelige direktøren i New England Biolabs. Norske Genøk – Senter for biosikkerhet mener det blir for enkelt å stemple all GMO-motstand som uvitenskapelig og følelsesbasert. Direktør Anne Ingeborg Myhr mener at det er vanskelig å si noe kategorisk om GMO-produkter, da det er stor forskjell på dem. Myhr er ikke enig i at forskningen er utvetydig på GMO-tilhengernes side, og påpeker at det mangler forskning på flere områder.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=8abd2ab142517f587bfd0d581f2572a9&d=05501720160702144759&s=55017

Greenpeace svarer på oppropet fra nobelprisvinnerne. Nationen 04.07.16

Greenpeace mener hele premisset for nobelprisvinnernes opprop, er feil. De mener at påstander om at noen forsøker å blokkere GM-risen Golden Rice er falske. Risen har feilet som løsning, og er ikke tilgjengelig for salg, tross mer enn 20 år med forskning, hevder Greenpeace i Asia. Greenpeace får støtte fra forskere ved Washington University. – Vi finner liten støtte for den vanlige påstanden om at det er miljøaktivister som er ansvarlige for at risen ikke har blitt introdusert på markedet, sier Glen Stone, professor i miljøstudier og antropologi ved universitetet. Han konkluderer med at risen er langt unna godkjenning og trolig ikke vil kunne oppfylle forventningene til hva den kan gjøre med vitamin A-mangel og andre helseproblemer. International Rice Research Institute (IRRI) på Filippinene bekrefter at risen ikke har noen beviselig effekt på vitamin A-mangel. Et annet problem er at GM-risen heller ikke gir like store avlinger som den konvensjonelle risen bøndene nå dyrker. http://www.nationen.no/verden/greenpeace-slar-tilbake-mot-gmo-kritikk/

 

GMO-motstand er politisk kamp. Nationen 11.07.16
GMO-debatten er ikke et spørsmål om vitenskap kontra følelser. Det er en politisk kamp, hevder Kari Gåsvatn, journalist i Nationen. Det gir ingen
mening å klistre GMO-motstanden til anti-vitenskap og overtro. Likevel skjer det gang på gang, nå fra 110 nobelprisvinnere. Man kan ikke forvente at nobelprisvinnere, som forsker på andre områder, skal kjenne historien til Golden Rice, risen som brukes som eksempel i oppropet fra de 110, men nobelprisvinnere bør være de første til å ønske seg mer uavhengig forskning. Hun viser til at det ikke er vitenskapelig enighet om at GMO er trygt. Å stemple kritikere som konspiratører er å legge lokk på en debatt om økonomiske interesser og om hva slags landbruk vi skal ha, hevder Gåsvatn. Det er et nyttig prinsipp å følge pengene i all samfunnsanalyse, også for å forstå debatten om GMO. Å snakke om overtro og følelser kontra fornuft er en avsporing som tjener dem som vil ha profitten sin i fred.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=3a5a874512f0cb26941281f4f12df7eb&d=05501720160711145179&s=55017

GMO-debatt i Dagsnytt-atten. NRK tv 04.07.16

Truls Gulowsen, Greenpeace, i debatt med professor ved NMBU, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56070416/04-07-2016#t=23m10s

SAK 2

EU godkjenner 3 GM-soya for import. Gmofrimat.no, 27.07.16

Tross stor motstand blant de folkevalgte i EU har kommisjonen godkjent 3 nye genmodifiserte soyabønner til import til bruk i mat og fôr. I tillegg til å være sprøytemiddelresistente mot glyfosat er de også resistente mot såkalte dicamba sprøytemidler. Dette er sprøytemidler som ble brukt på slutten av 1960-tallet, men som har vært lite brukt siden på grunn av økt kreftrisiko.
https://www.gmonettverket.no/index.php/2016/07/27/eu-godkjenner-3-gm-soya/

19 EU-land ønsker ikke dyrking av to typer GM-mais. Nationen 09.07.16

EU har påbegynt prosessen mot godkjenning av to nye GMO-maistyper. De to maistypene er den omstridte 1507-maisen som Bioteknologirådet har advart mot her hjemme, og som den norske regjeringen skal fatte vedtak om i nær framtid. I tillegg gjelder det maisen Bt11. Godkjenningen gjelder dyrking av plantene i Europa. På sitt møte den 05.07 diskuterte EU-komitéen for planter, dyr, mat og fôr også fornyelse av godkjenning for maisen MON810, som til nå er godkjent. Et direktiv vedtatt i fjor gir medlemsstater mulighet til å få unntak fra GMO-godkjenninger, slik at godkjente produkter likevel forblir forbudt i deres land. 19 land har søkt om helt eller delvis unntak fra de nevnte godkjenningene.
http://www.nationen.no/eu/flere-land-ber-om-unntak-fra-gmo-godkjenning/

SAK 3

Russland forbyr GMO i matproduksjon. Nationen 28.06.16

Fredag 24.06 vedtok Dumaen i Russland en lovendring som medfører et forbud mot enhver bruk av genmodifiserte organismer (GMO) i matproduksjon i landet, melder det russiske nyhetsbyrået Tass. Det er også mulig å forby import. Forskning på GMOer skal fortsatt være lov, men dyrking og avl til matproduksjon er forbudt.– Landbruksdepartementet er sterkt imot GMO. Russiske produkter kommer til å forbli rene, uttalte den russiske landbruksministeren Alexander Tkachev fredag. Selskaper som bryter med GMO-forbudet kan bli bøtelagt med opptil 500.000 rubler, eller nærere 70.000 kroner.
http://www.nationen.no/verden/russland-vedtar-gmo-forbud/

SAK 4

Nettverket med stand på Neil Young-konsert i Stavern. Gmofrimat.no 08.07.16
GMO-Nettverket var 7. juli på plass i Neil Youngs Global Village på Stavernfestivalen. Den samfunnsengasjerte artisten har med seg denne «landsbyen» på turné gjennom Europa, for å gi forskjellige organisasjoner i landene han besøker mulighet til å nå ut med informasjon om flere viktige samfunnspørsmål, blant annet genmodifisert mat.
https://www.gmonettverket.no/index.php/2016/07/08/neil-youngs-global-village/

SAK 5

Vil rasktvoksende genmodifisert laks påvirke elve-økosystemer? Kyst.no 15.07.16
Prosjektet SalmoInvade er et europeisk samarbeidsprosjekt finansiert av forskningsrådet og BiodivERsA. Formålet med prosjektet er å studere økologiske og evolusjonære effekter av invaderende rasktvoksende laksefisk, både på individ- og økosystemnivå. Det finnes til nå lite slik forskning. «Vår hypotese er at en introduksjon av en rasktvoksende laksestamme vil påvirke det lokale økosystemet i sterkere grad enn en lokal laksestamme med naturlig vekst, og at rasktvoksende laks vil ha størst mulighet til å utnytte sitt vekstpotensial i et miljø med liten økologisk kompleksitet», sier
en av forskerne i prosjektet. Forskerne bruker ikke genmodifisert laks, men simulerer rasktvoksende genotyper ved å bruke veksthormonimplantat som øker vekstraten til lakseunger i tre måneder. Det er dokumentert at en slik behandling av lakseunger gir økt appetitt og konkurranseevne (Devlin et al. 1999). Prosjektperioden varer fra 2015 til 2017.
http://kyst.no/nyheter/kan-genmodifisert-laks-pavirke-livet-i-elva/

SAK 6

GMO-merking i USA. Nationen 26.07.16
GMO. Det amerikanske senatet vedtok forrige uke en lov som skal løse det kontroversielle temaet om merking av genmodifisert mat. Loven, som skal overstyre delstatslovene som i noen tilfeller er strengere, har flere unntak – som for eksempel at når varen ikke inneholder GMO etter foredling, trengs den ikke å merkes. I tillegg kan merkingen være i form av en QR-kode eller et serienummer som må slås opp for å avsløre innholdet. Forbrukerorganisasjonene er derfor ikke fornøyde.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=6e7caee399e961962751403f8bfbaf65&d=05501720160726146176&s=55017


Spillet omkring GMO-merking i USA. Huffington Post 15.07 2016.
Artikkelen er omfattende, og gir et unikt innblikk i hvordan industrien fremmet sine interesser i den politiske prosessen fram mot lovvedtaket om merking av GMO-holdige produkter. Spesielt blir enkelte forskeres dobbeltrolle beskrevet. Professor Goodman ved universitetet i Nebraska blir framhevet som eksponenten for såkalt svingdørspolitikk, dvs at forskere går fram og tilbake mellom industrien og det offentliges godkjennings- og sikkerhetsinstanser.
http://www.huffingtonpost.com/carey-gillam/keeping-secrets-from-cons_b_10995998.html