Nytt om GMO 10.09.2015

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com


Saker denne gangen:

  • Tyskland og Skottland vil forby dyrking av GMO
  • Viktig bok om GMO-debatten
  • Fra Mattilsynet
  • Diverse

Tyskland vil forby dyrking av GMO. ABC-nyheter 26.08.2015
«Ingen i Tyskland vil ha GMO», sier en representant for det tyske landbruksdepartementet. I januar i år vedtok EU-parlamentet at hvert enkelt EU-land kan fatte nasjonale vedtak om forbud mot å dyrke genmodifiserte organismer som er godkjente i EU. Tyskland har bestemt seg for å benytte denne nye muligheten i EU-regelverket til å forby dyrking av GM-avlinger. Samtidig oppfordrer tyskerne Brasil til å produsere mer GMO-fri soya.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/08/26/194868922/tyskland-innfoerer-forbud-mot-dyrking-av-genmodifiserte-planter-gmo

Skottland vil forby dyrking av GMO. Nationen 26.08.2015
Skotske ministre vil forby dyrking av GMO i landet. Miljøministeren opplyser at Skottland vil benytte seg av de nye EU- reglene som tillater medlemslandene å velge bort dyrking av EU-godkjente GM-avlinger. Det dreier seg om GM-mais og seks andre GMOer. «Det er ingen tegn til betydelig etterspørsel etter GMO-produkter blant skotske forbrukere. Jeg er redd det vil skade vårt rene og grønne image hvis vi tillater GMO-avlinger», sier ministeren.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=d4278823c902712389fe01345bb15690&d=05501720150826118675&s=55017

* * * * *

Ny bok: GMO-myter og fakta.
I følge Tanums omtale av boka (tanum.no) er den en evidensbasert undersøkelse av påstandene omkring sikkerheten og effektiviteten av genmodifiserte avlinger og matvarer. Forfatter er John Fagan, Phd, m.fl. Boka er en høyst aktuell sammenfatningen av argumentene for og imot genmodifiserte matvarer. Den gir korte og konsise ekspert-svar på konkrete spørsmål som ofte reises om GMO. Genmanipulasjon er en omstridt teknologi, og mange frykter ukjente konsekvenser for natur og helse. Boka gir viktig informasjon i denne sammenhengen, og vil fungere som et korrektiv til en del av den politiske debatten om GMO.
Boka er oversatt av Trond Skaftnesmo. Professor emeritus dr. philos. Terje Traavik fra GenØk – Senter for biosikkerhet har skrevet et fyldig forord med en rekke tilvisninger. Han gjør også rede for den seneste norske debatten. Forordet finnes i lenken nedenfor.
http://www.paradigmeskifte.nu/2015/07/gensnekring-og-gmo-uforutsette-hendelser-ma-forutsettes/

* * * * *

Kommende risikovurderinger fra VKM. Mattilsynet, web 19.08.2015
Høsten 2015 vil Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publisere en rekke risikovurderinger. Blant disse er risikovurderinger av flere GMOer.
http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6500&Main_6177=6500:0:31,2296&Content_6500=6752:2150322::0:6712:1:::0:0

Ny matforskrift innen EØS fra 01.09.2015. Mattilsynet web 01.09.2015
Den nye matforskriften trådte i kraft 01.09.2015. Det betyr at det blir felles regler og en felles godkjenningsordning innen EØS for ny mat. Den nye felles godkjenningsordningen omfatter ikke genmodifiserte næringsmidler, som opprinnelig ble regulert i matforordningen, men overført til forordning (EF) nr. 1829/2003 om genmodifisert mat og fôr fra 18. april 2004. Den nye matforordningen omfatter derfor ikke genmodifiserte næringsmidler eller ingredienser.
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/fastsettelse_av_forskrift_om_ny_mat__felles_regler_innen_eos.20236

* * * * *

Ulovlig salg av GM-mat i Bergens-butikker. Bergens Tidende 02.09.2015
Ulovlige, genmodifiserte matvarer selges fortsatt i Bergens-butikker. Etter en stikkprøvekontroll i fjor gikk miljøvernere til anmeldelse av butikkene for brudd på matloven. Politiet henla imidlertid saken etter en sakkyndig uttalelse fra Mattilsynet, som mente de ulovlige GMO-holdige matvarene ikke utgjorde noen risiko. Butikkene ble gjort oppmerksomme på at det er ulovlig å selge GM-holdige varer uten at de er godkjent etter en grundig vurdering. Varene er fjernet fra noen butikker. I andre butikker er de fremdeles å finne i hyllene. Mattilsynet har nå varslet nytt tilsyn.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Fortsetter-salg-av-ulovlig-genmat-3430637.html

Kan dyrking av GM-tobakk bli ny næring for norske bønder? Nationen 24.08.2015
Tobakksplanter kan genmodifiseres til å produsere vaksiner, og dessuten til å produsere enzymer som kan
bryte ned cellulose. Slike enzymer kan brukes til å gjøre energien i trevirke tilgjengelig som biodrivstoff. Av klimagrunner må tobakk dyrkes i veksthus her i landet, og det er derfor liten fare for spredning i norsk natur. Tobakksbladene høstes dessuten før planten setter frø. Ny næring for bønder i distriktene?
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=28b7d2066feb41fbdc175b6743fb0d26&d=05501720150824118481&s=55017

Klonede dyr i EU? Europalov.no 08.09.2015
Spørsmålet om klonede produksjonsdyr er oppe til behandling i EU. I et EØS-notat fra departementet om saken vises det til at kloning av dyr for landbruksformål har hittil ikke vært regulert spesielt. Mat fra klonede dyr er foreløpig definert som ny mat etter forordning (EU) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser. En spørreundersøkelse i EU i 2012 viste at det ikke foregår kloning av produksjonsdyr i EU, og at holdningen til kloning er negativ. Samtidig ønsker bønder og oppdrettere tilgang til godt genmateriale, også hvis dette stammer fra klonede dyr. I USA er praksisen mer liberal.
http://www.europalov.no/rettsakt/kloning-av-storfe-svin-sau-geit-og-dyr-av-hestefamilien/id-7161


GMO-selskapene kjøper seg status og tyngde.
New York Times 05.09.2015
Monsanto har begynt å bli bekymret for posisjonen til produktene sine i det amerikanske markedet. De har derfor lagt opp en markedsstrategi som går ut på å kjøpe seg håndplukkede akademikere og advokater som skal bruke sin professor-posisjon og status til å drive lobby-virksomhet og komme med såkalte upartiske uttalelser til fordel for selskapet og bruken av deres GMOer. At dette er Monsantos opplegg, er dokumentert gjennom avsløringen av en rekke e-poster. Som mottiltak har også økologiske selskaper prøvd å knytte til seg folk med status. Artikkelen viser at kampen om GMO hardner til i USA.
http://mobile.nytimes.com/2015/09/06/us/food-industry-enlisted-academics-in-gmo-lobbying-war-emails-show.html

Monsanto forsøker på nytt å kjøpe opp Syngenta. Nationen 26.08.2015
Etter et mislykket forsøk på å kjøpe det sveitsiske såfrøselskapet Syngenta på forsommeren, har Monsanto nå hevet budet til 47 milliarder dollar. Før sommeren var tilbudet 45 milliarder.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=d4278823c902712389fe01345bb15690&d=05501720150826118675&s=55017