Nytt om GMO 10/2016, 10.10.16

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen.


Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no

Fra dette nummer blir nyhetsbrevet sendt ut via nettverkets hjemmesiden www.gmofrimat.no. Er du abonnent, får dette ingen betydning for deg. Ønsker du ikke lenger å få tilsendt nyhetsbrevet, kan du stryke deg via lenken nederst i denne e-posten. På nettverkets hjemmeside ligger også alle tidligere nyhetsbrev tilgjengelige. De vil på sikt bli søkbare.

 

Saker denne gangen:

  1. Mais 1507, godkjenning eller forbud? (svært mange oppslag i media)
  2. GMO i Nrk-programmet Folkeopplysningen
  3. Bayer kjøper Monsanto. Hva bør oljefondet gjøre?
  4. VKM: Få funn av GMO-holdig mat
  5. Framtidas lakseoppdrett?

SAK 1

Kommer regjeringen til å godkjenne mais 1507? VG, 22.09.16
Vi viser til Nytt om GMO fra 13.09.16, der saken er grundig omtalt. Regjeringen har ennå ikke (10.10.16) tatt stilling til godkjenning eller forbud når det gjelder mais 1507. Saken eksploderte i media etterat de store matkjedene samlet gikk inn for forbud mot maisen i en kronikk i VG 22.09.16.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=4173bb0b334e7059a7a6a757b6db9e4a&d=0200192016092279213&s=20019

Nettverket i Dagsnytt 18. Nrk2-TV, 27.09.16
På bakgrunn av matvarekjedenes utspill mot godkjenning av mais 1507, ble det debatt i Dagsnytt 18 den 27.09.16, der Aina Bartmann deltok fra nettverket. I tillegg til Aina deltok Tage Thorstensen, NIBIO, (Ås), Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, også fra Ås (NMBU) og Knut Lutnes, Coop.
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56092716/27-09-2016#t=12m34s

 

Si nei, Helgesen! Vårt land, 20.09.16
Før matvarekjedene gikk samlet ut hadde det kommet mange oppfordringer til regjeringen om ikke å godkjenne mais 1507. Blant annet oppfordret Vårt land på lederplass regjeringen til å si nei til maisen 1507.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=f65332f6a7400e41972adb1c289f9c0c&d=05502420160920295633&s=55024

For mer informasjon om denne saken viser vi til nettverkets hjemmeside www.gmofrimat.no og vår facebookside https://www.facebook.com/UtenGMO/?fref=ts

 

SAK 2

Folkeopplysningen om GMO. Nrk1-TV, 28.09.16
Nettverket ved Aina Bartmann deltok i omfattende opptak høsten 2015. På bakgrunn av dette mener vi at nettverkets syn ikke fikk rimelig plass i programmet, og at vi fikk for lite tid til å gjøre grundig rede for nettverkets posisjon i saken. Fagstoff som nettverket hadde spilt inn til redaksjonen under produksjonen av programmet var ikke tatt med. https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50009415/sesong-3/episode-6

Nettverket kommenterer Nrk-programmet Folkeopplysningen. 28.09.16
Etter at innholdet i Folkeopplysningen framsto som ufullstendig og til dels feil, valgte nettverket å legge ut supplerende og korrigerende informasjon på sin hjemmeside og på nettverkets facebook-side. Det ble også sendt utfyllende informasjon på e-post til alle medlemsorganisasjonene.
Facebook:
https://www.facebook.com/UtenGMO/?fref=ts
Hjemmeside:
https://www.gmonettverket.no/index.php/2016/09/29/folkeopplysningen-og-gmo/

 

Kritikk av Folkopplysningens metodebruk. Nrk.no/ytring, 06.10.16
En universietetslektor og kjemiker kritiserer program-serien Folkeopplysningen for å bruke samme metode («myteknusing») i sin behandling av GMO-motstanden og alternativ-bevegelsen. Dette virker tilslørende, og hindrer den vitenskapelig baserte GMO-motstanden å slippe til i programmet, hevder universitetslektoren. Et virkelig interessant program ville ha fokusert på en debatt på vitenskapelig nivå mellom GMO-tilhengere og skeptikere.
https://www.nrk.no/ytring/folkeforvirringen-1.13166655

 

SAK 3

Tyske Bayer kjøper Monsanto for rekordbeløp. Dagens Næringsliv 15.09.16
Som omtalt i siste nyhetsbrev har Bayer kjøpt Monsanto for 66 milliarder dollar, eller 545 milliarder kroner. Overtakelsen mangler fortsatt godkjenning fra Monsantos aksjeeiere, samt relevante konkurransemyndigheter, og kan ikke gjennomføres før i slutten av 2017. Det er usikkert om handelen godkjennes, og eksperter mener Bayer betaler overpris. Men Bayer tror at oppkjøpet vil føre til store innsparinger og øke profitten med 1,5 milliarder dollar innen tre år.
http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/09/14/1718/bayer-med-rekordoppkjp-av-monsanto

 

Norge tjener penger på Bayers kjøp av Monsanto. Nationen 17.09.16
Norge er inne på eiersiden i både Bayer og Monsanto, og tjener på handelen på begge sider. Det norske oljefondet har eid aksjer i Monsanto siden 1998. I forbindelse med Bayers overtagelse av Monsanto bør oljefondet og det norske samfunnet ta en ny runde om noen grunnleggende etiske spørsmål, mener Nationen. De viser til nettverkets Aina Bartmann og professor Dag Hessen.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=01301cf43b2652bb6efd40c49fd61608&d=05501720160917151400&s=55017

Finansdepartementet vil ikke svarteliste GMO-industrien. Nationen 19.09.16
Finansdepartementet vil ikke utelukke hele GMO-næringen fra oljefondets investeringsliste tross de etiske problemstillingene. – Det er bred politisk enighet om at det bør være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra oljefondet, sier statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=f1f34f69106bedc9c8490f6e867051e6&d=00958220160918250057704&s=9582

 

SAK 4

Mattilsynet har undersøkt innhold av GMO i mat og fôr. Matindustrien.no, 19.09.16
Mattilsynet har funnet ulovlig innhold av genmodifisert materiale i fem av 55 undersøkte matvarer. Tallene avviker ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser. Alle funnene ble gjort i importerte matvarer som maismel, maisnudler, proteinrik brownie, te smaksatt med puffet ris og basmatiris. De fem produktene ble fjernet fra markedet. Tilsynet sjekker der risikoen er størst, slik at funnprosenten ikke er overførbar til andre matvarer. Tilsynet fant ingen ulovlige genmodifiserte organismer i fôr eller såvarer.
http://www.matindustrien.no/regelverk/trygg-mat/ulovlige-gmo-25-prover/

 

SAK 5

En bedre måte å produsere laks på? Kyst.no, 22.09.16
Nyhetsbrevet har tidligere omtalt den genmodifiserte laksen fra canadiske Aqua Bounty. Direktøren for dette selskapet holdt nylig foredrag på en internasjonal konferanse om fiskeopdrett i Edinburg. Han hevder at framtida for oppdrettsnæringen ligger i GM-laks som vokser dobbelt så fort som vanlig laks, og at produksjonen av hensyn til miljø og fiskehelse må skje i landbaserte anlegg, altså ikke i merder i sjøen.
http://kyst.no/nyheter/vi-trenger-en-bedre-mate-a-produsere-laks-pa/