Nytt om GMO 11.11.2014

Dette er ekstrautgave nr. 2 av Nytt om GMO. Bakgrunnen for disse ekstrautgavene er at klima-og miljøminister Tine Sundtoft har gått ut med en melding om at to genmodifiserte mais er tillat å selge i Norge. De to maisene er NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer. Her følger en oversikt over utviklingen i saken.

Oppsummering av det som har skjedd
Vi viser til første ekstrautgave av Nytt om GMO fra 01.11.14. Forvirringen omkring statusen til de to maisene NK603 og T25 er ikke blitt mindre i løpet av de siste dagene. Er maisene godkjente når de ikke er forbudte, eller må det et aktivt godkjenningsvedtak til før de kan slippes ut på markedet i Norge? Hvilken betydning har kravene i genteknologiloven om bærekraft, etikk og samfunnsnytte dersom GMOer kan anses som lovlige i Norge uten å være prøvd mot disse kriteriene?

Den 04.11.14 kom Tine Sundtoft med forsvar for departementets utspill i tre aviser: Bergens Tidende (BT), Nationen og Klassekampen. Hun beskylder avisene for å komme med feil og forvirrende informasjon, hun gjentar at de to maisene i praksis har vært godkjente i Norge siden 1998 og 2001, og hun opplyser at regjeringen trolig vil foreta en vurdering av maisene mot genteknologiens krav om etikk, samfunnsnytte og bærekraft. Hun hevder videre at ingen i Norge har behov for å benytte seg av disse maistypene, og at godkjenning derfor ikke vil få noen betydning.

Den 05.11 skriver mattilsynet i Nationen og BT at det er helt nytt for dem at de to maisene skal anses som godkjente i Norge. Bondelaget kommer også på banen den 05.11 med den samme oppfatningen:  At en GMO ikke er godkjent i Norge uten at det foreligger et godkjenningsvedtak fra regjeringens side. Bondelaget viser til at næringen ikke ønsker å ta i bruk GMO, og peker også på at den forvirringen som er skapt, kan gjøre folk utrygge.

De rødgrønne partiene har kommet med en felles uttalelse der de protesterer mot Sundtofts praktisering av genteknologiloven, og presiserer at de ikke ønsker GMOer i Norge. Lars Haltbrekken og Trygve Slagsvold Vedum har vært beskyldt for å drive med forvirring, og har svart i fellesskap.

Lenker og vedlegg til denne oppsummeringen finnes nedenfor.
Det ser ut til at noen lenker ikke er klikkbare. Disse adressene må derfor kopieres og limes inn i adressefeltet til nettleseren. Beklager, vet ikke hvorfor.

BT 04.11. Sundtoft hevder at BT bringer feil informasjon.
Sier også at Regjeringen vil vurdere forbud.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=fe2e16245e6c62f1c89bcdf54c7d8174&d=020021201411042035037

BT og Nationen, 05.11
Mattilsynet: Helt nytt for oss at maisene er godkjent.
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Mattilsynet-om-genmaisen-A–Helt-ny-informasjon-for-oss-3234514.html

http://www.bondelaget.no/presse/category151.html

web Matindustrien, 10.11: Matvareindustrien peker på at ingen vil ha GMO i norsk mat, og beklager uklarhetene som departementets utspill har skapt.
http://www.matindustrien.no/article/20141110/NYHETER/141119999/1029&ExpNodes=1029

Aftenposten 10.11: De rødgrønne partiene står samlet i kritikken av Sundtoft.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article7774209.ece

Dette er gjort
GMO-Nettverket har 03.11.14 bedt om et møte med klima-og miljøministeren.
Se vedlegg

Krf’s Rigmor Andersen Eide har den 05.11.14 stilt skriftlig spørsmål til klima-og miljøministeren.
Spørsmålet er til behandling.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=61145

Spørsmål meldt til Stortingets spørretime fra Bård Vegard Solhjell. Stortingets web 06.11.
Etter det vi vet, skal saken opp i spørretimen onsdag 12.11.14. Det er mulig å være tilhører i Stortinget.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=61173

Et svært ensidig innlegg på NRK ytring ble besvart av Lars Haltbrekken og Trygve Slagsvold Vedum i fellesskap.
http://www.nrk.no/ytring/de-store-gmo-forvirrerne-1.12029322
Svarartikkelen som vedlegg

PS
Det har også vært andre som har kastet seg på debatten med innspill som ikke har så mye med godkjenningssaken å gjøre. Dette vil bli fulgt opp i neste ordinære nyhetsbrev om GMO.
Sidsel Børresen

Vedlegg 1: Brev til Klima- og miljøministeren-2

Vedlegg 2: GMO ingen løsning_haltbrekken Slagsvold endelig-2