Nytt om GMO 11-2017, 22.11.2017

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no
Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen.

Saker denne gangen

Sak 1: Ingen avgjørelse om Glyfosat i EU (2oppslag)
Sak 2: Statsbudsjettet 2018
Sak 3: Hvordan skal de nye GMO-ene reguleres? (2 oppslag)
Sak 4: Bt-planter er ikke godt nok risikovurdert

SAK 1

Uavklart om glyfosat i EU. ABC-nyheter, 25.10.17
Tillatelsen for salg av glyfosat (Roundup) i EU er utløpt. Produsenten, den multinasjonale giganten Monsanto, har imidlertid fått tillatelse til å selge produktet fram til 15. desember i år. Innen da må EU ha bestemt seg for om tillatelsen skal forlenges. Det er reist tvil omkring de vitenskapelige rapportene som har kommet om glyfosat fra Monsanto, og EU-kommisjonen har derfor sagt at de ikke vil presse gjennom noe vedtak uten støtte fra et flertall blant medlemsstatene. Kvalifisert flertall ble ikke oppnådd på møtet den 25.10.17, og saken ble nok en gang utsatt. Landbruksorganisasjonene i EU beklager sterkt at vedtak om forlengelse av tillatelsen ennå ikke er fattet.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/10/25/195342548/glyfosatens-skjebne-i-europa-fortsatt-uviss-etter-eu-mote-bonder-fortviler

Monsanto i trøbbel både ute og hjemme. Klassekampen 14.11.17
Som nevnt i forrige artikkel er framtiden for glyfosat usikker i Europa, og godkjenningen utløper om mindre enn en måned. Etter en del suksess-fylte startår har problemene for Monsanto også hopet seg opp i USA. Genene for glyfosatresistens har spredd seg til ville planter. Jo mer Roundup bøndene bruker, desto større er spredningsrisikoen og desto større fordel får de ugressartene som er blitt resistente. De blir til «superugress». I dag finnes det om lag 24 glyfosatresistente ugressarter. Derfor har Monsanto utviklet et annet bredspektret sprøytemiddel, Dicamba, og en GMO som tåler både dette middelet og glyfosat. Men Dicamba sprer seg svært lett, og bruken har allerede ført til store avlingstap i nærliggende områder. Motstanden mot Dicamba er stor.
https://web.retriever-info.com/go/?sa=2024652&p=697323&x=de45dafe7a53b0bf696b30681a472341&a=42574&d=05501020171114415000&s=55010

SAK 2

Krf og Venstre vil opprettholde støtten til de frivillige organisasjonene.Nationen 01.11.17 
I budsjettforslaget for 2018 foreslo regjeringen et kutt på 31 millioner i støtten til 33 frivillige organisasjoner knyttet til mat og landbruk. Saken er omtalt i Nytt om GMO 10/2017. Først  KrF og senere Venstre har i sine alternative statsbudsjett gått inn for å beholde støtten organisasjonsstøtten. Den 22.11.17 kom Høyre og FRP fram til et budsjettforlik med KrF og Venstre, der støtten til de frivillige organisasjonene er inne på budsjettet. Budsjettforliket sendes nå til sluttbehandling i Stortingets komitéer. Det ser lovende ut for organisasjonsstøtten.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&sa=2024652&s=9582&a=42574&d=00958220171101269002785&x=fb37e34a87ab694b424230970062502f

SAK 3

Behov for streng regulering av genredigerte GMO-er. Ensser.org 25.09.17
Den 25.09.17 kunngjorde ENSSER (European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility) en uttalelse om de nye genredigerte GMO-ene. ENSSER er et nettverk av uavhengige forskere. Uttalelsen omfatter flere nye genmodifiserings-teknikker, der CRISPR er den mest kjente. Mange CRISPR-forskere argumenterer for at genredigerte organismer ikke bør reguleres på samme måte som de gamle GMO-ene, men kunne anvendes mye friere. Argumentene deres imøtegås av ENSSER-forskerne punkt for punkt, og konklusjon er klar: Nye genredigerte produkter bør bli strengt regulert som GMO-er.
https://ensser.org/news/ngmt-statement/

Bioteknologirådet inviterer til debatt om regulering av genredigering.Bioteknologiradet.no 03.11 17
BTR inviterer til åpent møte på Litteraturhuset i Oslo. På rådets hjemmeside kan vi lese: «På møtet lanserer vi forslag til hvordan GMO-er kan reguleres i framtiden. Målet har vært å finne gode og robuste reguleringssystemer som legger til rette for å utnytte genteknologiens potensial, samtidig som vi ivaretar hensynet til helse og miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Rådet ønsker en god offentlig debatt og dialog om GMO og genteknologiloven. Møtet 5. desember er derfor starten på en nasjonal «høringsrunde» om hvordan fremtidens GMO-er bør reguleres og vi inviterer alle til å komme med innspill.»
Møtet arrangeres 05.12 17, kl 10-11.30. Det er gratis, men påmelding kreves. Rådet vil på nyåret arrangere debattmøter i Bergen, Trondheim, Hamar, Tromsø og København.
http://www.bioteknologiradet.no/2017/11/fremtidens-regulering-av-genmodifiserte-organismer-gmo/

SAK 4

Ufullstendig forskning om effekten av Cry-proteiner. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 13.09.17
Det giftstoffet som Bt-planter (insektresistente GMO-er) inneholder er Cry-proteiner. Forfatterne peker på at disse stoffene til nå bare er risikovurdert ut fra erfaringer med naturlig forekommende Cry-proteiner eller med proteiner i laboratorier. Men disse vurderingene er gjort under andre betingelser enn slik det vil være i genmodifiserte matplanter. Vurderingen av mulige helsemessige virkninger av Cry-proteiner er heller ikke gjort under betingelser som vil forekomme i praktisk anvendelse. I studien hevdes det at forskjellene på laboratorium og virkelighet ser ut til å være så vesentlige at ytterligere uavhengig forskning er påkrevet for å kunne foreta risikovurderinger på et godt nok grunnlag. https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/yesmaam/pages/680/attachments/original/1508340113/The_distinct_properties_of_natural_and_GM_cry_insecticidal_proteins.pdf?1508340113