Nytt om GMO 12-2018

I årets siste Nyhetbrev kan du lese om Bioteknologirådets endelige forslag til modernisering av genteknologiloven og se Dagsnytt 18 debatt mellom Kristin Halvorsen , leder i rådet, og Aina Bartmann, daglig leder i GMO-Nettverket og fôr. Du kan også lese FN’s krav til utsetting av gendrivere og litt om kritikken av forskningen bak de påståtte genredigerte tvillingene.

Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen

Bioteknologirådet (BTR) med endelig forslag til nytt GMO-regelverk. Bioteknologirådet 04.12.18

BTR tok i 2017 initiativet til å vurdere om genteknologiloven trenger modernisering. Bakgrunnen er de nye genteknologiske metodene som kalles genredigering, blant annet CRISPR. Etter en «høringsrunde» der det kom inn mer enn 50 innspill, går flertallet i BTR (11 medlemmer) inn for å endre regelverket. De ønsker å differensiere opplegget for behandlingen av søknader ved å nivådele godkjenningskravene slik at noen GMO-er bare skal ha meldeplikt. På denne måten vil visse GMO-er få en enklere og raskere behandling. Et mindretall (3 medlemmer) ønsker også å differensiere krav til ulike GMO-er, men mener at denne tilpasningen kan gjøres innenfor dagens genteknologilov. Forslaget fra BTR ble overlevert til klima-og miljøminister Ola Elvestuen på en konferanse 04.12.18.

Uttalelse: Bioteknologirådet vil modernisere GMO-regelverket

Nettverket kommenterer BTR-forslaget. Gmofrimat.no 04.12.18

Styreleder i nettverket, Cesilie Aurbakken, fokuserer i sin kommentar på at BTR foreslår et offentlig lov-utvalg for å vurdere ny regulering av GMO. Hun understreker at et utvalg må få mandat til også å vurdere de nye teknologiene med deres mulige konsekvenser for hele organismer og økosystem, ikke bare hvordan de skal reguleres. Et utvalg må derfor være bredt sammensatt. I neste omgang kan et rent lovutvalg vurdere reguleringen. Aurbakken sier seg glad for at et samlet BTR går inn for at genredigering skal reguleres innenfor genteknologiloven og ser positivt på at et samlet Bioteknologiråd anbefaler at myndighetene som trinn 1 i prosessen klargjør handlingsrommet som finnes innenfor dagens genteknologilov. En godkjenning gjennom dagens lov, med en sak til sak vurdering, vil gi den beste trygghet for at produktet er grundig vurdert og testet. Dette vil også skape tillit i befolkningen.

https://www.gmonettverket.no/index.php/2018/12/04/offentlig-utvalg-bor-ha-bredt-mandat/

Aina Bartmann og Kristin Halvorsen diskuterte BTR-forslaget i Dagsnytt 18. Nrk TV 04.12 18

Innslaget kommer ca 21 minutter ut i programmet.

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201812/NNFA56120418/avspiller

FN uttaler seg om gendrivere. Gmofrimat.no 30.11.18

Saken er tidligere omtalt i Nytt om GMO 10-2018, sak 2.  GMO-Nettverket engasjerte seg i forkant av FN-konferansen i Sharm-El Sheik, Egypt med oppfordring om et moratorium (midlertidig forbud) mot gendrivere. «Det ble ikke vedtatt et formelt moratorium i Egypt, vi er likevel fornøyde fordi FN så klart sier at føre-var prinsippet må legges til grunn ved eventuell utsetting av gendrivere, og at det må kreves demokratiske prosesser i forkant av eventuelle utsettinger», sier Cesilie Aurbakken, styreleder i nettverket. I oppslaget finnes også et utdrag fra den teksten som ble vedtatt på konferansen.

https://www.gmonettverket.no/index.php/2018/11/30/fn-med-strenge-krav-til-gen-drivere/

Kinesisk forsker hevder å ha genredigert tvillinger. Forskning.no 28.11.18 og 30.11.18

Saken med de genredigerte tvillingene har gått som en sensasjon over hele verden. I norske medier har det vært flere titalls oppslag. Det dreier seg om den kinesiske forskeren He Jiankui, som hevder å ha brukt CRISPR til å redigere genene til to menneskelige embryoer så barna som sies å være født etter genredigeringen er motstandsdyktige mot HIV-viruset. I den første lenken nedenfor forteller forskeren selv om forsøket. Forskningen får krass kritikk fra alle deler av den vitenskapelige verden, og en forsker ved universitetet I Pennesylvania hevder i videoen at det er altfor tidlig å bruke genredigering på menneskelige embryoer, og at hele forsøket er uetisk. Også Jennifer Doudna, en av oppdagerne av CRISPR-metoden, er kritisk til måten den her er brukt på. Det er også sterke reaksjoner på at studien ikke er publisert i noe vitenskapelig tidsskrift, men bare offentliggjort i en YouTube-video. Også seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Sigrid Bratlie, kommenterer saken. Hun mener reaksjonene er så sterke blant annet fordi forskningen har foregått i det skjulte. Universitetet der He Jiankui jobber og sykehuset som har vært involvert går langt i å fraskrive seg ansvar for forskningen.

I den andre lenken nedenfor krever det kinesiske vitenskapsdepartementet at forskergruppens aktiviteter blir suspendert. De viser til at det ikke finnes uavhengig verifisering av det som He hevder å ha gjort, og den nasjonale helsekommisjonen skal granske Hes påstander. – Eksperimentet utgjør et alvorlig brudd på Kinas lovverk, reguleringer og etiske retningslinjer, hvis opplysningene stemmer, sier kommisjonens visedirektør.

https://forskning.no/etikk-genetikk-genteknologi/pastar-at-de-forste-genredigerte-menneskene-har-blitt-fodt-i-kina/1264172

https://forskning.no/forskningsetikk-genteknologi-ntb/kina-stanser-baby-genredigering/1265149

Norske leger er svært skeptiske til det kinesiske forsøket. Morgenbladet 23.12.18

Lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, Ketil Slagstad, tilbakeviser at genredigering av embryoer er veien å gå for å få bukt med HIV-viruset. Han mener derfor at begrunnelsen for forøket til den kinesiske forskeren He Jiankui er misvisende. Slagstad tror heller ikke det er mulig å få til den genredigeringen He mener å ha utført. Da det menneskelige genomet var kartlagt i 2003 var det ifølge Slagstad overdrevne forventninger til at denne kunnskapen kunne brukes til å helbrede sykdommer. Han viser til at vi i dag vet at samspillet mellom gener er mye mer komplisert enn vi tidligere trodde, og at vi rett og slett ikke vet nok til å forutsi konsekvensene av å bruke CRISPR til å gjøre arvelige endringer i embryoer.

https://morgenbladet.no/ideer/2018/12/tvillingene-forskeren-og-gensaksen

Copyright © 2018 Nettverk for gmo-fri mat og fôr, All rights reserved.

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprette av GMO-Nettverket og fôr. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no