Nytt om GMO 14.08.2015

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Saker denne gangen:

  • Paven skeptisk til GMO
  • Omfattende debatt om GMO i Morgenbladet (7 oppslag)
  • Mer om TTIP. Utfordring til norske politikere
  • Grove beskyldninger fra nobelprisvinner
  • Diverse

 

Paven skeptisk til GMO. Nationen 27.06.2015
I et dokument som er lekket fra Vatikanet er pave Franciskus skeptisk til bruken av GMO i matproduksjonen. Paven begrunner sin skepsis med usikkerhet omkring helse, bruk av sprøytemidler, ubalanse i økosystemer, uheldige strukturendringer i landbruket og grådige kapitalinteresser. Dokumentet framstår som grundig og kunnskapsbasert. Den forrige paven var mer positiv til GMO.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=715b2e53fc654db98492c4fdeefec169&d=00958220150627230753898&s=9582

*

Om artsdannelse, overføring av gener og økologisk jordbruk. Morgenbladet 03.07.2015. (to lenker)
Lars Risan (antropolog) tar et grundig og omfattende vitenskapshistorisk utgangspunkt for å omtale den nyeste  bioteknologiske metoden. Metoden kalles CRISPR-Cas9. Med den kan gener overføres mellom arter mye mer presist enn før. Metoden bygger på en oppdagelse av hvordan immunsystemet hos bakterier fungerer. Det diskuteres om organismer laget på denne måten er GMOer eller ikke. Risan hevder videre at ikke noe jordbruk pr. definisjon er «økologisk», men at det er mer økologisk å bruke GMO enn å pløye. Artikkelen er tildels krevende lesning, men omhandler viktige spørsmål. Morgenbladet introduserer selv artikkelen i den første lenken nedenfor.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=2a22f02c6762edbc36653fee25a35666&d=0551262015070337644812&s=55126
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=b3f56f1634703e29c60e1afca87c299f&d=0551262015070337644597&s=55126

Direktør i Bioteknologirådet, Sissel Rogne, kommenterer Risans påstander. Morgenbladet 10.07.2015
Rogne mener at Risan mangler ydmykhet overfor det vi ikke vet. Landbruk er naturforvaltning, og krever økosystem-tilnærming. Genteknologiens svakhet er at den fokuserer på én egenskap, ikke helheten, som er styrken i tradisjonell avl. Det er det robuste mangfoldet som er interessant når det gjelder framtidas matproduksjon. Moderne redskaper, ikke først og fremst GMO, er årsaken til mindre pløying.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=12a53a9de0de54821e1477c979b03241&d=0551262015071037803293&s=55126

Risan svarer Sissel Rogne. Morgenbladet 17.07.2015
Risan hevder at økosystemstilnærming, som Rogne etterlyser, heller ikke har vært praktisert fra  GMO-skeptikere til nå. Han bruker oppdrettslaks og Roundup-ready GM-mais (RR-mais) for å illustrere hva han mener. Han kritiserer at  Bioteknologirådet er positive til avlen av den økologisk problematiske oppdrettslaksen, mens de finner opp argumenter mot RR-maisen. Der lar de kulturelle fordommer om «rene» krysningsprogrammer versus «urene» GMO -programmer styre sine råd, heller enn den «økosystemtilnærmingen» de selv argumenterer for.  Han hevder også at amerikanske myndigheter har gjennomført grundige helsemessige tester på befolkningen i USA, og ikke funnet noe betenkelig ved RR-maisen.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=1ed2e8a4b94300de8d7fac10537479d8&d=0551262015071737954251&s=55126

Dobbelt-tenkning om GMO. Morgenbladet 24.07.2015
Trond Skaftnesmo, naturforvalter og filosof, kritiserer Risan for å føre en argumentasjon som visker ut alle forskjeller, i dette tilfellet forskjellene mellom tradisjonell avl og genmodifisering. Han peker på at horisontal genoverføring (blir også omtalt som «naturlig genmodifisering») i naturen omtrent aldri er vellykket. Risan hevder at sprøytemiddelet Roundup er dokumentert ufarlig, men dette stemmer ikke. Flere rapporter konkluderer med negative konsekvenser av dette middelet for naturen og menneskers helse, bl.a. WHO’s rapport som konkluderer med at Roundup er «mulig kretfremkallende». Skaftnesmo viser også til at bruk av GMO har liten betydning for plogfri dyrking.
http://morgenbladet.no/debatt/2015/07/dobbelt-tenkning-om-gmo

Nytt svar til Risan fra Sissel Rogne, direktør i Bioteknologirådet. Morgenbladet 31.07.2015
Rogne svarer Risan på tre punkter: 1. Om robust avl og oppdrettsnæringen. 2. Hva vi vet om helse-effekter av GM-mat. 3. Plogens rolle i matproduksjonen. Bruk av GMO i matproduksjonen og forskjellen på konvensjonell og genteknologisk avl er store temaer. Hun ønsker velkommen en mer grundig debatt enn det Risan har lagt opp til.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=a6e7c11c377a8a147e1d308718c1acdf&d=0551262015073138261632&s=55126

Feil om genmodifisering. Morgenbladet 31.07.2015
Thomas Bøhn, seniorforsker ved GenØk (senter for biosikkerhet), svarer på Risans innlegg 17.07, og peker på flere feil. Det gjelder bl.a. GM-laks. Han viser også til at GM-mais og soya som er sprøytemiddelresistente inneholder høye konsentrasjoner av sprøytemiddelet Roundup (Glyfosat). Dette kan gi negative helse-effekter.
http://morgenbladet.no/2015/07/feil-om-genmodifisering

Lars Risan innrømmer feil og ønsker progessiv GMO-forskning. Morgenbladet 07.08.2015
I et slags avsluttende innlegg innrømmer Risan feil i tidligere innlegg, men fastholder at jordbrukets hovedproblem er monokulturer enten det dreier seg om konvensjonell drift eller GM-basert jordbruk. Han tror det største problemet med dagens GMO-regime er at det i stor grad eies og styres av private firmaer, med patentlovgivningen i ryggen. Det er nødvendig å få etablert alternativ og offensiv motmakt. Man må derfor satse på offentlig eller veldedig finansiert GMO-forskning. Norske forskere må få ta del i den uavhengige GMO-forskningen som nå vokser fram i andre land.
http://morgenbladet.no/2015/08/vi-trenger-en-progressiv-gmo-forskning

*

10 spørsmål og svar om TTIP. Ta del 23.07.2015
Fagbeveglsen (YS) svarer på 10 sentrale spørsmål om TTIP. Oppslaget gir en ganske grei og lett tilgjengelig oversikt over hva TTIP dreier seg om.
http://www.tadel.no/nyheter/10-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar-om-ttip-og-norge#.VcsGtvkaxi0

Grundig om TISA og TTIP. LO finans 24.06.2015
Artikkelen er en grundig gjennomgang av hva de to avtalene TISA (Trade in Sevice Agreement) og TTIP (Transatlantic Trade and Invenstment Partnership) omhandler. Forfatteren gjør også rede for de politiske partienes syn og omtaler debatten i Europa.
TISA omhandler de fleste tjenestesektorer, med visse unntak. Avtalen kan få konsekvenser for forbrukeres og arbeidstakeres rettigheter. Kritikerne mener disse kan bli svekket. Forholdet mellom offentlig og privat drift er et annet tema. Avtalen kan føre til mer privatisering av det offentlige, og denne vil være irreversibel, altså ikke mulig å gå tilbake på.
Formålet med TTIP-forhandlingene er å stimulere handel og økonomisk vekst ved å fjerne tollbarrierer og gjøre regelverket i USA og EU likere. Norge blir berørt som medlem av EؘS. Siden tollbarrierene mellom EU og USA allerede er lave, vil forhandlingene i hovedsak dreie seg om harmonisering av regelverk, patenter og investorrettigheter. Mattrygghet er et eksempel som er hyppig brukt. Norge vil ikke kunne hindre bruk av GMO og hormoner i landbruket.
Forhandlingene foregår bak lukkede dører, og kritikerne mener offentligheten får altfor lite innsyn i hva avtalen vil inneholde. Et av de mest kontroversielle punktene i avtalen er trolig den såkalte investor-stat tvisteløsningen, som innebærer at selskaper kan saksøke stater og kreve store erstatningsbeløp dersom de mener at en lov eller regulering fører til økonomisk tap.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=970f6cb650ac7dbe437102d1f9f9e603&d=0202962015062437430633&s=20296

Manglende norsk debatt om TTIP. Politikerne utfordres. Nationen 28.07.2015
Arikkelforfatteren undrer seg over at norske medier ikke synes å være interessert i å debattere TTIP, mens det i Tyskland og Frankrike er heftig debatt. Han peker spesielt på punktet om investor-tvister, som skal avgjøres i private domstoler uten offentlig innsyn. Når det gjelder harmonisering av regelverk, presser USA hardt på i TTIP-forhandlingene for at EU må godta US-standardene, som tillater både GMO og hormonbruk i landbruket. I Tyskland foregår en debatt og et spill på høyt politisk nivå omkring avtalen. Men hva mener politikere her hjemme på berget? Forfatteren utfordrer politikerne, og spesielt utenriksminisiter Børge Brende, til offentlig å gjøre rede for sitt syn på TTIP.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=25f6dcb1f6295e1f553f1799fe8e4650&d=05501720150728116615&s=55017

*

Krass kritikk fra nobelprisvinner. Forskning.no 05.08.2015
Richard Roberts, molekylærbiolog og nobelprisvinner i 1993, hevder at det er en forbrytelse mot menneskeheten å motarbeide genteknologien i matproduksjonen. Flere danske forskere mener at denne påstanden er vrøvl, og at GMO-tilhengere overdriver teknologiens muligheter. Roberts får støtte fra to andre nobelprisvinnere. En ghanesisk forsker mener at vi trenger mer kunnskap om GMO.
http://forskning.no/genmodifisert-mat-etikk-biologi-bioteknologi/2015/08/nobelpristager-forbrytelse-mot-menneskeheten

*

Genmodifisert lam i franske butikker. Dagbladet 24.06.2015
Forskerne genmanipulerte et lam så det skulle bli selvlysende. Så sendte en sint forsker det til slakteren. Det skjedde etter en konflikt ved National Institute for Agronomic Research (INRA), skriver Le Parisien. Kjøtt fra et lam med arvemateriale fra en manet har trolig havnet på ett eller flere franske middagsbord.  Det er nå satt i gang en politietterforskning av saken. Det er ulovlig å selge genmanipulert kjøtt i Frankrike.
http://www.dagbladet.no/2015/06/24/nyheter/utenriks/forskning/sauehold/39823186/.

Monsterlaksen er ulønnsom. Kyst.no 10.08.2015
I Canada jobber produsenten av en genmodifisert laks fortsatt med å få tillatelse til å selge den kontroversielle laksen på det amerikanske markedet, og bruker mye penger på prosjektet. Resten av laksenæringen har tatt avstand fra den genmodifiserte laksen.
http://www.kyst.no/nyhet/?article_id=115275