Nytt om GMO 14.09.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Klorkyllinger på norsk middagsbord? Nationen 15.08.14
Bak lukkede dører forhandler EU og USA om en frihandelsavtale, TTIP, som skulle være ferdig i 2014, men som nå er utsatt til 2015. Avtalen kan åpne for bruk av veksthormoner i kjøttproduksjonen, GMO og klorbehandling av kylling. Flere europeiske instanser har engasjert seg mot at en slik avtale skal innføres, blant annet det norske Forbrukerrådet.
http://www.nationen.no/article/frykt-for-klorkyllinger-i-norske-butikker/

TTIP må diskuteres offentlig! Dagbladet 03.09.14
EUs delegasjon til Norge har avholdt et debattmøte om TTIP, der innholdet i avtalen etter forfatternes mening ble skjønnmalt. Det som ikke kom fram, i tillegg til veksthormoner, GMO og klorkylling, var konsekvensene ved innføring av overstatlige organer. Gjennom slike organ kan hele stater bli dømt til milliarderstatninger dersom den enkelte stats lovverk hindrer mektige selskaper fri adgang til markeder. Flere norske organisasjoner planlegger debattmøter om TTIP utover høsten, og irsk LO har tatt initiativ til en europeisk underskriftskampanje mot TTIP.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=62c866e02783ff59a6bfde242dbf8b9f&d=055007201409038e2fac6466e51a47759005453b42da28


Frihet til å velge GMO-fritt. Aftenposten 01.09.14
10 norske og svenske forbruker- og miljøorganisasjoner har gått sammen om et utspill som oppfordrer matprodusenter i de to landene til å fortsette sin GMO-frie produksjon. Bakgrunnen er at noen svenske matprodusenter nå vurderer å ta i bruk GMO-basert fôr. Dette vil i så fall gjøre det vanskeligere å opprettholde GMO-frie leveranser, også i Norge. Artikkelen fokuserer på de kvaliteter landbruket vil kaste på båten ved å gå over til GMO-basert produksjon, og at forbrukernes rett til å velge GMO-fritt står i fare. 
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article7688036.ece

Strid om laksefôr. Adresseavisen 08.09.14
Bioteknologirådet er skeptisk til at fem fiskefôr-produsenter skal få fornyet de dispensasjonene de til nå har hatt til bruk av GMO-råvarer. Skepsisen gjelder 9 av 19 omsøkte GMO-varianter, der antibiotikaresistens er anvendt.  Slike GMOer er forbudt i Norge, og direktør i Bioteknologirådet, Sissel Rogne, mener at det bør være enkelt å unngå disse GMOene. Industrien hevder på sin side at de ikke har benyttet seg av dispensasjonene hittil, men at det kan bli nødvendig dersom det blir vanskelig å få tak i GMO-frie råstoffer, og at selskapene ellers forholder seg til norsk lov.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=8fdcdfc211bd6fe89f2972393aba7915&d=02000120140908d4e01c0f0be685e96b8118cc405ae31e

Nødvendig med nye råstoffer til fiskefôr-industrien. Kyst.no, 04.09.14
Siden GMO er så omdiskutert, ser industrien hele tiden etter alternative GMO-frie råstoffer. I følge en forsker fra industrien selv er både insekter og mikroalger aktuelle. Insektene har gode aminosyre-profiler og algene inneholder mange viktige næringsstoffer, blant annet mye omega-3.
http://www.kyst.no/?page_id=122&article_id=107664

GMO-fri soya i Mosambik, Nationen 06.09.14
Artikkelen omhandler et prosjekt som ble startet i Mosambik i 2002 av det norske Felleskjøpet. Prosjektet viser at et småskala GMO-fritt landbruk kan være en suksess i fattige land. Bøndene har nå kontroll over hele verdikjeden i produksjonen, og velstanden øker.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=5391081fd3bbe0e524a25fe70053eb2c&d=0550172014090692341

Fra GMO til ikke-GMO hos en dansk grisebonde, ISIS Rapport 10.09.14
En grisebonde i Danmark som begynte med GMO-fôr, registrerte økende forekomst av helseproblem hos grisene, samt deformiteter blant grisungene. Han forteller om sine erfaringer, og spesielt om bedringene da han gikk tilbake til ikke-GMO. I denne prosessen hadde han samarbeid med flere forskere, blant annet tyske professor Monika Krüger, som er svært anerkjent. Man regner med at det er det økte innholdet av Glyfosat i GM-fôr som forårsaker grisenes problemer.
http://www.i-sis.org.uk/Changing_from_GMO_to_non-GMO_soy.php
I Norge har man ved GenØk gjort forskning på konsekvenser av økt Glyfosat-innhold i dafnier (vannlopper). Rapporten om dette er fra 2013, og følger nyhetsbrevet som vedlegg.

Fem myter om genmodifisert mat. Aftenposten 12.09.14.
Dette er kunnskapsbaserte og balanserte kommentarer til forestillinger folk flest har om GMO. Journalisten har intervjuet direktøren i Bioteknologirådet, Sissel Rogne.
http://www.aftenposten.no/viten/5myter/article7702894.ece

Vedlegg 1: Life cycle fitness differences in Daphnia magna fed RoundupReady soybean or conventional soybean or organic soybean-3