Nytt om GMO 15.05.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

GMO-Nettverket og fôr
Det arrangeres SÅFRØAKSJONER på tre gårder i Oslo og på Hedemarken kommende uke:
22.05, kl 18.00 på Bygdø Kongsgård, informasjon på Oikos’ hjemmeside, oikos.no
24.05, kl 11.00 på Ommang Søndre i Løten
25.05, kl 11.00 på Alm Østre i Stange
Vedlagt dette nyhetsbrevet fins en flyer om aksjonene

Naturvernforbundet, 30.04.14
Friends of the Earth har publisert en omfattende rapport som viser at bruken av GMO er i ferd med å avta på verdensbasis. Bare 6 land står for dyrkingen av 90% av GMO i verden. Noen land har nylig forbudt visse GMOer. Disse landene er Mexico, Kenya, Egypt og Polen. I land som har dyrket GMO over tid, er resistensproblemene økende med påfølgende økning i bruk av sprøytemiddel. FN anbefaler nå agro-økologiske metoder som et bedre, og ikke minst bærekraftig alternativ, også for de rike landene.
http://naturvernforbundet.no/forurensing/genmodifisert-mat-paa-vikende-front-article31166-154.html

Collective Evolution, 15.04.14
I følge CE (Collective Evolution), som er et alternativt nettsted der folk med ulik faglig bakgrunn kan komme til orde, har Russland nå vedtatt forbud mot GMO. Begrunnelsen er en føre-var-holdning, og det vises spesielt til helserisiko og nasjonal sikkerhet omkring matsituasjonen. (Opplysningen er foreløpig ikke verifisert av andre kilder)
http://www.collective-evolution.com/2014/04/15/its-official-russia-completely-bans-gmos/

Nationen 14.05.14
Staten Vermont i USA har vedtatt en lov som krever merking av GMO-holdig mat. Loven skal tre i kraft 1.juli 2015. GMO-interessene slåss for fullt mot loven, og truer med å gå rettens vei for å få lovvedtaket annullert. Connecticut og Maine har vedtatt liknende lover i 2013, men de har klausuler som gjør at de ennå ikke er trådt i kraft.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=cd777ead8c5cbcd0180fffb6a2bda3b2&d=0550172014051483985

Nationen, 05.05.14
Kari Gåsvatn oppsummerer endringen i det tyske folks syn på landbruk gjennom de siste 15 årene. Media har forandret fortellingene om landbruket til å bli en historie med skurker og helter. Heltene står for matkvalitet og får stjernestatus, men det er langt igjen til at folk flest i praksis velger matkvalitet framfor billigmat.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=92cb8c0bb6e95b7288bb5137f2eebcf1&d=0550172014050582595

Helgeland Arbeiderblad, 09.05.14
De siste dagene har det kommet mange oppslag i norske medier i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Vedlagte artikkel er et eksempel. Regjeringen ønsker en omlegging av det norske landbruket til mer industriell drift. Det vil si dårligere kår for små bruk i utkantene, og mer satsing på større enheter med økt  import av fôr-råstoffer. En slik utvikling øker sannsynligvis sjansen for at GMO blir tatt i bruk. 13. mai ble det brudd i forhandlingene. FØLG MED!
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=d08b8a8aab283116ccf339c8be5fdaec&d=0551642014051304057590f8c1521ef981238d066da85e

Kapital (Hegnars tidsskrift), 15.04.14
Artikkelforfatter Jon E. Glømmen hevder at Mattilsynets konklusjon om at økologisk mat ikke er sunnere enn konvensjonelt dyrket mat er forhastet, og at konklusjonen ikke har grunnlag i en rapport som VKM (Vitenskapskomiteen for Mattrygghet) la fram 30.04.14. Glømmen underbygger påstanden på en solid måte, og oppfordrer VKM til å gjøre en bedre jobb. Første side av artikkelen «Er ikke økologisk mat sunnere?» ligger i lenken nedenfor. Hele artikkelen har 4 sider, som fins som vedlegg til dette nyhetsbrevet.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=602576dc2771a83ecb9dab4b3518646e&d=020123201405154f38e54039802006be282f2b16d71a5c

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), 24.04.14
Den 17. juni arrangerer VKM en konferanse på Universitetet i Oslo. Tema er risikovurderinger omkring GMO-holdig mat. Konferansen er åpen, men det kreves påmelding på e-post.
http://vkm.no/hovedkomiteen/10-aarskonferanse/scientific-programme

Vedlegg 1: Såfrøaksjoner 2014_høy.pdf, 09.05

Vedlegg 2: Kapital s. 20

Vedlegg 3: Kapital s. 21

Vedlegg 4: Kapital s. 22

Vedlegg 5: Kapital s. 23