Nytt om GMO 17.02.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com.

Denne gangen preges GMO-nyhetene av én sak: Ministerrådet i EU har fattet et vedtak som gjør at EU-kommisjonen kan godkjenne den omstridte GM-maisen Pioneer 1507 fra Dupont-Pioneer. De 4 første oppslagene dreier seg om denne saken.

Klassekampen 13.02.14:
Maisen Pioneer 1507 produserer sin egen pesticid-gift og tåler sprøytemiddelet glufosinat ammonium. EU-kommisjonen kan godkjenne maisen, selv om bare et mindretall av landene stemte for.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=15cfd831df1f52b2c4b25f68e34fee68&d=05501020140213128164

Nationen 14.02.14:
12 medlemsland ber EU-kommisjonen snu, og trekke godkjenningen av maisen Pioneer 1507. EU’s helsekommisær mener kommisjonen nå er forpliktet til å godkjenne den. Artikkelen gir detaljert oversikt oved de forskjellige medlemslandenes standpunkter. 19 av 28 land stemte mot, men utgjorde likevel ikke s.k. «kvalifisert flertall». Tysklands standpunkt kan henge sammen med forhandlingene om den nye frihandelsavtalen mellom EU og USA.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=47d29e84db7ceeb2798f0ed01d2e829a&d=0550172014021477738

Nationen 17.02.14:
Kampen rundt GM-maisen Pioneer 1507 viser hvordan beslutningsprosesser i EU kopler ut demokratiet. Noen få internasjonale konsern får stadig mer monopolmakt. Artikkelen omtaler også kravet om merking av alle produkter som er basert på  GMO, noe som nylig ble avvist av EU-kommisjonen.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=c09896a279ed2c91d442483794065d44&d=0550172014021777720

Sustainable puls, datert 05.02.14:
Frankrike har tatt opp igjen arbeidet for å forby all dyrking av GMO ved lov. Lovforslaget kan komme opp til avatemning alt i nå februar. Hvis det blir vedtatt vil det også gjelde maisen Pioneer 1507, og alle framtidige søknader om dyrking av GMO
http://sustainablepulse.com/2014/02/05/france-launches-law-ban-cultivation-gm-maize/

 

Andre saker:

Nationen 12.02.14:
Artikkel om  TTIP, den omfattende handels-og investeringsavtalen mellom USA og EU. Avtalen kan bli ferdigforhandlet senere i år. Partene venter seg økonomisk vekst og store fortjenester. Motstanderne mener den åpner for økt dominans fra multinasjonale konsern, og at forbrukere, miljø og arbeidstakeres rettigheter vil bli skadelidende.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=a149c9695c61965ff0fcade009cb89cd&d=0550172014021277517

Diskusjonsnotat fra Utviklingsfondet, febr. 14:
«Framtidas mat – et felles prosjekt» er et diskusjonsnotat som framhever betydningen av biologisk mangfold og bønders rettigheter som forutsetning for bærekraftig matproduksjon og ressursbruk. Kan bestilles i papirutgave.
http://www.utviklingsfondet.no/files/uf/documents/Rapporten_3_lav_til_nett.pdf

Cornucopia Institute 07.02.14:
The Supreme Court i USA nekter bønder å forsvare seg mot overgrep fra Monsanto. Det dreier seg om bønder som er blitt ofre for forurensning av Monsantos patenterte GMOer.
http://truth-out.org/speakout/item/21340-the-supreme-court-denies-family-farmers-the-right-to-self-defense-from-monsanto-abuse