Nytt om GMO 19.06.2015

Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Saker denne gangen:

  • GMO-konferanse i Berlin 06.05-08.05.2015
  • GenØk-konferanse på Gardermoen 05.06.2015
  • Flere sider ved TTIP og forhandlingene om denne avtalen
  • Diverse

«GMO-free Europe – Future Opportunities and Challenges». Konferanse i Berlin 06.05.15-08.05.15. European GM-Free Regions NETWORK
Aina Bartmann deltok på konferansen fra Norge, og innledet til workshop med tittelen: «Norway: GMO-free today. How to keep it that way?». Omtalen ligger som vedlegg til dette nyhetsbrevet. Presentasjonen kan sees her. De 400 delegatene fra 60 land vedtok mot slutten av konferansen en kortfattet deklarasjon omkring temaer som jus og internasjonale avtaler, proteinstrategi, grenseverdier og merking av GMO, samt nye teknologier.
http://www.gmo-free-europe.org/press.html
«GM-fôr, markedsbehov og forbrukeraksept» GenØk’s årlige konferanse. Genok.no 09.06.2015
Konferansen fant sted på Gardermoen 05.06.15. Representanter fra fiskefôr-industrien og forskningsmiljøet på NMBU (Ås) pekte på en ny olje-plante til fôr: Camelina. Camelina har et innhold av fettsyrer som samsvarer bedre med laksens behov enn de vekstene som i dag brukes til fôr-produksjon. Bjarne Rask Thomsen (Denofa) tok opp situasjonen for ikke-GMO i Brasil, og pekte på at mesteparten av ekstra-kostnadene ved det GMO-frie kommer av logistikk-utgifter til å holde GMO og ikke-GMO adskilt. Dette belastes i sin helhet det GMO-frie. Han understreket bønders og forbrukeres rett til frie valg, og var i den sammenhengen bekymret for de pågående forhandlingene om TTIP-avtalen (se neste sak). Samfunnsforsker Reidar Almås (NTNU) la fram et stort materiale med innsamlede data om holdninger til GMO i ulike deler av befolkningen. Han mente over tid å finne en liten tendens i retning av mindre skepsis til GMO, og at det for tiden foregår en del forpostfektninger i media. Aina Bartmann holdt et innlegg omkring nettverkets arbeid og holdninger. Presentasjonene til foredragene ligger ved i lenken nedenfor.
http://genok.no/arkiv/4225/
Handel mot demokrati. Dagens Næringsliv 25.05.15
Nobelprisvinner i økonomi, Joseph E. Stiglitz, retter en flengende kritikk mot TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership). Han peker på at avtalen går langt videre enn handel. Den vil også regulere investeringer og åndsverk. Det mest betenkelige er investorbeskyttelsen. Et eksempel på dette fikk man da Philip Morris saksøkte Uruguay og Australia for tapte inntekter fordi landene krevde at sigarettpakker skal ha advarsler om konsekvensene av røyking. I slike saker må man regne med at selskapenes stjerne-advokater kommer til å feie lavtlønnede offentlige advokater av banen. Artikkelen ligger ved nyhetsbrevet som vedlegg.
Motstridende interesser omkring TTIP. Ny kamp om EU-medlemsskap? Dagens Næringsliv 11.06.15
I fjor spådde regjeringens utredere at en ny handelsavtale mellom EU og USA kan sette norske myndigheter i et dilemma: Vi må velge enten store problemer for fiskeeksporten eller radikal omlegging av landbrukspolitikken. Det kan bli verre enn som så, skal vi tro professor Gabriel Felbermayr fra det tyske analyseinstituttet Ifo. Felbermayr tror likevel avtalen kommer. Det er lagt ned svært mye politisk prestisje i avtalen. I debatten til nå har politikerne pekt på et mulig alternativ: At Norge inngår en bilateral avtale med USA som er en blåkopi av avtalen med EU. Men dette blir neppe mulig, mener Felbermayr. Alternativet kan bli å sende Norges fjerde søknad om EU-medlemskap. Artikkelen ligger som vedlegg til dette nyhetsbrevet.
Nye miljøeksperter til Vitenskapskomitéen for Mattrygghet (VKM). VKM 16.06.15
VKM har fått nye oppdrag frå Miljødirektoratet (MD) i 2015. Oppdragene består i å gjøre enkelte miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger for MD av fremmede organismer, handel med truede arter og mikrobiologiske produkter. Til å arbeide med oppdraget har Helse- og omsorgsdepartementet utnevnt 22 miljøeksperter til  to faggrupper for miljø innen VKM. VKM har i alt 11 faggrupper knyttet til seg.
http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2868&Content_6498=6752:2139360::0:6569:1:::0:0
Økologisk landbruk mest økonomisk lønnsomt. Nationen 09.06.15
Økologiske bønder har større profitt enn konvensjonelle bønder, viser ny omfattende studie fra USA. Det er konklusjonen til de to forskerne David Crowder og John Reganold ved Washington State University. I en metastudie av 44 forskningsrapporter, som omfatter 55 avlingstyper i 14 land spredd over fem kontinenter, viser de at økologiske bønders fortjeneste er vesentlig større enn konvensjonelle bønders. Til tross for at økologiske åkre gir 10-18 prosent mindre avling enn konvensjonelt landbruk, er økologiske bønders pristillegg 29-32 prosent høyere. «Det var en stor overraskelse for meg. Det betyr at økologisk landbruk har gode muligheter til å vokse», sier professor John Reganold i jordvitenskap og økologisk landbruk i en pressemelding fra Washington State University.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=d5b49a666ae1b686c19fbd3559f44af9&d=00958220150609230036072&s=9582

Kan framtidas dyrefôr dyrkes i havet? Kyst.no 18.06.15
I framtida vil det kanskje være mulig å fôre husdyrene våre med proteiner fra alger, istedenfor soyabønner fra Brasil. Dette er landbruksnæringens svar på regjeringens ønske om et grønt skifte. «Nå fyller vi begrepet med innhold», sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein i en pressemelding. Han hevder at hvis forskerne lykkes med den delen av prosjektet som har med mikroalger og tang og tare å gjøre, så kan dette i framtida blir en alternativ offshorenæring med stort volumpotensiale. Utfordringen blir å utvikle kommersielle løsninger som bringer prosjektet fra teori til praksis.
http://www.kyst.no/nyhet/?article_id=113994
Neil Young mot Monsanto. Nrk.no 15.06.15
Neil Young kommer i disse dager med et konseptalbum mot genmat-giganten Monsanto og kaffekjeden Starbucks. Den gamle rockeren fyrer av musikalske bredsider mot «fascistiske politikere» og gigantiske multinasjonale selskaper.
http://www.nrk.no/kultur/young-med-album-mot-genmat-1.12411033

 

Vedlegg 1: omtale Berlin 07.05.15

Vedlegg 2: Joseph Stiglitz 25.04.15

Vedlegg 3: Atlantisk pine 11.06.15