Nytt om GMO 22.02.2015

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Forskning.no 04.02.14: Om GM-potet og bærekraft
Kronikken er en oppsummering av to workshoper i regi av GenØk (senter for biosikkerhet). Det brukes i dag mye sprøytemiddel mot soppen som forårsaker tørråte i potet, og spørsmålet er om bruk av GM-potet er en vei å gå for å redusere giftbruken. Workshopen kom fram til en rekke punkter som bør være utredet før valg av GM-potet kan anses å være bærekraftig. Resultatene fra workshopen er ment å skulle være til nytte for offentlige myndigheter i deres vurderinger av GM-potet. Overskriften på kronikken virker GMO-positiv, mens innholdet er langt mer balansert.
http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/02/baerekraft-ved-dyrking-av-genmodifisert-potet

Aftenposten 12.02.14: En titt i den genetiske krystallkulen.
Artikkelen er skrevet av tre av våre fremste biologer. Den er en popularisert og god oppsummering av vår kunnskap om gener og deres funksjoner, fra Mendel og Darwin til dagens genmodifisering og syntetiske biologi. Vi vet lite om funksjonen til mer enn 98% av vårt DNA, og om hvilke mekanismer som styrer enkeltgenenes aktivitet. I tillegg kommer samspillet mellom disse mekanismene og mulige miljøpåvirkninger (epigenetikk). Forfatternes konklusjon er at vi etter 150 års forskning fremdeles står ved inngangen til den biologiske tidsalder. Kanskje vi burde være litt mer ydmyke? (red.anm.)
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=70322a6a099420b6c2055bcdf7167dc1&d=020002201502122176262&s=20002

Kystmagasinet 12.02.14: Genmodifisert fiskefôr er veien å gå i følge Biomar (ledende leverandør av fiskefôr).
På en konferanse i regi av Federation of European Aquaculture Producers og European Feed Manufacturers’ Federation i desember, opplyste visepresident i Biomar, Nils Alsted, at bruk av genmodifisert fôr utpeker seg som den økonomisk mest attraktive veien å gå. Han antok at det vil være mulig å gjøre dette til en realitet innen fem til sju år. Genmodifiserte råstoff brukes allerede i fiskefôr både i USA og Chile.
http://www.kystmagasinet.no/nyheter/2015/chilensk-gmo/

Forskning.no 13.02.14: Genmodifisert mygg mot sykdom
Det er myggarten Aedes Aegypti som sprer sykdommen Dengue-feber. Det britiske selskapet Oxitec har utviklet en genmodifisert variant av denne myggen. Ideen er å slippe ut millioner av genmodifiserte (GM-) hannmygg. De er tilført DNA som gjør at de dør raskere. Dette genet er dominant. Det betyr at når GM-hannmyggen parrer seg med en hunn av samme art, overføres genene til avkommet, og neste generasjon mygg vil dø før den blir voksen. Det er både økologiske, helsemessige og etiske betenkeligheter knyttet til prosjektet. Myggen skal slippes ut i Florida. 150 000 mennesker har protestert med å skrive under på et opprop.
http://forskning.no/sykdommer-biologi-genteknologi/2015/02/vil-slippe-ut-genmodifiserte-mygg-bekjempe-tropesykdommer-i

Bioteknologirådet 13.02.14: Sier nei til alle GMOer med antibiotikarsistens.
GMOer i Norge reguleres av to lover, genteknologiloven og matloven. Genteknologiloven regulerer spiredyktige GMOer, og spiredyktige GMOer som inneholder gen for antibiotikaresistens forbys. Matloven regulerer GMO-holdige produkter som ikke er spiredyktige, dvs. tilvirkede mat- og fôrvarer, som f.eks maismel og soyaolje. I slike produkter er det lite sannsynlig at genene er til stede eller intakte. Dette gjelder også gen for antibiotikaresistens. Mattilsynet tolker matloven slik at de tilvirkede GMOene ikke er forbudt så lenge hele gener ikke er til stede når produktet kommer inn i landet. Men Bioteknologirådet mener at antibiotikaresistens er et globalt problem, og tilrår overfor styresmaktene at også tilvirket GMO-holdig mat og fôr, der antibiotikaresistens er brukt, bør forbys av etiske og sikkerhetsmessige grunner.
http://www.bioteknologiradet.no/2015/02/vil-ikkje-ha-gmo-ar-med-gen-for-antibiotikaresistens/

Nationen 18.02.14: Ukraina: En bakvei for GMO inn i Europa?
Det er ikke bare i Afrika at såkalt landgrabbing er et fenomen. I skyggen av krisen i Ukraina overtar investorer jorda i landet, og Ukraina er spesielt interessant for investorer. Landet har 32 millioner hektar med såkalt svartjord, som regnes som verdens mest fruktbare. Ukraina er kalt Europas brødkurv og Sovjets kornkammer. Her kan konserner også ha funnet en bakvei for GMO inn i Europa. Selskaper som Cargill, Monsanto og DuPont har lenge posisjonert seg i landet. Ukraina har fram mot 2016 et forbud mot å selge jord til utlendinger. Men et rådgivningsfirma forteller investorene hvordan de kan omgå forbudet. Oppkjøpene fører til strukturendringer i landbruket, og fører til at familiebruk mister livsgrunnlaget.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=398f085ed0fc92f862b9af3e5b0b2086&d=05501720150218104078&s=55017

Corporate Europe Observatory 27.01.15: GMOer framstilt ved nye genteknologiske metoder må også reguleres.
En del nye bioteknologiske metoder er ikke omtalt i det eksisterende GMO-regelverket. Regelverket har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen. I et åpent brev til EU-kommisjonen krever åtte miljø- og landbruksorgansasjoner  at produkter fremkommet ved hjelp av nye bioteknologiske metoder ikke må slippe unna risikovurdering og merking som gjelder for andre GMOer.
http://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2015/01/open-letter-commission-new-gmos-should-not-escape-regulation

St.Louise Post-Dispatch 04.02.14: Monsanto har skylda for tap av monark-sommerfugl
En miljøverngruppe i USA har publisert en omfattende rapport som konkluderer med at økt bruk sprøytemiddelet Roundup fra Monsanto er åsaken til tilbakegangen av monark-sommerfugl. Andre insektarter er utsatt for en liknende skjebne. Gruppen krever at bruk av herbicidresistente kulturplanter blir faset ut over en 10-årsperiode.
http://www.stltoday.com/news/local/illinois/new-environmental-group-report-attacks-monsanto-s-roundup-for-monarch/article_c39ae2ae-679d-59f2-8fd3-a91838376acd.html

International Business Times 17.02.15: Genmodifiserte epler godkjent i USA
Genmodifiserte epler som ikke blir brune på kuttflater, er godkjent for bruk i USA. Men frukt-industrien er lunkne til nyvinningen, og stiller spørsmål ved behovet for slike epler.
http://au.ibtimes.com/us-approves-genetically-engineered-non-browning-apples-1421980