Nytt om GMO 22.06.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Dette er siste «Nytt om GMO» før ferien. Neste nummer kommer i august.

Bergens Tidende, kronikk 08.06.14
Forfattere er professor Bjørn Myskja, nestleder i Bioteknologirådet, og Egil P. Stræte, Norsk senter for Bygdeforskning. Deres hovedbudskap er at genmodifisering kan styrke norsk matsikkerhet. Hvis vi ikke tar i bruk GMO, vil det snart bli mangel på protein i norsk fôr, spesielt til oppdrett og fjørfe. De mener at motstanden mot GMO er for bastant, og hevder at det de kaller «innovasjonsrommet» for GMO i Norge er for trangt.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article3133891.ece#.U6Wm3bEW2S0
Bergens Tidende, 12.06.14
Dette er et grundig tilsvar til kronikken som er omtalt ovenfor. Tilsvaret er bygget på en artikkel av David Quist, PhD, University of California og Thomas Bøhn, PhD, Genøk, Senter for biosikkerhet, Tromsø. Artikkelen er tilpasset av  Finn Kolberg (pensjonert lærer, MBA). Quist og Bøhn hevder at det ikke blir økt matsikkerhet med GMO. Dette underbygger de blant annet ved å vise til usikkerhet omkring GMO på tre områder.
http://www.bt.no/meninger/debatt/article3136326.ece#.U6WpGrEW2S0

web Europalov 13.06.14
Skal GMO-politikken i EU ikke lenger styres sentralt? EUs miljøvernministre kom 12. juni 2014 fram til en politisk enighet om endringer som går ut på at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Saken har alt gått en runde i EU-systemet, og går nå til andre gangs behandling i Europaparlamentet og Rådet.
http://europalov.no/rettsakt/mulighet-for-nasjonalt-forbud-mot-eller-begrensning-av-dyrking-av-genmodifiserte-organismer-gmo/id-3935

Genøk, 06.06.14
Odd-Gunnar Wikmark har publisert en artikkel om bruk av flere biokjemiske teknikker for å analysere forskjeller i mellom GM-mais og ikke-GM-mais når det gjelder cellekomponenter og proteinuttrykk . I feltforsøk fant man 32 forskjeller i proteinuttrykk mellom GMO og ikke-GMO. Forskjellene har trolig betydning for plantenes stoffskifte. Det er første gang det er påvist endring i proteinuttrykket i en GMO i feltforsøk. Dette kan brukes som en referanse for senere sikkerhetsvurderinger omkring GMOer, og deres eventuelle endrete cellebiologiske funksjoner.
http://genok.no/arkiv/2742/

Fra facebook
Ny studie knytter sammenbruddet i bestanden av Monark-sommerfugler til dyrking av GMO. Sommerfuglen trenger ugraset Milkweed (planteslekten Asclepias) for å overleve. Herbicid-tolerante GMOer fører til mer sprøyting som gjør at milkweed faller ut.
https://www.facebook.com/GMOFreeUSA/photos/a.468695639837571.108816.402058139834655/776986122341853/?type=1

Fra facebook
Et amerikansk legemiddelfirma vil sette ut genmodifisert mygg mot dengue-feber i et område i Florida. Intensjonen virker god, men det hevdes at det ikke har vært dengue-feber i området på mange år, og at selskapet nekter å legge fram nødvendige konsekvensutredinger om utsetting av GM-mygg i fri natur.
https://www.facebook.com/GMOFreeUSA/photos/a.468695639837571.108816.402058139834655/776782425695556/?type=1&permPage=1

Journalisten.no 06.06.14
Konspirasjonsdiskusjonen går videre (se «Nytt om GMO/ 10). Forfatter Jon Færseth klager Nationens beklagelse inn for PFU (Pressens faglige utvalg)
http://www.journalisten.no/node/42251

Såfrøaksjon på Alm Østre
Den siste såfrøaksjonen på Alm gikk av stabelen 25.05.14. Tross dårlig vær møtte over 40 deltakere opp. De fikk høre tre gode appeller og sådde korn med breisåing. Fyldig rapport fra såfrøaksjonen ligger som vedlegg til dette nyhetsbrevet. Vårens to andre aksjoner på Bygdø Kongsgård og på Ommang er omtalt i «Nytt om GMO/ 10»