Nytt om GMO 22.11.2015

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Saker denne gangen:

1. USA godkjenner genmodifisert laks
2. GMO i norsk laksefôr?
3. Uenighet omkring glyfosat i EU og FN
4. Norske syn på TTIP (Tansatlantic Trade and Investment Partnership)
5. Diverse

USA godkjenner genmodifisert laks. Nyheten slo ned som en bombe i media 20.11.15. Nyhetsbrevet har til nå registrert 19 norske medieoppslag om saken. De fleste reaksjonene kommer fra oppdrettsnæringen som mener GM-laks er et blindspor. Vi gjengir et lite utvalg av oppslagene.

Første gang et genmodifisert dyr er godkjent som menneskemat. Fiskeribladet Fiskaren 20.11.2015
Det er det amerikanske mattilsynet FDA som har godkjent laksen som er framstilt av det canadiske firmaet Aqua Bouty. Avgjørelsen er kontroversiell i USA. Laksen vokser dobbelt så fort som naturlig laks.
http://fiskeribladetfiskaren.no/nyheter/?artikkel=43946

Vil GM-laksen utkonkurrere norsk laks? Dagbladet 20.11 2015
Professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, mener GM-laksen vil bli en markeds-konkurrent til norsk laks. I USA vil GM-laks nemlig ikke bli merket ved salg i butikkene. Store amerikanske matvarekjeder reagerer imidlertid negativt på nyheten om GM-laksen, og hevder at de ikke vil selge slik laks i sine butikker. Oppdrett av GM-laksen skal foreløpig skje i Canada og Panama.
http://www.dagbladet.no/2015/11/20/nyheter/utenriks/usa/genmodifisert_laks/42040889/

Norsk Sjømatråd ikke bekymret for GM-laks. iLaks 20.11.2015
Norsk Sjømatråd trekker på skuldrene ved nyheten om at GM-laksen er godkjent for salg i USA. De mener at det er liten grunn til å tro at laksen vil bli en reell konkurrent til salg av norsk laks i USA på grunn av forbrukernes skepsis.
http://www.ilaks.no/ikke-en-reell-konkurrent-til-norsk-laks/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ikke-en-reell-konkurrent-til-norsk-laks

* * * * * *

Vil teste GMO i lakse-fôr. Bondebladet 27.10.2015
Fisken produserer ikke selv de viktige omega-3-fettsyrene, men må få dem tilført i fôret. Kilden er fiskeoljer, som det etterhvert er knapphet på. Norsk laks skal i et fireårig prosjekt bli fôret med olje fra raps som er genmodifisert til å inneholde omega-3-fettsyrer.  Man håper at rapsoljen kan bli en ny kilde til de viktige fettsyrene i oppdrettsfisk. Det er Nofima (forskningsinstitutt for akvakulturnæringen) som søker Mattilsynet om tillatelse. Foringsforsøkene skal etter planen starte på nyåret.
http://www.bondebladet.no/nyhet/norsk-testfisk-skal-fa-gmo/

Vil olje fra genmodifisert raps i fiskefôr åpne Norge for andre GMOer? Bondebladet 09.11.2015
Nettverket for GMO-fri mat og fôr er bekymret for at godkjenning av GM-olje i fiskefôr kan bane veien for andre GMOer i Norge. Nettverkets Aina Bartmann krever i brev til Mattilsynet at testforsøket må foregå i landbaserte anlegg, så DNA fra fôret ikke kan komme ut i økosystemet. Videre må fisken merkes som GMO hvis olje fra genmodifisert raps blir brukt i fôret. Nettverket er ellers mer positive til en GMO som skal gi et bedret næringsinnhold enn til GM-planter som fører til mer sprøytemiddelbruk eller som selv produserer gift.
http://www.bondebladet.no/nyhet/uaksetabelt-med-gmo-forsak-i-aypne-systemer-i-havet/

Professor mener det er på tide å modne vårt syn  på GMO-mat. Fiskeribladet Fiskaren 30.10.2015
Professor i molekylær genetikk ved NMBU på ÅS, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, mener tiden er inne til å åpne for GMO-basert mat. Hun mener at verdens voksende behov for proteiner fra dyreriket må komme fra akvakultur. Til det trengs mer fôr, og spesielt mer omega-3. Den mest bærekraftige måten å skaffe det på, er ved å produsere omega-3 i planter på landjorda, sier Sorteberg. Hun framhever planten Camelina, på norsk oljedodre, som spesielt godt egnet for å genmodifiseres til å produsere olje rik på omega-3. På grunn av Norges strenge regelverk omkring GMO, står norske forskere i fare for å bli satt på sidelinjen i denne viktige forskningen.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=25b900a2a6172b8be22823589d247dcf&d=02007620151030789d21f5a312d566dab324f92b56121b&s=20076

* * * * * *

EU frikjenner glyfosat (Roundup). NRK web, 17.11.2015
Tidligere i år konkluderte FNs kreftforskningsinstitutt med at glyfosat var antatt kreftfremkallende. Nå har det europeiske mattilsynet, EFSA, kommet til motsatt konklusjon. I følge EFSA er det ikke overveiende sannsynlig at glyfosat er kreftfremkallende. EUs godkjenning av glyfosat utløper om kort tid, og det søkes nå om godkjenning for en ny 10-års periode.
http://www.nrk.no/livsstil/eu-_frikjenner_-omstridt-ugressmiddel-1.12652314

Hvorfor FN og EFSA kommer til forskjellige konklusjoner omgiftigheten av Roundup (glyfosat). Nature, 13.10.2015
Artikkelen går grundig igjennom grunnlaget for de to instansenes konklusjoner. Det viser seg at FN og EFSA delvis har vurdert ulike problemstillinger. De to instansene har også hatt noe ulikt forskningsmessig grunnlag for sine vurderinger. EFSA har i større grad lagt rapporter fra industrien til grunn, mens FN har vurdert mer uavhengig forskning.
http://www.nature.com/news/debate-rages-over-herbicide-s-cancer-risk-1.18794?WT.mc_id=FBK_NatureNews

* * * * * *

«Nei til EU» går imot tilslutning til TTIP. Nationen 15.11 2015
Landsmøtet i Nei til EU krever at Norge må bli stående helt utenfor en TTIP-avtale. EU og USA forhandler nå omkring denne avtalen, og Nei til EU mener en slik avtale vil få store negative konsekvenser både for norsk landbruk og for forbrukerne. Ut fra det man til nå vet om avtalens innhold, er man er redd for at norsk mattrygghet vil bli redusert om vi slutter oss til TTIP.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=3d280fec373572dad67a487b90a5ce64&d=00958220151115236542563&s=9582

Forbrukerrådet er avventende til TTIP. Bondebladet 05.11 2015
Forbrukerrådets direktør for produktsikkerhet, mat og handel, Gunstein Instefjord, mener det for tidlig for rådet å ta endelig stilling til TTIP. Tradisjonelt har forbrukerorganisasjoner ønsket mer frihandel, da dette er ansett å være i forbrukernes interesser. Det er imidlertid flere sider ved TTIP som ser betenkelige ut, bl.a. kjemikaliebruk, tvisteløsningsordningene og mattrygghet generelt. Det er spesielt betenkelig at EU ser ut til å måtte tilpasse seg amerikanske standarder, der det bl.a. ikke er mulig å merke GMO-holdig mat. Det er heller ikke uten grunn at europeiske forbrukerorganisasjoner følger forhandlingene med argusøyne.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=734de44b217abbcb82c18137e7e338a8&d=05525320151105123969&s=55253

* * * * * *

Indiske GMO-bønder i krise. Nationen 11.11.2015
95 % av bomullen som dyrkes i Punjab i India er genmodifisert til selv å produsere insektgift. Slik bomull kalles Bt-bomull. Nå har en ny type insekter, såkalt hvitfly, gått til angrep. Bt-bomullen er ikke designet for å holde hvitfly unna, og GMO-avlingene kommer til å bli halvert i år, selv om GMO-bøndene sprøyter stadig mer. Dette fører til økonomiske problemer for bøndene, og det rappoteres at flere i fortvilelese har tatt livet sitt. Bønder som ikke dyker GM-basert har ikke de samme problemene med hvitfly. Punjab Landbruksuniversitet anbefaler bønder å gå over til varianter av tradisjonell desi-bomull, som ble fortrengt av genmodifiserte typer for flere år siden. Den indiske prisbelønte miljøaktivisten Vandana Shiva raser mot Monsanto, som har utviklet Bt-bomull. Hun mener bøndene er blitt lovet gull og grønne skoger, mens de i stedet har endt opp som gjeldsslaver. I tillegg mener hun at krefttilfellene i området har en sammenheng med sprøytemiddelbruken. Monsanto tilbakeviser at GMO er skyld i problemene. De hevder at årsaken til krisen heller ligger i sosiale probelmer samt manglende kreditt til bøndene i tillegg til en skiftende politikk, og at selvmord blant indiske bønder var et problem lenge før GMO ble introdusert i år 2002.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=6bd121cd865d659382cc9ac8547b56de&d=05501720151111124597&s=55017

Åpent møte om patenter 03.12.15. Bioteknologirådet
Møtet arrangeres som et samarbeid mellom flere instanser. Det stilles spørsmål om vi er i ferd med å gå på et etisk nederlag i patentpolitikken.
Møtet er åpent for alle. Det er nødvendig med påmelding.
http://www.bioteknologiradet.no/2015/10/apent-mote-i-oslo-gar-vi-pa-et-etisk-nederlag-i-patentpolitikken/

Ledig stilling i VKM. VKM 16.11.2015

VKM har ledig fast stilling som fagkoordinator i sekretariatet, for tiden med hovedoppgave å ivareta arbeidet med helserisikovurderinger i faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO).

http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6500&Main_6177=6500:0:31,2296&Content_6500=6752:2168239::0:6712:1:::0:0

* * * * * *