Nytt om GMO 2/2017, 16.02.17  

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no  

Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen.

Vil du melde deg på nyhetsbrevet? Trykk her.

Saker denne gangen:

  1. Bioteknologirådet tilrår moratorium mot gendrivere.
    (Gendriverteknologien er også fyldig omtalt i Nytt om GMO 1/2017)
  2. Genredigert GM-laks øker presset mot Genteknologiloven
  3. CRISPR-forskning: Søppel-DNA har viktige funksjoner
  4. CRISPR mot tuberkulose hos ku
  5. Bønder i Afrika protesterer mot nytt GMO-utspill

DIVERSE

SAK 1
Bioteknologirådets uttalelse om gendrivere. Bioteknologrådet.no 14.02.17
Et samlet bioteknologiråd (BTR) mener det er nødvendig med et moratorium mot anvendelse av gen-drivere i naturen inntil et internasjonalt regelverk for håndtering og risikovurdering er på plass. Et slikt
regelverk bør utarbeides av eksempelvis relevante FN-organer, som sikrer bred internasjonal
konsensus. BTR mener det er påkrevet med videre forskning på gendrivere, og at all slik forskning må foregå i åpenhet. Rådet ønsker med denne uttalelsen å være en pådriver i den nasjonale og internasjonale debatten omkring bruk og regulering av gendrivere.
http://www.bioteknologiradet.no/filarkiv/2017/02/Gen-drivere.pdf

Gendrivere setter naturlig seleksjon ut av spill. Nrk.no 14.02.17
Journalisten tar utgangspunkt i at gendrivere kan overstyre naturlig seleksjon, og utrydde hele populasjoner uten å drepe et eneste dyr. Han viser til situasjonen på New Zealand, der det er store problemer med innførte rotter. Gendrivere kan muligens brukes til å utrydde rottene. Men mest sannsynlig er det at gendrivere vil bli brukt til å utrydde malariamyggen. Betenkelighetene med å ta gendrivere i bruk blir også drøftet, og flere av medlemmene i Bioteknologirådet uttaler seg i artikkelen.
https://www.nrk.no/viten/xl/unaturlig-seleksjon-1.13370729

Forskere er motstandere av moratorium mot gendrivere. Forskning.no 14.02.17
To av verdens fremste forskere på området er kritiske til Bioteknologirådets standpunkt til gendrivere. Professor Andrea Crisanti ved Imperial College London jobber selv med å utvikle gen-drivere for å utrydde malariamygg. Han mener det er selvmotsigende å anbefale et moratorium, eller et foreløpig forbud, samtidig som man tillater feltforsøk. Crisanti mener det ikke er behov for moratorium. Det samme mener Kevin Esvelt som jobber med utvikling av gen-drivere ved MIT i USA. Han mener også uttalelsen fra BTR inneholder noe feilinformasjon, selv om han generelt roser Bioteknologirådets gjennomgang.
http://forskning.no/genteknologi/2017/02/bor-forske-pa-ny-genteknologi-men-ikke-bruke-den

SAK 2
Er en genredigert steril laks en GMO? Aftenposten 05.02.17
I fjor rømte rundt 185.000 laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og oppdrettslaks på ville veier er et av oppdrettsnæringens største problemer blant annet fordi den kan pare seg med villaks. Forskere mener den sterile laksen kan løse dette problemet. Forsker Anna Wargelius ved Havforskningsinstituttet i Bergen leder prosjektet. Hun regner med at man i framtida også kan gjøre laksen motstandsdyktig mot lakselus og andre sykdommer ved hjelp av genredigering. Men en genredigert laks vil i dag bli regulert av genteknologiloven, og evt måtte merkes som GMO. Direktør i Sjømat Norge, Henrik Stenwig, tror ikke folk vil ha laksen dersom den stemples som GMO, og er usikker på det kommersielle potensialet til den kjønnsløse laksen. Forskerne ved Havforskningsinstituttet er i dialog med Bioteknologirådet om muligheter for å gjøre endringer slik at loven åpner for denne typen genmodifisering. (Vi har tidligere skrevet om den sterile laksen som er utviklet ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Dette er et nytt framstøt fra forskerne bak laksen. Framstøtet har fått et 10-talls oppslag i norske media. Red.anm.)
https://web.retriever-info.com/go/?sa=2024652&s=20002&a=42574&p=697323&d=020002201702053391957&x=ebdd25f11b5c806a8356a04521528c2a

SAK 3
Må vi forandre vår oppfatning av hva et gen er?  Morgenbladet 03.02.17
Genene til mange arter er kartlagt, også menneskets gener. Men genene våre utgjør bare 1-2% av det totale DNA som fins i cellene. Forskere ved University of California har nå brukt CRISPR til å finne ut mer om funksjonen til de resterende 98% av DNAet, som ofte kalles søppel-DNA. De har nå funnet at det DNAet vi før trodde ikke hadde noen betydning, har nøkkelfunksjoner som er avgjørende for at cellene lever og vokser som normalt. Disse funnene utfordrer vår tradisjonelle oppfatning av hvordan gener virker, og viser at vi har liten forståelse av de mangfoldige reguleringsmekanismene internt i celler. (Er det tid for litt ydmykhet i håndtering av en celles DNA? Red.anm.)
https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/02/nar-soppel-dna-skal-dekodes

SAK 4
CRISPR-ku ble immun mot ku-tuberkulose. Forskning.no 05.02.17
Kinesiske forskere har brukt CRISPR-teknologi til å lage en ny type ku som ikke kan få ku-tuberkulose. Ideen er prøvd ut tidligere, men genredigeringen har da resultert i en del utilsiktede feil som har gått ut over helsa til dyrene. Nå har man imidlertid lykkes, og det nesten uten bivirkninger, ifølge forskerne. Ku-tuberkulose er utryddet i Norge, men den lever i beste velgående i mange andre land. Den dreper kyr og andre husdyr, og den kan smitte til mennesker.
http://forskning.no/landbruk-dna/2017/01/redigerte-dna-fikk-ku-som-taler-tuberkulose

SAK 5
Bønder i Nigeria vil ikke ha GMO. March against Monsanto 31.01.17
Produserer Monsanto og andre bioteknologiske selskaper patenterte genmanipulerte frø for å “fø verden”, eller for å kontrollere verdens matforsyning? Etter at FN nylig vektla småskala naturlig jordbruk som strategi for framtidas matproduksjon har det vært mye debatt om dette. En ny plan for å distribuere gratis GMO-frø til afrikanske bønder møter stor motstand. Organisasjonen Nigeria’s Farmers Alliance som representere 14 millioner bønder i Nigeria avviser dette prosjektet, som utrolig nok kjøres fram gjennom FN (!) og verdensbanken, og med støtte fra Bill Gates. De afrikanske bøndene mener dette er et opplegg som vil føre til at Monsanto vil få monopol med sine patenterte GM-såvarer. Naturlige, lokalt tilpassede såfrø vil forsvinne og småbønder vil miste sitt inntektsgrunnlag, hevder bøndene.
http://www.march-against-monsanto.com/fourteen-million-nigerian-farmers-call-on-peers-to-reject-gmo-seeds-distributed-by-the-un/

DIVERSE

Hvordan utvikle nytt, fullverdig fôr til oppdrettsfisken? Sysla 23.01.17
Einar Wathne, president i Cargill Aqua Nutrition, tenker høyt om fôr-situasjonen i oppdrettsnæringen. Til nå har fôrprodusentene måttet hente omega-3-fettsyrene fra dyreriket. Wathne har håp om at en ny genmodifisert raps som skal dyrkes i USA, skal kunne tilføre fisken de nødvendige omega-3-fettsyrene fra vegetabilske kilder. I tillegg til oljen fra GM-raps er Cargill involvert i utvikling av alger som GMO-fri fôrkilde. Det dreier seg om en teknologi der alger får tilført sukker som mat og vokser uten lys. Dyrking av alger på denne måten viser seg å være effektivt med tanke på produksjon av marine omega-3-fettsyrer.
http://sysla.no/2017/01/23/meninger/slik-kan-innovasjon-fa-fart-pa-havbruksnaeringen_187293/

Forbud mot GMO i Kina. Internasjonal landbruksoppdatering 10.01.17
Den 16. desember i fjor vedtok den lovgivende forsamlingen i Heilongjiang-provinsen et totalforbud mot dyrking av GMO. Forbudet trer kraft 1. mai 2017. Provinsen er en av de viktigste kornområdene i Kina, og forbudet vil gjelde genmodifisert mais, ris og soya. Importerte, genmodifiserte produkter kan bare selges innen et spesielt avgrenset område, og må merkes. Vedtaket kommer etter avsløringer av omfattende illegal dyrking av GM-planter. 91% av befolkningen i området sier de er mot dyrking av slike planter.
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article8089

Søksmål stopper godkjenning av GMO i India. Gmofrimat.no 04.02.17
India har lenge arbeidet for å få godkjent dyrking av GMO. Prosessen er nå forsinket fordi en miljøforkjemper har lansert et søksmål som anklager forskere for å villede folket om fordelene ved GM-sennep. Les mer om saken på gmofrimat.no
http://www.nature.com/news/india-s-first-gm-food-crop-held-up-by-lawsuit-1.21303

Japanske forbrukere krever strengere GMO-merking. Gmofrimat.no 30.01.17
I Japan har import av genmodifiserte avlinger og matprodukter med innhold av GMO økt den siste tiden. Flere forbrukerorganisasjoner krever nå obligatorisk merking av alle matvarer som inneholder genmodifiserte ingredienser. Den japanske regjeringen vurderer å utvide listen over produkter med genmodifisert innhold.
https://www.gmonettverket.no/index.php/2017/01/30/strengere-merking-genmodifisert-mat-japan/

USA kjøpte GMO-fritt fra Romania. Successful Farming 13.05.16
Reuters melder at USA importerte 44 900 tonn GMO-fri mais fra Romania i april 2016.
http://www.agriculture.com/content/us-importers-bought-about-44900-t-organic-corn-from-romania