Nytt om GMO 25.02.2014

 

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com.

Nationen 17.02.14:
Debatten om å tillate dyrking av GM-maisen Pioneer 1507 i EU går videre. Artikkelen gir en grundig oversikt over det storpolitiske spillet omkring denne saken. Spesielt fokus på Tysklands rolle.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=c09896a279ed2c91d442483794065d44&d=0550172014021777720

Veterinærinstituttet 19.02.14:
Dette er en forhåndsomtale av et fagseminar om ny metode til å oppdage ukjente GMO, virus og bakterier. Dette er viktig for å kunne kontrollere matvarer for det norske markedet. Seminaret ble avholdt 24.02. Rapport fra seminaret vil bli lagt ut når/hvis den foreligger
http://www.vetinst.no/Nyheter/Fagseminar-Hvordan-oppdage-ukjente-GMO-virus-og-bakterier

Norsk Landbruk 20.02.14:
Britiske forskere har utviklet en potet som er resistent mot tørråte ved å sette inn et gen fra en vill sør-amerikansk potet. GMO-skeptikere tror godkjenning i Europa blir vanskelig, og at tørråte-soppen kan ha overvunnet resistensen før evt godkjenning foreligger.
http://www.norsklandbruk.no/nyhet/genmodifisert-potet-er-resistent-mot-torrate/

Norges miljøvernforbund 20.02.14:
I Canada er så godt som all oljeraps genmodifisert. I Europa tilsier regelverket at honning for salg må merkes dersom den inneholder mer enn 0.9% GM-pollen. MEN: Honning inneholder bare 0,1-0,5% pollen totalt, og regelverket vil derfor ikke fange opp honning produsert på GM-raps, mens biene over tid kan ha blitt påvirket.
http://www.nmf.no/index.aspx?pageId=97&articleId=3115&news=1

Bondebladet 21.02.14:
I 2003 ga Felleskjøpet en  såvarefabrikk til bønder i Mosambik. Fabrikken var ikke i bruk i Norge. Dette har ført til at 20 000 småbønder i landet nå produserer sin egen mat. Det er også blitt startet et bonde-eid kooperativ etter mønster fra Felleskjøpet. Av de 20 000 medlemmene er 40% kvinner.
http://www.bondebladet.no/nyhet/fk-gave/

Aftenposten 21.02.14:
Artikkel om 2014 som  FN’s internasjonale år for familielandbruk, som står for 70% av matproduksjonen på jorda. 400 mill. småbruk sysselsetter to milliarder mennesker. FN’s kordinator tror vi står overfor et paradigmeskifte i synet på landbruk.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stor-bruk-for-de-sma-7476546.html#.Uwycm4Uz2S1

Nationen 24.02.14:
EU og USA trosser den folkelige motstanden og fortsetter forhandlingene om den transatlantiske frihandelsavtalen, TTIP. Også EU-parlamentet er kritisk til avtalen. Og stadig flere sår tvil om den økonomiske nytten en slik avtale vil få. Avtalen vil, om den blir vedtatt, åpne det europeiske markedet for GMO-holdige amerikanske landbruksprodukter.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=7e2a57dd5a2e8a728edf289ae0a32dd0&d=0550172014022478315