Nytt om GMO 28.04.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

ISIS, Spesialrapport 03.04.14
I følge rapporten er GMO på vikende front i verdens matvareproduksjon. ISIS er et anerkjent og frittstående, Ikke-kommersielt institutt med tilhold i Washington. De har som oppgave å gi informasjon om sikkerhet og bærekraft til forskere og politikere.
http://www.i-sis.org.uk/Global_Status_of_GM_and_nonGMs.php

Danmarks radio, 01.04.14
Programmet «Madmagasinet» har besøkt Argentina, der bruken av Roundup har steget kraftig ved dyrking av GM-soya. Blant folk i nærheten av dyrkingsarealene er det registrert en økning i forekomst av kreft og misdannelser hos fostre, samt i infertilitet.
http://www.dr.dk/levnu/mad/genmodificeret-sojaproduktion-har-store-konsekvenser

Norsk Landbruk 19.04.14
Jornalist Øystein Heggdal tar utgangspunkt i den grønne revolusjonen, og hevder at ny teknologi er løsningen for verdens matvarproduksjon. Derfor er han GMO-tilhenger. Han intervjuer forsker Lillemo på Ås (se lenke i artikkelen) som redegjør for hvordan genteknologi kan brukes som verktøy i avlsarbeidet. Lillemo har stor tro på at gener i framtida kan redigeres mye mer presist enn tilfellet er i dag.
http://www.norsklandbruk.no/mening/den-neste-gronne-revolusjonen/

NRK ytring, kronikk 22.04.14
Artikkelen er skrevet av samme journalist som i foregående oppslag, Heggdal. Han hevder at det ikke lenger kan diskuteres om GM-mat er trygg, og at sprøytemiddelbruken går ned i landbruk som dyrker GMO. Han retter kraftig kritikk mot miljøbevegelsen generelt, og spesielt mot GMO-Nettverket og fôr. I kronikken argumenterer han også for kjernekraft.
http://www.nrk.no/ytring/miljobevegelsen-har-feil-svar-1.11656046
NRK ytring, 27.04.14,  svar til kronikken ovenfor
Utviklingsfondet v/ Kari Helene Partapouli og Teshome svarer Øystein Heggdal.
http://www.nrk.no/ytring/genmodifisering-loser-ikke-alt-1.11681478
På sin hjemmeside har Oikos svart på kritikken av GMO-motstanden. Se oppslag nedenfor.

Oikos.no, 23.04.14
Artikkelen er skrevet av Marit G. Wright, og er et omfattende svar til Heggdal (se to foregående oppslag). Hun henter fram sider ved GMO-spørsmålet som han ikke tar med i sitt regnskap omkring verdens matvareproduksjon i framtida, og hevder at han ikke kan ha fulgt med innen utviklingen av økolandbruket de siste 10 åra.
http://www.oikos.no/aktuelt/ukritisk-tro-paa-ny-gronn-revolusjon.aspx

Nationen 22.04.14
I Sverige strides mjølkeprodusenter om GM-fôr til kyrne. En av årsakene er at bruken av GMO-fritt fôr kan være i strid med konkurranselovgivningen. Det er nå fritt fram for meieriene om de vil ta inn melk fra kyr som er fôret på GMO-holdig fôr. Verken Arla eller Skånemejeriene ønsker mjølk fra kyr som er fôret på GMO.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=f615d096db6466505404b2135890b1e8&d=0550172014042282345

The Poultry Site 15.04.14
Dette er antakelig et fagblad for fjørfe-produsenter i Tyskland.  De informerer om at tyske produsenter har gått bort fra et 14 år gammelt vedtak om å bruke ikke-GMO i fjørfe-fôr. Årsakene oppgis å være problemer med å få tak i GMO-fri soya i Brasil, risiko for forurensning av GMO i laster med ikke-GMO, og først og fremst pris. De 3 største matvarekjedene vil selge GMO-produsert fjørfe. 3 andre kjeder (av totalt 12) har sagt at de ikke vil selge GMO-produserte varer.
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/32017/market-realities-showcased-by-turn-to-gm-soybean-meal

Nationen, kronikk 28.04.14
Igjen skriver Kari Gåsvatn en kompetent og klar kronikk. Denne gangen om kreftene som er i spill omkring GMO, og hvilke virkemidler man benytter seg av. Den siste tiden har flere europeiske land åpnet for bruken av GM-fôr med tilvisning til at det er vanskelig å få tak i det GMO-frie. Men det viser seg å være en bløff at det er mangel på GMO-fritt fôr. I Brasil har dyrkingen av ikke-GMO økt med 10%. Og i USA advarer landbruksmyndighetene, og anbefaler bønder å gå tilbake til konvensjonell ugrasbekjempelse. Gåsvatn hevder at GM-fôr snart kan bli dyrere enn det konvensjonelle.
https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&p=697323&a=42574&sa=2024652&x=cae5fc17fce94cdebf8dfe41a974fb8b&d=0550172014042882508

Bioteknologinemnda, konferanse 24.05.14
Tema for konferansen var Bærekraft og GMO, i forbindelse med at nemnda har utarbeidet to ekspert-rapporter om dette, en om insekt-resistente og en om sprøytemiddel-resistende kulturplanter. Rapportene anbefales, og kan bestilles gratis på bion.no. Konferansen svarte imidlertid dårlig på annonsert problemstilling. Teshome i utviklingsfondet har skrevet et kort referat, som fins som vedlegg til dette nyhetsbrevet.

Vedlegg 1: bioteknologinemnda 24.04.14