Nytt om GMO 5/2017

Nytt om GMO 5/2017,  30.05.17

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no
Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen.

Saker denne gangen:

  1. Kunnskapshefte om GMO
  2. Endrer Miljøpartiet de grønne sin GMO-politikk? (tre oppslag)
  3. EU-parlamentet mot to GMO-er

Diverse

SAK 1
Nettverket har lansert kunnskapshefte om GMO. Gmofrimat.no, 04.05.17
Hensikten med heftet er å bygge kunnskap om GMO i nettverkets organisasjoner og ellers i samfunnet. Etter en enkel innføring i grunnleggende genetikk med vekt på de nyeste genteknologiske metodene, tar heftet opp erfaringer med GMO-landbruk, nord-sør-perspektivet, forbrukerrettigheter og lovregulering av GMO. Til slutt skisseres nettverkets alternativ for framtidas matproduksjon. Forfattere av heftet er Sidsel Børresen, biolog og Aina Bartmann, daglig leder av nettverket. Heftet fins digitalt på nettverkets hjemmeside og i en papirversjon, som kan bestilles kostnadsfritt.
https://www.gmonettverket.no/index.php/2017/05/04/rykende-ferskt-kunnskapshefte-gmo/

SAK 2
Miljøpartiet de grønne (MDG) toner ned kampen mot GMO. Klassekampen 22.05.17
I partiprogrammet for inneværende periode ville MDG forby hvalfangst, forby genmodifiserte organismer, legge til rette for alternativ medisin i helsevesenet, innføre lokale valutaer og forby sirkusdyr. Disse og flere andre punkter som de nå mener har bidratt til partiets hippie-omdømme, er tatt ut av det nye programmet som ble vedtatt på MDGs landsmøte i slutten av mai. Rasmus Hansson (talsperson) og Arild Hermstad (MDGs førstekandidat i Hordaland) mener dette vil gjøre partiet mer profesjonelt.
https://web.retriever-info.com/go/?sa=2024652&x=b9c0dd9c5391eab9c9895808b33be1d7&p=697323&a=42574&s=55010&d=05501020170522377046

 

Miljøpartiet de grønne dropper GMO-motstand. Nationen 22.05.17
MDG har i inneværende periode hatt arbeid for et forbud mot GMO i sitt program. I partiets nye program som nylig ble vedtatt på landsmøtet nevnes ikke lenger GMO. I stedet er mer generelle formuleringer vedtatt: (MDG skal) «Stå for en aktiv føre-var-politikk for bruk av genteknologi som vektlegger miljø, helse og sosiale forhold. Videreføre genteknologiloven og dagens restriktive praksis med strenge krav til økologisk og sosial bærekraft.» Nationens journalist tolker det nye vedtaket som et tegn på at MDG har endret syn på GMO.
http://www.nationen.no/politikk/mdg-dropper-motstand-mot-gmo/

 

Uriktig at MDG dropper motstand mot GMO. Nationen 26.05.17
Ole-Jacob Christensen, småbrukarlaget og styremedlem i MDG Oppland, mener det er feil som Nationen skriver, at MDG dropper motstanden mot GMO. Han viser til vedtaket fra årets landsmøte (se forrige oppslag), der genteknologilovens ordlyd refereres, og at det er denne loven som sikrer en restriktiv norsk GMO-politikk. Han viser videre til at genteknologiloven har bred støtte både i landbruket og miljøbevegelsen.
https://web.retriever-info.com/go/?sa=2024652&s=55017&x=ed51a4355d0d9d59d04f8940059bfd9e&d=05501720170526175485&p=697323&a=42574

 

SAK 3
EU-parlamentet går mot to GMO-er. Internasjonal landbruksoppdatering 18.05.17
Ole-Jacob Christensen (utgiver av Internasjonal landbruksoppdatering) skriver:
«Med stort flertall har EU-Parlamentet uttrykt sin uenighet med EU-Kommisjonen om godkjenning av import av genmodifisert bomull og mais. Sortene det dreier seg om er mais DAS 40278-9 og bomull GHB119. Begge er modifisert for å tåle sprøyting med ugressmidler. Flertallet i Parlamentet sier i sitt vedtak at import av bomull og mais fra disse plantene vil stimulere til økt bruk av ugressgift i produsentlandene.»
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/le-parlement-europeen-s-oppose-a-l-importation-de-mais-et-coton-transgeniques-205-127713.html

 

DIVERSE
Heggdal: Stortingets næringskomité hindrer utvikling av landbruket.Nationen 10.05.17
Journalist og agronom Øystein Heggdal er oppgitt over Stortingets vedtak angående GMO i jordbruksmeldingen. Vedtaket er omtalt i Nytt om GMO 4/2017, sak 1. Heggdal mener politikerne med dette svikter landbruksnæringen, spesielt avls-organisasjonene Norsvin og Geno, og at det er tragisk at norsk GMO-politikk ikke har endret seg på 24 år.
https://web.retriever-info.com/go/?d=05501720170510174041&p=697323&a=42574&s=55017&x=62152f4dfdc9396ad75738e5be7637ba&sa=2024652

 

Ensidig om fiskeoppdrett i Afrika. Bistandsaktuelt 04.05.17
Oppslaget er et svar til en tidligere artikkel i Bistandsaktuelt. Denne artikkelen er omtalt som diverse-sak i Nytt om GMO 4/2017. En investeringsdirektør i Norfund og en fiskerikoordinator i Norad imøtegår i kraftige ordelag det bildet som den tidligere artikkelen gir av negative konsekvenser som følge av fiskeri-bistand til fattige land. De hevder også at artikkelen inneholder feil, blant annet er det ikke riktig at fisken som brukes til oppdrett er genmodifisert.
http://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2017/ensidig-om-fiskeoppdrett-i-sor/

 
Svensk avl ved hjelp av data-modeller. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 30.06.16
Svenske forskere mener at det mye å hente på å bruke modellering (data-modeller) som verktøy i avlsarbeidet, spesielt med de nye genredigeringsmetodene. De ser for seg at matematiske modeller kan hjelpe til med å forutse resultatet av avlens effekter på mange nivåer, ikke bare i det enkelte individ men også på populasjonsnivå og for hele avlsprosjektet. De mener i tillegg å kunne forutse konsekvenser for helse og miljø samt etiske aspekter ved avlsmetodene. Forskerne er svært optimistiske når det gjelder nytten av slik bruk av modellering.
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/mistra-biotech/forskningsprojekt/husdjursavel–modellering-genetisk-modifiering-och-genredigering/?si=3CFE38259D7809EB4A7060DD29682512&rid=703830845&sn=sluEPi6-prodSearchIndex

 

Mendelia, nytt firma med informasjon om genteknologi. Firdaposten 16.05.17
To molekylærbiologer som begge har doktorgrad, vil gjerne bidra til folkeopplysing om genetikk. Ved siden av forskerstillinger ved Universitetet i Bergen har de startet rådgivningsfirmaet Mendelia.  Målgruppa for virksomheten er ifølge en pressemelding fra firmaet alle som ønsker seg nyansert informasjon om genetikk, for eksempel i forbindelse med gentester. «Vi er ikkje helsepersonell og har ikkje lov til å tolke konkrete DNA-data, men vi har mykje kunnskap om genetikk som vi ønsker å dele med folk», skriver Mendelia-gründerne. De tror behovet for informasjon om genetikk er stort blant folk flest, og på sikt håper de å kunne leve av det nystartede firmaet.
https://www.firda.no/hyllestad/naringsliv/vitenskap-og-teknologi/sporsmal-om-genteknologi-desse-to-kan-svare/s/5-15-401184?key=2017-05-29T11:21:51.000Z/retriever/6a926d90e67f5e226d11d61fea68f8ffd2cd37d6.