Nytt om GMO 6-2019

 

Forsker He Jiankui brukte genredigerings-teknologien CRISPR til å endre DNA-et til to embryo som fikk utvikle seg til barn. Nå viser nye forskning at det endrede genet kan ha gitt de to jentene høyere risiko for tidlig død

I dette nummeret av Nytt om GMO kan du blant annet lese om hvordan Trump utfordrer EUs GMO-regulering. En annen sak som har vakt oppsikt internasjonalt er at gen-endringen som ble utført på de kinesiske «CRISPR- tvillingene» muligens kan gi større sårbarhet overfor andre sykdommer enn HIV, og føre til økt risiko for tidlig død.

Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen

Saker i dette nummeret

  1. Nordisk GMO-konferanse 04.06.2019
  2. Salg av genmodifisert maismel stoppet av Mattilsynet
  3. Trump utfordrer Europas GMO-regulering (3 oppslag)
  4. Mer om genredigering av menneskelige embryoer (2 oppslag)

Diverse (3 saker)
SAK 1 Nordisk GMO-konferanse i København
Ca 30 deltakere fra de nordiske landene deltok på en en-dagskonferanse med faglig fokus på de nye GMO-ene og deres mulige konsekvenser for økosystemer. Mulighetene ved bruk av nye teknologier innen konvensjonell avl ble også presentert. I mange tilfeller viser disse seg å være mer effektive enn genteknologiske metoder. I tillegg ble forbrukeres rettigheter drøftet. Arrangører var Aalborg Universitet, Sveriges Konsumenter, Nordisk Miljømerking , miljøorganisasjonen NOAH og Nettverk for GMO- fri mat og fôr . Konferansen ble holdt på Aalborg Universitet, avdeling København.

https://www.gmonettverket.no/index.php/2019/06/07/nordisk-gmo-seminar-kobenhavn/

 

SAK 2 Genmodifisert maismel hos Rema 1000. dagbladet 12.06.19
Mattilsynet finner jevnlig genmodifisert maismel i norske butikker. Som regel blir funnene gjort i mindre butikker. Denne gangen ble maismelet funnet i en Rema 1000-butikk etter en bekymringsmelding fra en kunde. Varen er nå trukket fra markedet. Genmodifisert mat er ikke forbudt i Norge, men en GMO må være godkjent før den kan omsettes. Per i dag er ingen GMO godkjent for salg i Norge. Det aktuelle maismelet er godkjent i EU. (Det er mange norske medieoppslag om denne saken, red. anm., her fra Dagbladet
https://www.dagbladet.no/mat/rema-1000-brot-loven-solgte-genmodifisert-mel/71157334
Du kan lese Nettverkets  kommentar til saken i Bondebladet
https://www.bondebladet.no/landbruk/gmo-maisen-vender-stadig-tilbake/

SAK 3 Trump på GMO-offensiven med «executive order» av 11.06.19.
I et “Presidential Document by the Executive Office of the President on 06/14/2019» krever Trump at amerikanske  myndigheter innen 120 dager (fra 11.06.19) skal ha utarbeidet en strategi som leger til rette for internasjonal kommunikasjon med «policymakers», forbrukere, industri og andre interessenter i land det er aktuelt å handle landbruksvarer med. Målet er å øke internasjonal aksept av landbruksprodukter produsert med bioteknologi. Dette er en forutsetning for å åpne og opprettholde markeder for USAs landbrukseksport av slike varer. Innen 120 dager skal det også utvikles en internasjonal strategi for å fjerne uberettigede handelsbarrierer, noe som er nødvendig for å utvide markedene for produkter fra amerikansk GMO-landbruk.
https://www.federalregister.gov/documents/2019/06/14/2019-12802/modernizing-the-regulatory-framework-for-agricultural-biotechnology-products

Kommentarer til Trumps utspill fra Bloomberg. Bloomberg.com 05.06.19
Bloomberg konstaterer at utspillet fra Trump vil unnta mange nye GMO-er fra regulering. Dette vil gi store kostnadsbesparelser for den amerikanske landbruksindustrien. Utspillet fra Trump er en del av en revisjon av bioteknologi-lovgivningen i USA, som har vært uendret siden 1987. (Bloomberg er en privat media-organisasjon med formål å informere om nyheter innen nærings- og finanslivet. TV-sendingene distribueres til over 200 millioner hjem verden over. Red anm)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-05/trump-team-proposes-easing-rules-on-genetically-engineered-crops

Kommentarer til Trumps utspill fra GMWatch. Gmwatch 20.06.19
Janet Cotter, PhD, analyserer hva som er de overordnete mål med Trumps «excecutive order» av 11.06.19. Det er å produsere undervisningsmateriell for skolen som også kan brukes overfor forbrukere, og som klart viser fordelen med genteknologi. Hensikten er i tillegg å øke internasjonal aksept for GMO og å fjerne urettferdige handelsbarrierer. Cotter mener at dette haster for Trump (fristen er 120 dager) fordi USA trenger nye steder de kan bli kvitt GM-soya som følge av handelskrigen med Kina. Uansett er det i følge Cotter klart at GMO vil bli et viktig tema i en hvilken som helst framtidig handelsavtale mellom EU/UK og USA.

https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/18995-trump-aims-to-force-open-uk-eu-markets-to-gmos-within-120-days

SAK 4 De kinesiske CRISPR-tvillingene kan ha økt risiko for tidlig død. Forskning.no 05.06.19
Den kinesiske forskeren He Jiankui endret et gen hos to menneskelige embryoer slik at de skulle bli motstandsdyktige mot HIV. Embryoene fikk utvikle seg til babyer. Men hva annet gjør det genet som He endret hos tvillingene? Forskerne Wei og Nielsen har undersøkt hva som skjer med mennesker som naturlig har det genet som He satte inn hos tvillingene. Det viste seg at slike personer hadde 21 % høyere sjanse for å dø tidlig. Andre studier har indikert at denne genvarianten gir større sjanse for å dø av influensa. Den foreløpige konklusjonen er at gen-endringen He gjorde kan gi større sårbarhet overfor andre sykdommer enn HIV, men hvilke mekanismer som ligger bak vet man ingenting om.
https://forskning.no/dna-genteknologi/kan-ha-gitt-kinesiske-crispr-tvillinger-risiko-for-tidlig-dod/1344703

Russisk forsker vil nå genredigere menneskelige embryo. Morgenbladet 14.06.19

Den russiske forskeren Denis Rebikrov ønsker å gjenta det kinesiske forsøket. Han mener han har en bedre teknikk for å genredigere embryoene så de blir motstandsdyktige mot HIV. Rbikrov vil gjennomføre forsøket dersom han får godkjenning hos russiske myndigheter, noe som er lite trolig på bakgrunn av den internasjonale fordømmelsen av det kinesiske forsøket. (Saken er også omtalt i en lengre betalingsartikkel i Teknisk Ukeblad. Red.anm)

https://web.retriever-info.com/go/?a=73069&sa=2013418&p=1630706&d=0551262019061468068964&x=01f9d1a698639e187af46d79da5bb899&s=55126

DIVERSE

Genøk gir viktige bidrag til internasjonal forskning. regjeringen.no 06.06.19
Norges forskningsråd og Miljødirektoratet har evaluert kvalitet og relevans ved forskningen gjort av forskningsstiftelsen GenØK. Bakgrunnen for evalueringen er at den forskningsmessige kvaliteten og forvaltningsrelevansen til GenØk ikke har blitt vurdert på denne måten siden opprettelsen av GenØk i 1998. Konklusjonen er at GenØks vitenskapelige produksjon holder god kvalitet. Forskningsrådet sier også at GenØk har gitt viktige forskningsbidrag internasjonalt, noe klima-og miljøminister Ola Elvestuen mener man må bygge videre på.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forskningen-til-genok-er-evaluert/id2653627/

Voksende motstand mot glyfosat. Dagbladet 07.06.19
 Med utgangspunkt i en rettssak i California som er omtalt i forrige nyhetsbrev, retter artikkelen søkelyset mot den omfattende bruken av glyfosat (Roundup) innen landbruket generelt, også i Norge. Vurderingen av glyfosatbruk er Mattilsynets ansvar. Norge følger EUs bestemmelser på dette området. Ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi på Ås) pekes det på at selve driftsformen i dagens landbruk er avhengig av sprøytemiddelbruk, og at det per i dag ikke finnes noe godt alternativ til glyfosat. Det er satt i gang revurdering av glyfosat-holdige preparater, og Norge samarbeider med nordiske og baltiske land om felles vurdering av disse preparatene.

https://www.dagbladet.no/mat/norges-mest-brukte-sproytemiddel—kreftframkallende/71082586

Telenorsporing i kampen mot malaria. Vårt Land 18.06.19
Stordata fra mobilbrukere i Bangladesh som analyseres hos Telenor på Fornebu er siste våpen i kampen for å stanse spredning av dødelig malaria. Mens malariamyggen har en ytterst begrenset­ lokal aksjonsradius, reiser mennesker over lange avstander. De kan dermed spre malariaparasitter langt utenfor det oprinnelige malariaområdet.

– Ved å analysere store mengder anonymiserte data fra folks bruk av mobiltelefoner, kan vi kartlegge hvordan mennesker reiser og beveger seg geografisk. På den måten kan helsemyndigheter få langt mer nøyaktig ­informasjon om hvor det er sannsynlig at parasitten dukker opp, sier Kenth Engø-Monsen, seniorforsker hos Telenor Research.

https://web.retriever-info.com/go/?s=55024&d=05502420190618394055&x=9a8503d615c11e2bd9dc8a913a90d55f&sa=2013418&p=1630706&a=73069

Neste nummer av Nytt om GMO kommer i august.
GOD SOMMER TIL ALLE NYHETSBREVETS LESERE!

Copyright © 2019 Nettverk for gmo-fri mat og fôr, All rights reserved.

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprette av GMO-Nettverket og fôr. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no