Nytt om GMO 1 – 2021

Engelsk kulturlandskap

Hva mener miljøorganisasjoner i Europa om genredigering og hvordan er GMO-debatten i Storbrittania etter Brexit. Les mer  i årets første nyhetsbrev.

 

 

Fofatter og ansvarlig redaktør er Sidsel Børresen
Saker denne gangen:
1.CRISPR påvirker cellereguleringen
2.FoEE-dokument om genredigering i matproduksjon
3.Reguleringsdebatt i Storbritannia
4.Nytt fra Peru og Mexico
5.Mål for bistand til landbruket i Etiopia
6.Mer gift i genmodifiserte planter
7.Bærekraftig laksefôr

SAK 1
CRISPR påvirker cellereguleringen.
 testbiotech 18.12.20
Testbiotech er et tysk uavhengig institutt som arbeider med sikkerhet ved bruk av genteknologi. Artikkelen omhandler en ny vitenskapelig publikasjon der forskerne finner at CRISPR ikke bare endrer genene, men også påvirker epigenetikken og derfor cellereguleringen. Endringene er arvelige, og kan identifiseres etter ti generasjoner. De har blant annet effekt på utviklingen av embryo. De epigenetiske endringene sees bare i situasjoner der det er tilført nytt DNA i forbindelse med genredigeringen. Forsøkene er gjort på mus, og det må undersøkes om liknende effekter finnes hos insekter og planter, og om epigenetiske effekter også kan øke risikoen ved bruk av gendrivere.
https://www.testbiotech.org/en/news/new-ge-unintentionally-leaves-traces-cells

SAK 2
Dokument fra Friends of the Earth Europe om genredigering i matproduksjon. friendsoftheearth.eu 13.01.21
Friends of the Earth i Europa (FoEE) har utarbeidet et dokument om bruk av genredigering i matproduksjon. FoEE består av mer enn 30 nasjonale organisasjoner og Naturvernforbundet er medlem. Hovedbudskapet i dokumentet er at genredigering av sikkerhetsmessige grunner må reguleres på samme måte som de gamle GMO-ene. Teknologien må heller ikke ansees som eneste løsning på de utfordringene den europeiske matproduksjonen står overfor med klimaendringer, tap av biologisk mangfold og et stadig mer globalisert marked. I stedet peker FoEE på agroøkologiske alternativer. FoEE retter også søkelyset mot hvilke krefter som vil dra fordel av bruk av de nye teknologiene.
Dokumentet finnes på flere språk, deriblant dansk, engelsk og tysk, og kan lastes ned som PDF her:
https://friendsoftheearth.eu/publication/generation-unknown-exposing-the-truth-behind-the-new-generation-of-gmos/

SAK 3
Reguleringsdebatt om genredigering i Storbritannia
Den britiske regjeringen har startet en høringsprosess om framtidig regulering av genredigering. Agriland 07.01.21.
https://www.agriland.co.uk/farming-news/minister-eustice-launches-consultation-on-gene-editing/

Bondeorganisasjonen National Farmers Union er positiv til mulighetene genredigering skaper. I en kommentar til regjeringens høring, understreker visepresidenten også at åpenhet, og tillit er helt sentralt når det gjelder regulering. Agriland 07 01.21.
https://www.agriland.co.uk/farming-news/trust-in-the-regulation-of-biotechnologies-is-essential-for-farmers/

Dyrevernorganisasjonen RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) er bekymret for regjeringens plan om å svekke lovgivningen knyttet til genredigering av produksjonsdyr . Agriland 08.01.21
https://www.agriland.co.uk/farming-news/a-huge-mistake-for-the-westminster-government-to-water-down-gene-editing-legislation-rspca/

SAK 4
Nyheter fra Peru og Mexico. biosafety-info.net januar 21
Den 5. januar i år vedtok den peruanske kongressen å forlenge landets GMO-moratorium (midlertidige forbud) med 15 år, det vil si til 2035. Forbudet gjelder import og produksjon av GMO-er som en ment å skulle settes ut i naturen. Dette skriver Third World Network i en pressemelding, der de også informerer om at Mexico nå har en plan for utfasing av glyfosat og genmodifiserte maisfrø.
https://biosafety-info.net/articles/policy-and-regulation/latin-america-caribbean/peru-extends-gmo-moratorium-mexico-phases-out-glyphosate-and-gm-maize-in-food-disallows-gm-maize-releases/

SAK 5
Mål for bistand til landbruket i Etiopia. gmonettverket.no
I en artikkel i Bistandsaktuelt utfordrer Teshome Hunduma ved NMBU norske bistandsaktører til å arbeide aktivt for de målene som er satt for norsk bistand. Målene dreier seg om bærekraftige matsystemer der biologisk mangfold står sentralt. I praksis betyr det støtte til småskalaprodusentenes tilgang til større mangfold av plantesorter-og arter. Fra USA sin side blir GMO lansert som en løsning for Etiopia, og for resten av Afrika. Artikkelen kan leses på GMO-nettverkets hjemmeside
https://www.gmonettverket.no/matsikkerhet-i-etiopia-baerekraftige-matsystemer-eller-gmo/

SAK 6
Mer gift i genmodifiserte planter. testbiotech 11.01.21
I denne artikkelen blir EFSA (felles europeisk myndighet for næringsmiddeltrygghet) anklaget for ikke å ha tatt hensyn til viktig informasjon i forbindelse med risikovurdering av GMO-er. Det dreier seg om giftigheten av Bt-toksiner, som er til stede i kulturplanter som er genmodifisert til selv å produsere gift som dreper skadeinsekter. En 30 år gammel rapport fra Monsanto avdekket at Bt-toksiner som blir produsert i disse plantene er mer giftige enn naturlige Bt-toksiner. Giftigheten kan bli opptil 20 ganger høyere. Senere rapporter viser det samme. Denne kunnskapen har EFSA ikke tatt hensyn til i arbeidet med å risikovurdere søknader. Fem nye søknader for genmodifiserte Bt-planter ligger nå på bordet i EU. Det dreier seg om mais og soya.
https://www.testbiotech.org/en/press-release/are-ge-plants-bt-toxins-20-times-more-toxic-previously-known

SAK 7
Bærekraftig laksefôr. Dagbladet 16.01.21
Dette er en gladnyhet for den brasilianske regnskogen. Etter flere års forhandlinger er en avtale som innebærer «avskogingsfri» laks i havn. Den er fremforhandlet av en gruppe norske laksefôrprodusenter. Avtalen vekker internasjonal oppmerksomhet, og Ida Breckan Claudi i Regnskogsfondet er fornøyd. Hun understreker at norsk havbruksnæring i mange år har brukt såkalt sertifisert soya (GMO-fri soya som ikke bidrar til avskoging) i laksefôret. Det nye er at soyaleverandørene forplikter seg til heller ikke å levere avskogingssoya til andre kunder. Tre av de fire store laksefôrprodusentene i Norge forplikter seg på sin side til å følge avtalen. I tillegg har norske lakseoppdrettere som mål å øke andelen av europeisk produsert soya i norsk laksefôr.
https://nogo.retriever-info.com/prod?a=73069&d=00230520210116325993203&di=354131&p=1630706&s=2305&sa=2013418&tz=Europe%2FOslo&x=3670dac9c345767318fecd138b8446bb