Nytt om GMO nummer 4/2020

I Nytt om GMO  kan du denne gangen lese om hva både norske og amerikanske forbrukere svarer på spørsmål om GMO-mat. Vi har også samlet debattinnlegg om de norske undersøkelsene. Du kan også lese om at miljø- og landbruksorganisasjoner i EU stiller krav om at matsikkerheten ikke må svekkes i forhandlingene med USA.

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no
Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen
Dette nyhetsbrevet er skrevet av Aina Bartmann

Saker denne gangen:
1.SIFO rapport 3 – 2020: Spørreundersøkelse om norske forbrukeres holdning til GMO-mat, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet 
2.Spørreundersøkelse om norske forbrukeres holdning til genredigering i norsk landbruk og akvakultur, GENEinnovate og Bioteknologirådet
3.FactTank survey om amerikanske forbrukeres holdninger til GMO-mat mars 2020
4.Norges Bygdeungdomslag, Spire og natur og ungdom om bruk av GMO
5.74 frivillige organisasjoner i Europa krever at EU ikke ofrer krav til matsikkerhet i forhandlingene med USA
6.Risikovurdering av gendrivere
7.Hva skjer i Etiopia på Biodiversitetsområdet?

Sak 1
SIFO rapport 3 – 2020: Spørreundersøkelse om norske forbrukeres holdning til GMO-mat, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Nesten halvparten av de spurte er negative til salg av GMO i norske butikker, like mange sier at bruk av GMO kolliderer med deres syn på hva som er en etisk forsvarlig matproduksjon.  Folk er mest bekymret for konsekvenser for natur og økosystemer.

Dette kommer fram i en fersk forbrukerundersøkelse som Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet har gjennomført. NORSTSAT har stått for den praktiske gjennomføringen. Svarene er blitt sammenlignet med resultatene fra en tilsvarende forbrukerundersøkelse som ble gjennomført av SIFO i 2017. Begge studiene ble gjennomført på oppdrag fra GMO-Nettverket.

Resultatene viser at det fortsatt er stor skepsis blant norske forbrukere til at landbruket og oppdrettsnæringen skal ta i bruk GMO.
https://www.gmonettverket.no/fortsatt-stor-forbrukerskepsis-til-gmo/

SIFO-rapporten finner du her:
https://fagarkivet.oslomet.no/en/item/gmo-mat-eller-ikke-har-det-vaert-endringer-i-forbrukernes-syn-pa-genmodifisert-mat-fra-2017-til-2020

 

 

Sak 2

Spørreundersøkelse om norske forbrukeres holdninger til genredigering i norsk landbruk og akvakultur, GENEinnovate og Bioteknologirådet

 

Norske forbrukeres holdninger til bruk av genredigering avhenger av hvilket formål og produkt det er snakk om. Flertallet er positive til å bruke genredigering i norsk landbruk og akvakultur til formål som oppfattes å fremme samfunnsnytte og bærekraft. Eksempler er å redusere sprøytemiddelbruk og avlingstap i planter, klimatilpasning av planter, øke næringsinnholdet i planter, øke ytelse i planter, forbedre dyre- og fiskehelse samt redusere miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen»

Sitatet er hentet fra en spørreundersøkelse i regi av GENEinnovate, et samarbeid mellom Norsvin, Geno, AquaGen, Graminor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Bioteknologirådet.

https://www.gmonettverket.no/sporreundersokelse-om-genredigering-i-matproduksjon/

Rapporten finner du her:
https://www.bioteknologiradet.no/filarkiv/2020/04/Rapport-holdninger-til-genredigering.pdf

Debattinnlegg om spørreundersøkelsen om genredigering:
I etterkant av publiseringen GENEinnovate/BTR rapporten er det blitt debatt. Vi tar med noen av innleggene her, og lenker til omtale på våre egne hjemmesider, da de fleste av sakene er bak betalingsmur.

Daglig leder Børre Solberg og rådgiver Markus Brun Hustad i Økologisk Norge skriver i en kronikk i Bondebladet hvorfor det er viktig for økologisk landbruksproduksjon at GMO fortsatt er underlagt streng regulering og krav til merking. De to spør om ikke resultatene i GENEinnovate-undersøkelsen ville sett annerledes ut om deltakerne i studien hadde fått opplyst at det hverken er lov å bruke genredigering eller kjemiske sprøytemidler i økologisk produksjon. https://www.bondebladet.no/kronikk/genteknologi-er-ikke-lov-i-okologisk-matproduksjon-blir-det-lov-i-fremtiden/
GENEinnovate/BTR svarer her: https://www.nationen.no/motkultur/debatt/er-forbrukerne-positive-til-genredigert-okomat/

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriver i en kronikk i Nationen at det er problematisk med en undersøkelse som Det er problematisk med en spørreundersøkelse der deltakerne kun blir presentert for mulige fordeler ved en teknologi, og ikke for mulige negative konsekvenser eller for alternative løsninger

https://www.gmonettverket.no/som-du-spor-om-genredigering-far-du-svar/

Svar fra GENEinnovate/BTR her: https://www.nationen.no/motkultur/debatt/folks-meninger-om-genredigert-mat-en-het-potet/?fbclid=IwAR0qGPzyw5ONTm0MwRmAb2b2UJH_K9FCrEKlyBpB5FPttFpEjbSht7KLyGI

Til sist gjengir vi Ola Hedstein, administrerende direktør og Sigrid Bratlie fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke. De skriver i et innlegg at norsk landbruk ikke rir to hester. Dette er et tilsvar til kommentator Hans Bårdsgård i Nationen 5. mai som viser til de to spørreundersøkelsene og hevder at landbruket står i spagat i GMO-spørsmålet.
https://www.gmonettverket.no/norsk-landbruk-rir-ikke-to-hester/

Sak 3
FactTank survey om amerikanske forbrukeres holdninger til GMO-mat mars 2020

FactTank ved Pew Research Center i Washington gjennomførte i mars en survey om amerikanske forbrukeres holdninger til GMO. Den viste at befolkningen tross mange år med produksjon og forbruk av GMO i USA er ganske delt i synet på GMO. Over 50 % svarer at de mener GMO er verre for folks helse enn mat uten GMO. Bare 7 % svarer at de mener GMO-mat er best for helsen. Kvinner er mer skeptiske enn menn. I spørsmål om GMO vil bidra til styrket matsikkerhet og til reduserte matvarepriser er det er flertall som sier at det er sannsynlig eller ganske sannsynlig at GMO vil bidra til dette. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/18/about-half-of-u-s-adults-are-wary-of-health-effects-of-genetically-modified-foods-but-many-also-see-advantages/

 

Sak 4
Norges Bygdeungdomslag, Spire og Natur og Ungdom om bruk av GMO

Verden befinner seg midt i en naturkrise der arter utryddes i et forrykende tempo og viktige økosystem går tapt. Dette viser at vi hittil ikke har forstått eller tatt hensyn til de økologiske sammenhengene vi inngår i. Selv om teknologien noen ganger lar oss tro det, kan vi ikke kontrollere naturen, skriver de tre ungdomsorganisasjonene en kronikk om GMO
https://www.gmonettverket.no/norges-bygdeungdomslag-spire-og-natur-og-ungdom-om-gmo/

 

Sak 5
74 frivillige organisasjoner i Europa med opprop: EU har ingenting å gi bort når det gjelder matsikkerhet i forhandlingene med USA
Miljø- solidaritets- og landbruksorganisasjoner er bekymret for hva som egentlig skjer i de bilaterale handelssamtalene mellom USA og EU. De krever at EU ikke forhandler bort noe som kan svekke kravene til matsikkerhet, herunder regulering av GMO.
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/gmos/2020/ngo_letter_eu_us_trade_gmo.pdf

 

Sak 6
Risikovurderinger av gendrivere
Det er en pågående debatt om gendrivere og om det er mulighet å utvikle tilfredsstillende risikovurderinger.EU-parlamentet har bedt om et midlertidig forbud mot all utsetting av gendrivere.
EU-parlamentet har tidligere i år vedtatt at de vil ha et midlertidig forbud (moratorium) på all utsetting av gendrivere. Dette kravet har GMO-Nettverket og ForUM for miljø og utvikling bedt norske myndigheter om å støtte i forhandlingene under Konvensjonen om biologisk mangfold. Vedlagt en artikkel fra Third Word Network med flere saker som omhandler temaet.
https://biosafety-info.net/articles/biosafety-science/emerging-trends-techniques/need-for-cut-off-criteria-to-prevent-the-uncontrolled-spread-of-gene-drive-organisms/

Sak 7
Hvor går Etiopia i spørsmål om biodiversitet og GMO
Er Etiopia med sin nye GMO-linje i ferd med å miste sin ledende rolle i Afrika på biodiversitetsområdet?  Eller vil andre land på kontinentet følge etter? I en artikkel i den etiopiske avisen Addis Standard kritiserer Teshome Hunduma det han beskriver som et linjeskifte i etiopisk politikk på GMO-området. Teshome Hunduma har tidligere arbeidet med bønders rettigheter og bærekraftig landbruk i Utviklingsfondet gjennom en årrekke. Nå er Teshome Hunduma stipendiat i Noragric ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
https://www.gmonettverket.no/hva-skjer-med-arven-etter-dr-tewolde-fra-etiopia/