Flere vil ha GMO-fri melk

Vil ha GMO-fri melk                                                      

Etterspørselen etter melk fra kyr som ikke har spist genmodifisert fôr øker i Tyskland. Det svensk-danske meierisamvirket ARLA ønsker nå å stimulere flere melkebønder til å produsere melk uten bruk av GMO-fôr. De tilbyr 9 øre ekstra per liter melk for å øke volumet.

– Vårt umiddelbare behov er 1 milliard ekstra kilo melk i løpet av de neste 12 månedene, sier administrerende direktør Peter Tuborgh

I Sverige er all melk produsert uten GMO-fôr, mens dette bare gjelder innen økologisk landbruk i Danmark. Mange melkebønder har bedt Arla om å innta en mer restriktiv holdning til GMO i Danmark. Økt etterspørsel og økte muligheter for eksport til Tyskland gir nå GMO-skeptikerne vind i seilene.

-At etterspørselen etter GMO-fri mat øker, betyr også at etterspørselen etter GMO-fritt fôr øker. Dette er positivt for å opprettholde et velfungerende marked for GMO-fri soya og andre fôrvarer, sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket og fôr.På lang sikt er dette svært positivt i forhold til arbeidet med å produsere mer husdyrfôr på lokale ressurser både i Norge og resten av Europa sier Aurbakken.

Les hva Arla skriver i sin pressemelding om GMO-fri melk