Regjeringen må si nei til maisen 1507

Miljødirektoratet anbefalte 1. april å si ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Maisen er genmodifisert slik at den er resistent mot enkelte sommerfugllarver og genmodifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Dette er et sprøytemiddel som er så helse- og miljøfarlig at det ble forbudt i Norge i 2008 og skal fases ut i EU i løpet av 2017.

 

All mat må dyrkes et sted

Vi kan ikke forstå at Miljødirektoratet kan hevde at dagens kunnskap ikke gir grunnlag for forbud mot import. Alle forstår jo at dersom vi skal importere maisen 1507, så må den nødvendigvis dyrkes ett sted. Etter vår vurdering kan ikke anbefalingen være i tråd med den norske genteknologiloven.  Det er på sin plass å spørre om Miljødirektoratet har glemt sine egne krav til bærekraftvurderinger. I Miljødirektoratets rapport fra 2013 står det på side 9 at ved import av GMO gjelder spørsmålene dyrkingsforhold og økologi i dyrkingslandet.

 

Regjeringen må si nei

Regjeringen har siste ordet i denne saken. Vi ber regjeringen følge den norske genteknologiloven og si nei til import av GMOer som kan ødelegge folks helse og miljø andre steder i verden.