Regjeringsoppnevnt utvalg om genteknologi

Aina Bartmann er oppnevnt som medlem i utvalget

-Dette er gode nyheter sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket i en kommentar til at regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg om genteknologi.  Vi tror dette vil bidra til nødvendig kunnskapsbygging, og ikke minst til en åpen og informativ samfunnsdebatt.  

 

 

Omfattende mandat

-Utvalget er bredt sammensatt og har et omfattende mandat for å belyse alle sider ved teknologien. Det er vi veldig fornøyde med sier Aurbakken. GMO-Nettverket fremmet forslag om et offentlig utvalg allerede i 2017. Det offentlige utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2022.

-Det er over 20 år sidan den siste offentlege utgreiinga om genteknologi. I mellomtida har teknologien fått større og større forsprang på politikken, og dagens regelverk er modent for ein gjennomgang. Difor set regjeringa no ned eit utval om genteknologi, samansett av ekspertar som er blant dei fremste på sine felt, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).  

Anna Wargelius blir leder av det offentlige utvalget. Foto: Havforskningsinstituttet

Utvalget skal ledes av Anna Wargelius. Hun er forskningssjef ved avdeling for reproduksjon og utviklingsbiologi ved Havforskningsinstituttet.      Utvalget består av 11 medlemmer i tillegg til leder. Blant dem er Aina Bartmann, daglig leder i GMO-Nettverket.

 

 
Utvalgets sammensetning

Anna Wargelius, forskingssjef ved Havforskingsinstituttet, Bergen (leiar)
Arne Holst Jensen, seniorforskar ved Veterinærinstituttet, Oslo 
Trygve Brautaset, professor i syntetisk biologi ved NTNU, Trondheim 
Kaare Magne Nielsen, professor i mikrobiologi ved Oslo Met, Drammen 
Muath Alsheikh, forskingssjef ved Graminor AS, Hamar
Ingvild Ulrikke Jakobsen, professor i rettsvitskap ved UiT, Tromsø 
Ole Kristian Fauchald, professor ved Institutt for offentleg rett ved UiO, Oslo 
Espen Gamlund, professor i filosofi ved UiB, Bergen 
Fern Wickson, vitskapleg leiar ved North Atlantic Marine Mammal Commission, Tromsø 
Aina Nilsen Bartmann, dagleg leiar i GMO-Nettverket, Nesodden 
Sigrid Bratlie, spesialrådgjevar i Kreftforeininga og Norsk Landbrukssamvirke, Oslo 
Camilla Tøndel, overlege ved Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Bidra til bedre beslutningsgrunnlag

De siste årene har det skjedd mye innen metoder for genmodifisering. Det er derfor viktig å få oppdatert kunnskap om både muligheter og utfordringer. Utvalget vil bidra til  et best mulig beslutningsgrunnlag for oss alle, enten vi er i rollen som politikere, forbrukere, matprodusenter, eller forskere sier Aurbakken.

Du kan lese hele pressemeldingen fra regjeringen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/genteknologi-under-lupa/id2785267/?expand=factbox2785270

Og du kan lese hele mandatet i kongelig resolusjon her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/cb459ff71f7a4741b4cb7493d775d9c9/20201109-kongelig-resolusjon-nou-utvalg-genteknologi-avklart-smk.pdf