Samarbeidet i Europa er styrket

Det er mange som deler vårt syn om at EU-dommen vil fremme genteknologisk forskning og utvikling som tar bærekraft på alvor. Det sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket etter å ha deltatt på den 9de konferansen i regi av GMO-free Regions.
Representanter fra myndigheter, matindustri, forskningsinsitutter og frivillige organisasjoner var samlet for å drøfte status og veien videre for genmodifiserte organismer (GMO) i matproduksjon. Tre representanter fra Norge deltok på konferansen 5-7 september som ble holdt i Berlin. Mange pekte på at den restriktive politikken på GMO området i EU har gitt positive effekter både for forbrukere, bønder og det biologiske mangfoldet. De fleste deltakerne mente derfor at kjennelsen i EU-domstolen 25 juli om regulering av nye genredigerte GMO-er er positiv.

På bildet fra høyre:Cesilie Aurbakken, Norge, Tatjana Brankov,landbruksøkonom,Serbia, Janet Maro, direktør for Sustainable Agriculture Tanzania og Gerald Miles, gårdbruker Wales.

Du kan lese uttalelsen fra konferansen her

https://gmofree-eu-network.hessen.de/sites/gmofree-eu-network.hessen.de/files/Deklaration%20Gentechnikfreier%20Regionen%20_0.pdf-