Selvfølgelig kan og må all GMO-mat merkes

Forbrukere krever retten til innsyn og valgfrihet

 

 

 

 

 

Sannheten er at GMO-merking av mat er mulig uavhengig av om vi  har metoder for å påvise dem i laboratoriet eller ikke. Vi har en rekke eksempler på velfungerende mat-merking i dag uttaler  Eleonora Evi, parlaments-medlem for De Grønne i EU.

Kan du oppdage gjennom en laboratorie-test at et Trentino-eple faktisk er dyrket i Trentino? Kan du teste om et økologisk eple er dyrket etter prinsippene for økologisk produksjon? Kan du se om et egg kommer fra en høne i bur eller ikke?

Eleonora Evi fra Italia sitter i EU parlamentet for De Grønne

Nei du kan ikke det skriver Evi i en artikkel i Euractiv. Men produktene er likevel tydelig merket fordi vi har utviklet strenge sertifiseringssystemer for blant annet beskyttet geografisk opprinnelse, økologisk produsert mat og egg fra høner som ikke er i bur skriver hun.

 

 

Artikkelen er en  kommentar til den nylig publiserte studien fra EU-kommisjonen om nye genredigeringsmetoder. I studien argumenteres det med at det er vanskelig eller umulig å detektere enkelte av de nye genredigerte produktene. Dette gjelder de tilfellene der det er gjort “mindre, målrettede endringer i arvestoffet.” Derfor åpner EU-kommisjonen nå døra på gløtt for å ta enkelte GMO-er ut av lovverket. Studien har med dette skapt tvil om hvordan merking og forbrukerrettigheter skal kunne ivaretas dersom prosessen i EU fører til at enkelte GMO-er unntas regulering.

Studien har blitt møtt med kraftig kritikk fra miljø- og forbrukerorganisasjoner. Evi påpeker et svært sentralt poeng i sin artikkel. EU har allerede et system for merking av GMO-er som ikke kan spores. For eksempel prosesserte matoljer fra GM-planter.
Ikke bare har vi et system for det, det er faktisk lovpålagt å bruke det. Og ingen hevder at dette ikke lar seg gjøre slår Evi fast.

Hennes budskap er at selvfølgelig kan og skal all GMO-mat merkes. Men i tillegg til dokumentbasert merking ber hun om en rekke tiltak for å utvikle nye detekteringsmetoder som tar høyde for den teknologiske utviklingen. Hun ber også om at det opprettes et offentlig register som er obligatorisk for alle GMO-er som godkjennes for utsetting i naturen.

GM food can and must be labelled