Spørreundersøkelse om genredigering i matproduksjon

Sigrid Bratlie Foto: Norsk Landbrukssamvirke

Norske forbrukeres holdninger til bruk av genredigering avhenger av hvilket formål og produkt det er snakk om. Flertallet er positive til å bruke genredigering i norsk landbruk og akvakultur til formål som oppfattes å fremme samfunnsnytte og bærekraft. Eksempler er å redusere sprøytemiddelbruk og avlingstap i planter, klimatilpasning av planter, øke næringsinnholdet i planter, øke ytelse i planter, forbedre dyre- og fiskehelse samt redusere miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen”

Sitatet er hentet fra en spørreundersøkelse i regi av  GENEinnovate, et samarbeid mellom Norsvin, Geno, AquaGen, Graminor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Bioteknologirådet.

Sigrid Bratlie (tidl. seniorrådgiver i Bioteknologirådet, nå spesialrådgiver i Norsk Landbrukssamvirke
og prosjektmedlem i GENEinnovate) har ledet arbeidet med holdningsundersøkelsen og hatt hovedansvaret for utforming av spørsmål og innhold i samtaleguide til fokusgruppene og i
befolkningsundersøkelsen, utført analysene av spørreskjemadataene, sammenstilt resultatene og utarbeidet rapporten.

Etter påske publiseres en forbrukerundersøkelse fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) om norske forbrukeres holdning til GMO i matproduksjonen. Dette er på oppdrag oppdrag fra GMO-Nettverket.

Du kan lese hele GENEinnovate rapporten her: https://www.bioteknologiradet.no/filarkiv/2020/04/Rapport-holdninger-til-genredigering.pdf