Sterkt press for deregulering av GMO

Forbruker- og miljøorganisasjoner i Europa er svært bekymret for  det de mener er en udemokratisk prosess knyttet til EUs lovregulering av GMO.

Foto: Corporate Europe Observatory

 

 

 

 

I en artikkel i EU Observer 29.mars omtales kampen som nå pågår om EUs GMO-lovgivning.  Etter EU-domstolens domsavsigelse i 2018 er kommisjonen kommet under press, spesielt fra næringsinteresser og enkelte forskningsmiljøer.  Dommen  slo fast at alle genredigerte organismer er GMO. I 2019 fikk EU-kommisjonen i oppdrag fra medlemsstatene å lage en studie om status for bruk av nye genmodifiseringsteknikker, sett opp mot eksisterende lovverk. Denne studien er forventet å publiseres innen utgangen av april.

I artikkelen i EU Observer omtales en fersk analyse fra Naturvernforbundets europeiske paraplyorganisasjon Friends of the Earth.  Analysen viser at 74 % av innspillene i kommisjonens høringer kommer fra ago-industrien som ønsker deregulering.

Den viser også at av spørsmålene som ble stilt i høringen var det dobbelt så mange spørsmål om potensielle fordeler som om mulig risiko.

Mute Schimpf fra Friends of The Eart Europe uttaler:
EU-kommisjonen lovet en strategi for bærekraftige matsystemer gjennom “Farm to Fork” . I stedet ser det ut som de forsøker å åpne opp for en ny generasjon av genmodifiserte avlinger , på våre jorder og på våre tallerkener, uten risikovurderinger og merking.

I EU Observer vises det også til en annen nylig publisert utredning fra Corporate Europe Observatory (CEO) som avslører hvor sterke lobbyinteresser  som arbeider for en deregulering.

Nina Holland, som er forsker i CEO uttaler følgende:
-Vi bør være svært på vakt mot biotekindustriens forsøk på å hype genredigerte produkter  som “grønne” og  “klimavennlige”.      

For eksempel publiserte lobby platformen EU-SAGE
et opprop de hevdet var signert av 129 forskningsinstituasjoner. Men i følge CEO er det ofte snakk om enkeltpersoner som signerer, og ikke institusjonen der de er ansatt.

I mai 2020 krevde blant annet  det Belgiske Universitet i Bryssel at SAGE måtte fjerne deres logo fra brevet og kalte bruken av deres logo uten godkjenning for ulovlig.

Du kan lese hele artikkelen her i EU Observer