Store problemer med GMO i Spania

Fem representanter fra GMO-Nettverket og fôr har nettopp besøkt  bønder, samvirkeorganisasjoner og bedrifter i Spania. Målet for turen var å lære mer om hvilke erfaringer de har gjort seg etter 20 års dyrking av GM-mais.

                                                                                                                                                                                                                                            Spania er det eneste landet i EU der det dyrkes GMO i stor skala. Det dyrkes  kun mais av typen MON 810 som er resistent mot en sommerfugllarve som angriper mais.Spania har ikke et eget regelverk for sameksistens. Det viser seg at det er store problemer med å holde konvensjonell  og GMO produksjon adskilt fra hverandre. Mange bønder som dyrker konvensjonell eller økologisk mais har mistet mulighet for å ta ut merpris i markedet etter at det er påvist GMO forurensning i deres avlinger. Av den grunn har flere kooperativer og mange bønder som ikke ønsker å dyrke GMO gitt opp de siste årene. Vi møtte styret i Cooperativa La Menorca https://www.paginasamarillas.es/f/candasnos/cooperativa-agricola-la-menorca_018384826_000000002.html som er det eneste samvirket i provinsen Aragôn som fortsatt satser 100 % på konvensjonell mais. De har 60 medlemmer der alle er  familiebruk. Deres forklaring på at de lykkes er at de har kontroll i hele verdikjeden, fra frø til tørking, lager og distribusjon.  Uten samvirkeorganisering mente de at det hadde vært umulig  å opprettholde GMO-fri produksjon. De produserte kun mais til menneskemat. De var klare på at det å satse på kvalitet og trygghet var avgjørende for å spille på lag med forbrukerne og hente ut en merpris i markedet. De var optimister, men under stadig press for å unngå GMO innblanding.

Vi møtte også representanter for bønder i  provinsen Katalonia der de hadde opplevd at kooperativet ble kjøpt opp av et større selskap som åpnet opp for mottak av GM-mais. Da klarte de ikke lenger å opprettholde egne linjer for økologisk og konvensjonell mais. De hevdet at presset for å ta i bruk GMO var stort både gjennom TV-reklamer, utdeling av gratis GMO-frø  og gjennom private selskaper som driver rådgivning direkte overfor enkeltbønder.  I et møte vi hadde med  ledelsen i et av selskapene som selger og driver rådgiving ble det imidlertid understreket at de var veldig opptatt av at det er kundene selv som bestemmer.

Siste dagen på turen besøkte vi en landbruksskole, en frøbank og et kooperativ for økologisk produksjon. De fortalte om en  positiv utvikling for økologsok produksjon og forbruk, med unntak for mais. Vi møtte ledelsen i kooperativet  Salelles i  Katalonia http://www.coopsalelles.com/Salelles/index.php/homepage

Direktøren her fortalte om et systematisk arbeide for å øke produksjonen av mer lokale råvarer til bruk i husdyrproduksjon. De ønsker i likhet med norsk landbruk å bli mindre avhengige av import av proteiner.

Besøket i Katalonia var sterkt preget av den politiske «unntakssituasjonen» som råder i Spania.  Mange politikere er fengslet, blant annet den katalanske landbruksministeren.  Vi ble også fortalt at spanske myndigheter har også underkjent en rekke katalanske lover som berører landbruket. Selv om vår studietur dreide seg om GMO var naturligvis alle vi møtte opptatt av å fortelle om den politiske konflikten.