Stort GMO-engasjement i Tyskland

Svenja Schulze er tysk miljøminister fra det sosialdemokratiske partiet. Hun sier nei til å svekke GMO-reguleringen i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 27. april sa den tyske miljøministeren klart fra at EU-dommen fra 2018 må forsvares.  Bare ved at også de nye genredigerte organismene blir regulert kan vi sikre valgfriheten og føre-var prinsippet uttalte Shulze i en pressemelding

Erklæringen kom bare få dager etter at 94 tyske organisasjoner fra sivilsamfunnet gikk ut med klare krav om å ikke svekke GMO-reguleringen i EU.

Også mange akademikere har engasjert seg til forsvar for EU-dommen fra 2018. The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) og Critical Scientists Switzerland (CSS) er blant disse. De hadde tidligere i uken en pressebriefing der de la fram sin egen rapport som er et kraftig oppgjør med mange av påstandene fra vitenskapsakademiet Leopoldina.

Også markedsaktørene i Tyskland er aktive for å sikre GMO-frie alternativer. Omsetningstall fra 2020 viser at tyske forbrukere brukte over 120 milliarder kroner på produkter merket Non-GMO. Dette er en økning på mer enn 12 %.

 

 

 

For å sikre denne suksessen er det avgjørende at også nye GMO-er forblir regulerte uttalte Alexander Hissting fra merkeordningen “Ohne GenTechnik”.