Stortinget enstemmige om krav til nye GMO-er

Det er tverrpolitisk enighet om at genredigerte organismer må reguleres gjennom den norske genteknologiloven, og at de ikke kan godkjennes før det er gitt garantier om at de er sporbare og dermed kan overvåkes.

Dette ble klart da Stortinget natt til 26 april vedtok næringskomiteens instilling til ny Stortingsmelding om en ny jordbrukspolitikk. Det er svært positivt at alle partiene på Stortinget er enige om denne tilnærmingen til de nye GMO-ene, sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket i en kommentar til Stortingsvedtaket.

Partiene mener det må forskes mer på de nye genredigerte GMO-ene, som for eksempel CRISPR-teknologien og at det er helt nødvendig med mer kunnskap før genredigerte GMO-er kan godkjennes til bruk utenfor lukkede systemer. Vedtaket sier videre at » I likhet med de gamle GMO-ene er det risiko for at nye, genredigerte organismer vil kunne spre seg til naturen og gi utilsiktede konsekvenser.

Komiteen mener derfor at man må fortsette å føre en restriktiv GMO-politikk». Du finner hele innstillingen her, GMO omtalt på side 34
https://www.stortinget.no/…/Sto…/2016-2017/inns-201617-251s/