Strengere merking av genmodifisert mat i Japan

Den japanske regjeringen vurderer å utvide listen over ingredienser med genmodifisert innhold, ifølge kilder ved Forbrukerrådet. Listen inneholder 33 stoffer, der bruk av disse er obligatorisk å merke på matvarer.

Oversatt fra The Japan Times av Sara Andersen Vågenes.

Import av genmodifiserte avlinger og matprodukter med innhold av GMO har økt den siste tiden i Japan, med over 11.8 millioner tonn mais og 2.33 millioner tonn soya importert fra USA. Det regnes med at over 90 % av disse avlingene inneholder genmodifisering, ifølge landbruksdepartementet. Myndighetene planlegger å nedsette et ekspertpanel med representanter både fra matvareindustrien og forbrukergrupper. Dette vil ifølge kilder i Forbrukerrådet skje innen det neste året, og det forventes harde forhandlinger om hvor grensen for gmo-holdig mat skal settes.

“Matprodukter bør merkes slik at det er tydelig for forbrukerne om genmodifiserte ingredienser er brukt eller ikke”, sier Mariko Sano, konsulent i forbrukergruppen Shufuren. “Men det er ikke alltid tilfelle, og myndighetene bør gjennomgå merkingen.”

I dag er åtte genmodifiserte planter pålagt å merkes i Japan. Til sammenligning krever EU i prinsipp merking av alle matvarer som inneholder genmodifiserte ingredienser. I Japan krever myndighetene merking dersom de tre største ingrediensene i et matprodukt, regnet i vekt, inneholder stoffer fra genmodifiserte avlinger og utgjør fem prosent eller mer av alle ingrediensene. Merking er derimot ikke påkrevd for produkter der genmodifiserte ingredienser ikke kan måles, som i fermentert mat.

Flere forbrukerorganisasjoner krever nå obligatorisk merking av alle matvarer som inneholder genmodifiserte ingredienser. Forbrukere spiser i dag produkter uten tilstrekkelig informasjon om innhold, sier organisasjonene. Produsentene er derimot motvillige, og sier kostnadene vil gi store begrensninger, da de vil se seg nødt til å kaste eller endre mange produkters innpakning. De er likevel villig til å forhandle, slik at forbrukernes behov møtes, sier en talsmann ved en matprodusent-organisasjon.