Studie av genredigering møter kritikk

GMO-Nettverket har understreket mange ganger er det ingen vitenskapelig konsensus på genteknologiområdet. Ikke uventet kommer det derfor kraftig kritikk av CRISPR-studien omtalt på gmofrimat.no 1 juni.

Blant annet uttaler seniorrådgiver Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet seg til forskning.no i denne saken: http://forskning.no/dna-genteknologi/2017/06/hard-kritikk-mot-crispr-studie