Svar til Sigmund Berg

GMO-Nettverket svarer Sigmund Bergs innlegg i Nationen.

Vår kronikk «Muligheter og utfordringer med CRISPR» i Nationen 13. september fikk tilsvar av Sigmund Berg 18. september. I innlegget «GMO-babbel fra GMO-Nettverket og fôr» skriver han at nettverket må slutte å spre løgner og myter. Her følger vårt svar.

Replikk til Sigmund Berg

Under overskriften Mye babbel om GMO kommer Sigmund Berg den 18 september med en del påstander om GMO-Nettverket som vi ønsker å besvare.

Berg viser blant annet til vår formålsparagraf og hevder det ikke er forenlig å være for en restriktiv praksis for bruk av GMO og samtidig ville bidra til en demokratisk debatt gjennom oppbygging og spredning av kunnskapsbasert informasjon. Det mener vi er fullt mulig all den tid man er åpen for ny kunnskap, framfører saklige argumenter og lytter til saklige motargumenter.

Berg skriver videre at vi ikke er «nøytrale» som han uttrykker det. Det har vi aldri hevdet. Vi har en klar verdiforankring knyttet til bærekraftig matproduksjon og føre-var tilnærming til bruk av GMO. Våre vurderinger av GMO gjør vi derfor med utgangspunkt i disse perspektivene. Den samme holdningen ligger til grunn for den norske genteknologiloven som vi er tilhengere av, men som Berg ønsker endret.

Berg hevder med stor skråsikkerhet at det er vitenskapelig konsensus om at GMO er helt problemfritt. Forskning knyttet til GMO omfatter blant annet så ulike fag som genteknologi, økologi, agronomi, kjemi, medisin, jus, økonomi, etikk og statsvitenskap. Det finnes naturligvis ikke et omforent synspunkt på GMO innenfor og mellom alle disse fagdisiplinene. Å framstille et så komplekst saksområde som det finnes ett vitenskapelig fasitsvar er lite fruktbart. Hadde GMO vært så ensidig positivt som Berg hevder hadde det ikke vært behov for regulering gjennom nasjonale lover, direktiver i EU eller avtalene i regi av FN som tar sikte på å regulere handel og kontroll med GMO. I dag ser vi at stadig flere land skjerper sin regulering på området.

Vi er ikke prinsipielt mot genteknologi eller bruk av GMO. Når det gjelder bruk av CRISPR GMO-er mener vi det er for tidlig å konkludere både når det gjelder positive muligheter og mulige negative konsekvenser. Nettopp derfor har GMO-Nettverket bedt regjeringen oppnevne et offentlig utvalg på dette saksfeltet. Det er gledelig at Berg også ønsker et slikt utvalg velkommen.

Aina Bartmann, daglig leder GMO-Nettverket og fôr