Sveriges konsumenter om GMO

 

 

 

 

Sveriges konsumenter er en bred allianse av 20 organisasjoner i Sverige.  De publiserte denne uken MAT SOM GÖR GODT, en handlingsplan for et bærekraftig kosthold. Deres visjon er

Ett hållbart samhälle där konsumentens rätt och röst är stark

I sin handlingsplan skriver Sveriges konsumenter følgende om GMO:
Genmodifiering är en omstridd metod, inte minst för att den ger dominanta och ofta monopolistiska företag global makt över stora delar av produktionskedjan – från utsäde till bekämpningsmedel.

Det nya genförändringsverktyget CRISPR, kallad gensaxen, ger större precision och har potential att lösa frågor kring växtsjukdomar och klimatförändring.

  1. Tillåt och använd ny genteknik endast om den kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Hänsyn måste tas till både de miljömässiga, ekonomiska och de sociala effekterna. Miljökriterier som försiktighetsprincipen och ”den som förorenar betalar-principen” ska tillämpas.
  2. Utveckla former för att utvärdera genteknikens syfte och konsekvenser.
  3. Sverige bör i EU driva en översyn av lagstiftningen kring GMO-tekniken för att anpassa den till den tekniska utvecklingen.
  4. Konsumenten har alltid rätt att veta om GMO-teknik använts i själva produkten eller i foder till djur.