Vi trenger ikke gå veien om GMO

Det naturlige mangfoldet gir oss fantastiske muligheter, og det inneholder alle de egenskapene vi trenger framover, vi må bare ha vett og forstand til å ta vare på det.
Det sa direktør i Global Crop Diversity Trust, Åslaug Marie Haga i sitt foredrag på fagdagen til GMO-Nettverket og fôr. Det er en stor utfordring å håndtere et matsystem som er under sterkt  press, men det er mulig!
Men da holder det ikke å bare være mot, vi må også ha løsninger. Derfor må vi snakke opp mangfoldet. Vi  i Crop Trust mener at vi ikke trenger å gå veien om genmodifiserte organismer for å løse utfordringene.  Ved hjelp av ny teknologi er konvensjonell planteforedling blitt langt mer effektiv enn tidligere. Vi må også spise langt mer variert enn vi gjør i dag,  det er  en  viktig inngang til å snakke om økt mangfold blant matplantene våre. Du kan se hele foredraget og debatten etterpå her .https://www.youtube.com/watch?v=zXbBeytjNzA