Vi trenger ikke Golden Rice

Vi sier nei til Golden Rice fordi våre egne alternativ er bedre, og fordi vi vil  beskytte forbrukere , bønder og vårt plantegentetiske mangfold. Det sa Cid Ryan Manalo, programsjef i Searice på Fillipinene webinaret Gener,makt og mangfold. Du kan se hans foredrag  her

Cid R Manalo i samtale med Jan Thomas Odegaard

 

 

 

 

 

Manalo fortalte om hvordan Searice arbeider med deltakende planteforedling og lokale frøbanker på Fillipinene og i Vietnam. De har svært gode resultater å vise til, både når det gjelder utvikling av robuste rissorter og når det gjelder matsystemer som gir allsidig kosthold og verdiskaping i lokalsamfunnet.

Manalo viste til de enorme ressursene som er brukt på forskning på Golden Rice og sa at dersom like mye ressurser hadde vært brukt på lokalsamfunn og deres arbeid for langsiktig bærekraftig matprodukjson hadde vi hatt langt bedre resultater.

 

 

 

 

 

 

Det er varslet at Fillipinske myndigheter vil godkjenne Golden Rice til mat og fôr i 2023. Searice vil sammen med en rekke andre organisasjoner fortsette sitt arbeid for et forbud mot Golden Rice.