Untitled

GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Formålet med vårt arbeid er:

  • GMO-Nettverket arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr. Med genmodifisert organisme (GMO), menes en plante, et dyr eller en mikroorganisme som har fått arvestoffet sitt endret ved hjelp av genteknologi
  • GMO-Nettverket skal bidra til en restriktiv praksis for bruk av GMO nasjonalt og internasjonalt
  • GMO-Nettverket skal gjennom oppbygging og spredning av kunnskapsbasert informasjon bidra til en demokratisk debatt om GMO
  • GMO-Nettverket er ikke prinsipielt mot genteknologi og GMO, men skal være en pådriver for uavhengig forskning og en føre-var basert tilnærming innen lovregulering og anvendelse av GMO