Årsmøte 2019

5 mars avholdt GMO-Nettverket sitt årsmøte. Over 20 representanter for medlemsorganisasjonene var til stede. Organisasjonen drøftet arbeidsplaner for 2019. Nettverket vil blant annet styrke samarbeidet i Norden, delta på Arendalsuka i samarbeide med Bioteknologirådet og gjennomføre en rekke aktiviteter for kunnskapsbygging og debatt om genteknologi i matproduksjon.  

Helgesen smaker på GMO-fri kake. Foto: Helle Cecilie Berger, Norges Bygdekvinnelag

Her er vår årsmelding for 2017

2017 ble et aktivt år for GMO-Nettverket og fôr. I vedlagte årsmelding kan du lese om aktiviteter vi selv har tatt initiativ til. I tillegg kan du lese om de mange og viktige prosessene som har foregått i samfunnet rundt oss på GMO-området. Årsmeldingen er også trykket opp på papir og kan fås tilsendt gratis ved…