Mange har et våkent øye på GMO

Årsmelding 2021

Genmodifisering er en kraftfull teknologi. Derfor er det mange som holder et våkent blikk på utviklingen. Det gjør også vi i GMO-nettverket. (Foto: Frida Årseth) I vedlagte årsmelding kan du lese om våre ulike aktiviteter. Du finner  også en god oversikt over våre vurderinger og innspill i de  viktige prosessene som nå foregår på geknologiområdet.…

Kvinnelig bonde Malawi

Uttalelse fra Årsmøtet 2022

Genteknologiloven må sikre valgfrihet og høyt beskyttelsesnivå uttaler årsmøtet i GMO-nettverket. GMO-nettverket har store forventninger til Genteknologiutvalgets arbeid og NOU-en som skal publiseres i løpet av 2022. Nettverket vil understreke behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget om genteknologi, og mener det er nødvendig og ønskelig med en grundig gjennomgang av lovverk og forvaltningspraksis på GMO-området. 11…

Foto: Kirkerådet

Gi oss i dag vårt daglige brød

Den norske kirke har et sterkt engasjement i spørsmål knyttet til bio- og genteknologi. Hans-Jürgen Schorre, seniorrådgiver for miljø og sosialetikk holdt  foredrag for årsmøtet i GMO-nettverket. Schorre satte genteknologi inn i et overordnet, etisk perspektiv. Schorre har arbeidet 25 år innen kirken med spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling. Han viste hvordan…

Nytt om GMO 4 – 2022

Nobelprisvinnerne Doudna og Charpentier tapte strid om CRISPR-patent, sikrere genredigering med nytt Cas9-molekyl og ny metode for å utvikle steril laks. Dette er blant sakene du kan lese om i vårt siste nyhetsbrev. Saker denne gangen Nobelprisvinnere tapte sak om CRISPR-patent Uventede mutasjoner ved bruk av CRISPR Sikrere CRISPR med nytt Cas9-molekyl Mexico vil erstatte…

mangfold av lokal mais

Mexico vil erstatte GM-mais med lokal mais

Genmodifisert mais er uønsket og unødvendig uttaler viselandbruksministeren i Mexico. Vi fortsetter våre planer om å erstatte import av 16 millioner tonn GM-mais med lokale sorter.  Og vi fortsetter planen om å fase ut sprøytemiddelet glyposat uttaler landbruksminister Víctor Suárez til Mexico News Daily denne uka. Den meksikanske regjeringen begrunner sin  beslutning  blant annet med…

Bioteknologidagen i Tromsø 22 februar

Bioteknologirådet arrangerer: Bioteknologidagen 2022 Tromsø – Genteknologi og matproduksjon   STED: UNIVERSITETET I TROMSØ, AUD. 1 TEORIFAGSBYGGET – TROMSØ Tidspunkt: 16.30-18.00 I 2021 ble flere nye matvarer endret med genteknologi godkjent for salg i butikker verden over. Blant annet kan den første genredigerte tomaten kjøpes i Japan, og produsenten hevder at den gir lavere blodtrykk og bedre…