FN: FORURENSER SKAL BETALE

En ny FN avtale slår klart fast at det er den som tar GMO i bruk som har ansvar for å forebygge/reparere eventuelle skader på det biologiske mangfoldet. Norge har ved Klima- og miljødepartementet (Norge) spilt en viktig rolle i framforhandlingen av avtalen. Det er særlig positivt at avtalen gir nasjonale myndigheter rett til å…

Harde fronter i Nigeria om manglende regulering

HARDE FRONTER I NIGERIA OM MANGLENDE REGULERING AV GMO. Den interreligiøse organisasjonen NIREC kritiserer myndighetene i landet for å ikke ha på plass et forsvarlig regulering- og overvåkingssystem i forbindelse med forsøksfelt med GMO. Den kjente miljøaktivisten Nnimmo Bassey er en av deres talspersoner. Han er tidligere Raftoprisvinner og vinner av Sofieprisen i regi av…

GM ris godkjent

Den første genmodifiserte risen utviklet i Kina har fått godkjenning av amerikanske myndigheter (FDA), men ikke for kommersiell dyrking. Luo Yunbo, ekspert på GMO produkter ved China Agricultural University, uttaler at kinesiske myndigheter er nølende til å arbeide med GMO reguleringer på grunn av liten aksept i den kinesiske befolkningen. Myndighetene har en tre-trinns plan…

Bekymret for uthuling av genteknologiloven

Vi er bekymret for at føre-var-prinsippet i genteknologiloven kan svekkes. Det uttaler GMO-Nettverket i en kommentar til forslaget fra Bioteknologirådet om oppmykning av dagens lov. Flertallet i Bioteknologirådet foreslår å utrede muligheten for et nivådelt system for godkjenning av genmodifiserte organismer (GMO-er). Forslaget innebærer blant annet at det innføres en egen kategori der det kun…

Bomullsåker. Foto: David Nance

GMO-bomull i Afrika

Oversatt fra: https://www.biosafety-info.net/article.php?aid=1423   En rapport av det afrikanske senteret for biodiversitet viser at tretten afrikanske land gjorde forsøk eller tillot kommersiell vekst av genmodifiserte avlinger i 2016. Bomull er den første GMO-avlingen som får adgang til land der det er sterk motstand mot å spise genmodifisert mat og å bruke det til dyrefôr. Bomullsfrøolje…

Bomullsåker. Foto: David Nance

Dramatisk svikt for GMO-bomull i India

Oversatt fra Sustainable Pulse. En ny rapport viser hvordan genmodifisert bomull vokser og nærmest utsletter all annen bomullsproduksjon i India, og hvordan løftene om GMO-suksessen raskt gikk over i svikt, med katastrofale, til og med dødelige, konsekvenser for noen av verdens fattigste bønder. Rapporten avslører hvordan alternative, mer bærekraftig bomullsproduskjon nå vellykket erstatter GMO. GMO-bomull ble introdusert…

Foto: Lode Saidane. Fra aksjon mot Bayer-Monsanto-fusjonen.

Forskere mener Bayer-Monsanto-fusjonen er ulovlig

Oversatt fra Friends of the Earth Europe. Den foreslåtte sammenslåingen av Bayer og Monsanto burde stanses av EUs konkurranselovgivning, i følge en stor nye studie fra University College London som ble publisert på verdens matdag. Forfatterne av rapporten mener at EU-kommisjonen bør være forpliktet til å stanse sammenslåingen – som foreløpig er til omfattende undersøkelse av…