Coop Norge vil ikke selge GMO-mais

– Coop ønsker ikke å bidra til økt bruk av sprøytemidler, uansett hvor dette skjer, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge.   Coop Norge er medlem i GMO-Nettverket og fôr og støtter nettverkets holdning til at landbruksproduksjonen nasjonalt og globalt bør gjøres mindre, og ikke mer, avhengige av kjemiske sprøytemidler. Dagens GMO er ikke…

Regjeringen må si nei til maisen 1507

Miljødirektoratet anbefalte 1. april å si ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Maisen er genmodifisert slik at den er resistent mot enkelte sommerfugllarver og genmodifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Dette er et sprøytemiddel som er så helse- og miljøfarlig at det ble forbudt i Norge i 2008 og skal fases ut…

Ikke i tråd med genteknologiloven

1. april anbefalte Miljødirektoratet ja til import av den kontroversielle maisen 1507. Heldigvis er reaksjonene sterke fra mange hold.  Kristin Halvorsen er leder i Bioteknologirådet. Hun sier i en kommentar at maisen 1507 er laget for å sprøytes med et sprøytemiddel som er forbudt i Norge og i ferd med å fases ut i EU…

Internasjonal konferanse om merking i Wien

25 april samles matindustri, bønder, forskere, politikere og frivillige organisasjoner i Wien. Tema er felles krav til GMO-merking av mat. GMO-Nettverket deltar på konferansen som del av forberedelsene til arbeidet med merkespørsmål i Norge. EUs krav om merking av GMO-produkter EU krever at produkter som inneholder eller består av autoriserte GMO-er, eller er produsert av…

Notat: Merking av genmodifisert mat

Dette notatet kan også lastes ned her: Notat om GMO-merking av mat Skrevet av: Gaute Eiterjord, styremedlem i GMO-Nettverket i april 2016 Regjeringen har varslet at den har som mål å sluttbehandle 9 GMO-er (2 maissorter, 3 rapssorter og 4 nelliker) i løpet av 2016.  Av erfaring fra tidligere Regjeringer vet vi at disse sakene ofte…