Pressekonferanse med Friends of the Earth i Cancun

FNs naturmangfoldsmøte – hva skjedde?

5.-7. desember 2016 møttes FNs medlemsland i Cancun, Mexico til toppmøte om biologisk mangfold, i kraft av konvensjonen underskrevet under Rio-toppmøtet i 1992 (Convention on Biodiversity). Tusenvis av deltakere fra både sivilsamfunnet og myndigheter samlet seg under møtet, for å diskutere viktigheten av å satse på biologisk mangfold, og spesielt urfolks rettigheter i møte med…

Amerikansk domstol støtter lokale GMO-forbud

Ankedomstolen i USA har bestemt at føderal lovgivning ikke er et hinder for at stater og fylker kan vedta lokale reguleringer og forbod mot genmodifiserte (GMO) avlinger. Det skriver Mintpress News. Det var store forventninger til ankedomstolen i USA da de i desember kom med avgjørelsen om hvorvidt føderale lover og den statlige loven på Hawaii overgår…